David Gidén Hember följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Februari

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Johan Fagerberg 110506 Man 1992 Uppsala 2:57 853,4 km 163,3 km
2. David Gidén Hember 120426 Man 1991 Stockholm 3:22 346,3 km 126,9 km
3. David Bilén 190815 0 Göteborg 3:59 108,0 km 32,0 km