Kompisar Frode Georgsen

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt December

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Gunnar Skandsen 110123 Man 1956 Bærum (Oslo) 4:10 3188,5 km 104,9 km
2. Staffan Dahlgren 080111 Man 1971 Nykvarn 3:30 2518,8 km 101,3 km