David Skyfall följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt November

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Jenny Björnberg 180408 Kvinna 1983 Falun 3:45 3753,8 km 333,4 km
2. Victor Dahlgren 170903 Man 1990 Henån 3:24 4582,6 km 49,4 km