Löpning Träning 1 inlägg 8308 visningar

Förfrågan om deltagande i en studie om motivation till fysisk aktivitet genom personlig tränare över internet?

Hönö
#1
23 april 2015 - 16:55
Gilla 

Intresset för att ha en god hälsa är idag stor och många vänder sig till en personlig tränare för att förbättra eller bibehålla sin hälsa. Att ha möjlighet till hjälp av en personlig tränare finns idag överallt i och med tillgången till internet. Detta skapar möjligheter att även nå ut till de som inte har möjligheten att ta sig till exempelvis ett gym för att träffa en personlig tränare på plats.

Vill Du vara med i en undersökning som studerar om personliga tränare över internet motiverar till fysisk aktivitet?

Jag heter Malin Kroon Torgersson och skriver min C-uppsats i folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Uppsatsens syfte är att se om individen utan att träffa den personliga tränaren motiveras till fysisk aktivitet.

Målsättningen är att få intervjua sex - tio deltagare som har anlitat en personlig tränare över nätet för att förbättra eller bibehålla sin hälsa med hjälp av fysisk aktivitet. Du ska har haft ett sammanhängande medlemskap hos en personliga tränare över internet i minst åtta veckor. Kontakt mellan deltagaren och den personliga tränaren ska enbart ske/ ha skett via mail, app, ”mina sidor” på den personliga tränarens hemsida eller över telefon.

Ett skriftligt medgivande kommer att skickas till dig för påskrift och som du sedan skickar tillbaka till mig per mail. Intervjun som görs över telefon tar max 30 minuter och samtalet spelas in för att sedan transkriberas. Deltagandet i studien är helt frivilligt och intervjumaterialet är anonymt och raderas efter att studien är slut och uppsatsen skriven.
De inspelade intervjuerna och transkriberingarna kommer efter studiens slut att raderas.

Insamlat material kommer enbart att hanteras av mig som författare och min handledare och resultatet presenteras i gruppform och kan inte kopplas till enskilda individer.

Deltagandet är frivilligt och intervjun kan när som helst avbrytas om så önskas utan att förklaring krävs.

Ytterligare telefonkontakt kommer tas i samband med intervju för eventuell ytterligare information, frågor och försäkran av vidareförmedling av missivbrev.

Maila mig på malin.torgersson@gmail.com och skriv ” tränar med PT över nätet” i ämnesraden.

Med vänliga hälsningar!
…………………………………………………
Malin Kroon Torgersson
Studerande vid Uppsala universitet,
institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Examensarbete
Endast registrerade medlemmar kan posta inlägg till forumet. Registrera dig här eller logga in ovan.