Helen Norman följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Augusti

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Johan Norman 070918 Man 1967 Göteborg 5:30 634,0 km 30,0 km
2. Mattias Olsson 100308 Man 1980 Göteborg 5:34 0,0 km 0,0 km
3. Michelle Perkhed 180502 0 - 0,0 km 0,0 km