Kolmårdstrailen

  1. Kring förra sekelskiftet var vargen vanlig i de djupa Kolmårdsskogarna. Nu förtiden erbjuder Kolmården fantastisk traillöpning - Kolmårdstrailen - 21 km, 10 km samt 6 km.

  2. Löpning
  3. 21,00 km
  4. 13 maj 2017
  5. kolmardstrailen.se
  6. kolmardstrailen.se/tavlingsinf...
  7. 5% grus, 95% terräng
  8. Norrköping, Östergötland, Sverige
  9. Hans Persson, Norrköping
  10. Totalt har 4 medlemmar Kolmårdstrailen under sina planerade tävlingar.

Träningsprogram

Välj träningsprogram anpassat för
Kolmårdstrailen!

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2017  April
1. Joakim Lassebro 4:26 628,6 km 182,4 km
2. Patrik Blixt 4:23 305,6 km 61,9 km
3. Per Ivansson - 0,0 km 0,0 km