Alla högstadieelever bör springa ett marathon per år, menar skribenten. Foto: Jack Newton

Marathon för barn

KrönikaAlla högstadieelever i Sverige bör springa ett marathon per år. Det skulle gynna alla ungdomar istället för endast ett fåtal, så som dagens gympa gör. Det menar Morris Packer, som skriver dagens läsarbidrag. Här förklarar han varför.

Jogg.se är fullt av medelålders män och kvinnor som berättar om hur löpningen berikat deras liv. Ofta handlar deras historier om hur de efter ett långt uppehåll eller utan tidigare vana hittat löpning som en ny ledstjärna och glädje. Andra, yngre och ofta livslånga löpare, beskriver liknande glädje, om än utan det lätt proselytiska tonläge som vi nyfrälsta ofta har.

Oavsett var du står idag, eller vilken löparhistoria du haft kan de flesta enas om att löpning är bra för oss. På flera plan. Därför borde löpning vara en aktiv del i gymnastikundervisningen med mål och syfte att lägga grunden till ett livslångt löpande. Det fokus som fanns under min skolgång, och mina barns skolgång var sprintdistanser och något pliktskyldigt 3 kilometerslopp. På ett sätt som definitivt gagnade de som redan var idrottsaktiva och med säkerhet befäste känslan av oduglighet hos de som i unga år kämpar mot övervikt och annan ohälsa.

Jag föreslår att alla högstadieelever (åk 7-9) har som mål att springa ett marathon om året. Om gymnastiklärarna inleder första gymnastiklektionen i årskurs 7 med att beskriva målet för eleverna, använder Jeff Galloways Run-Walk-Run-metod och två terminer (40 veckor) för träningen kommer alla elever oavsett deras ursprungliga hälsostatus klara det. Sista skolveckan i juni inför sommarlovet springer samtliga 7-9:or skolmarathon. Och för godkänt slutbetyg i gymnastik skall ett marathon under högstadiet ingå.

• Tänk vad detta hade inneburit för folkhälsan.
• Tänk vad detta hade betytt för självkänslan hos de som alltid misslyckats med att vara snabba nog på sextio meter, när utmaningen och själva distansen är så stor att framgång handlar om att nå distansen - inte vara snabbast.
• Tänk själv hur en lugn och individanpassad träning över 40 veckor i unga år hade påverkat din löpglädje.
• Tänk på vilken grund som läggs för framtiden när alla ungdomar i Sverige har ett marathon i erfarenhetspåsen.

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.