Frode Georgsen följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt April

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Gunnar Skandsen 110123 Man 1956 Bærum (Oslo) 4:10 684,9 km 24,0 km