David Gidén Hember följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt Oktober

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. David Gidén Hember 120426 Man 1991 Stockholm 3:22 2700,3 km 186,2 km
2. Johan Fagerberg 110506 Man 1992 Uppsala 2:57 5228,1 km 159,2 km
3. David Bilén 190815 0 Göteborg 3:59 329,1 km 37,6 km