Frode Georgsen följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt Oktober

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Gunnar Skandsen 110123 Man 1956 Bærum (Oslo) 4:10 2772,3 km 294,3 km
2. Jørgen Saxegaard 110106 Man 1967 Norge 3:42 2753,1 km 138,2 km