Kompisar Thomas Carlberg

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt September

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Michael Emanuelsson 130302 Man 1960 Örebro 4:43 478,2 km 20,2 km
2. Thomas Frostlid 170411 Man 1955 Västerås - 6,6 km 2,8 km