Påsksmällen

  1. Löpning
  2. 5,00 km
  3. 13 juni 2020
  4. Enhörna IF
  5. www.facebook.com/pasksmallen
  6. 50% asfalt, 50% grus
  7. Enhörna, Södertälje, Stockholm, Sverige
  8. Peter Ness, Enhörna
  9. Totalt har 1 medlemmar Påsksmällen under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2020  Maj
1. Joakim Grassmann 0:04 210,6 km 0,0 km