Kompisar Frode Georgsen

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Juli

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Gunnar Skandsen 110123 Man 1956 Bærum (Oslo) 4:10 1490,8 km 72,4 km
2. Staffan Dahlgren 080111 Man 1971 Nykvarn 3:41 1657,9 km 55,8 km