Elin Lindmark följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt Augusti

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Michael Emanuelsson 130302 Man 1960 Örebro 4:44 508,2 km 36,8 km