Kramfors Ultrafestival 2017

Första helgen i september är det dags för Kramfors Ultrafestival.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på Kramfors helt nybyggda idrottsplats.

Visar mellantider för Jessica Aideborn Hartikainen
6 TIMMARS DAMER D6
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
3 1,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
4 1,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
6 2,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
7 3,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
9 3,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
10 4,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
11 4,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
13 5,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
14 5,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
16 6,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
24 9,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
26 10,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
27 11,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
28 11,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
30 12,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
31 12,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
33 13,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
34 13,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
36 14,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
38 15,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
39 15,80 km 1:22:43 206:47 min/km 5:14 min/km
40 16,20 km 1:24:51 5:20 min/km 5:14 min/km
41 16,60 km 1:26:57 5:15 min/km 5:14 min/km
43 17,40 km 1:31:06 5:11 min/km 5:14 min/km
44 17,80 km 1:33:11 5:12 min/km 5:14 min/km
45 18,20 km 1:35:17 5:15 min/km 5:14 min/km
47 19,00 km 1:39:30 5:16 min/km 5:14 min/km
48 19,40 km 1:41:34 5:10 min/km 5:14 min/km
50 20,20 km 1:45:48 5:17 min/km 5:14 min/km
51 20,60 km 1:47:55 5:18 min/km 5:14 min/km
53 21,40 km 1:52:10 5:19 min/km 5:15 min/km
54 21,80 km 1:54:18 5:20 min/km 5:15 min/km
55 22,20 km 1:56:25 5:18 min/km 5:15 min/km
57 23,00 km 2:00:44 5:24 min/km 5:15 min/km
58 23,40 km 2:02:53 5:23 min/km 5:15 min/km
60 24,20 km 2:07:08 5:19 min/km 5:15 min/km
61 24,60 km 2:09:16 5:20 min/km 5:15 min/km
62 25,00 km 2:11:24 5:20 min/km 5:15 min/km
64 25,80 km 2:15:43 5:24 min/km 5:16 min/km
65 26,20 km 2:17:52 5:23 min/km 5:16 min/km
67 27,00 km 2:22:13 5:26 min/km 5:16 min/km
68 27,40 km 2:24:20 5:18 min/km 5:16 min/km
70 28,20 km 2:28:32 5:15 min/km 5:16 min/km
71 28,60 km 2:30:38 5:15 min/km 5:16 min/km
72 29,00 km 2:32:48 5:25 min/km 5:16 min/km
74 29,80 km 2:37:02 5:17 min/km 5:16 min/km
75 30,20 km 2:39:10 5:20 min/km 5:16 min/km
77 31,00 km 2:43:26 5:20 min/km 5:16 min/km
78 31,40 km 2:45:35 5:23 min/km 5:16 min/km
79 31,80 km 2:47:45 5:25 min/km 5:17 min/km
81 32,60 km 2:52:08 5:29 min/km 5:17 min/km
82 33,00 km 2:54:21 5:33 min/km 5:17 min/km
83 33,40 km 2:56:34 5:32 min/km 5:17 min/km
85 34,20 km 3:01:08 5:43 min/km 5:18 min/km
87 35,00 km 3:07:17 7:41 min/km 5:21 min/km
88 35,40 km 3:09:28 5:27 min/km 5:21 min/km
89 35,80 km 3:11:41 5:33 min/km 5:21 min/km
91 36,60 km 3:16:08 5:34 min/km 5:22 min/km
92 37,00 km 3:18:18 5:25 min/km 5:22 min/km
93 37,40 km 3:20:30 5:30 min/km 5:22 min/km
95 38,20 km 3:24:52 5:28 min/km 5:22 min/km
96 38,60 km 3:27:04 5:30 min/km 5:22 min/km
97 39,00 km 3:29:15 5:28 min/km 5:22 min/km
98 39,40 km 3:32:20 7:42 min/km 5:23 min/km
100 40,20 km 3:36:43 5:29 min/km 5:23 min/km
101 40,60 km 3:38:55 5:30 min/km 5:24 min/km
103 41,40 km 3:43:24 5:36 min/km 5:24 min/km
104 41,80 km 3:45:58 6:25 min/km 5:24 min/km
105 42,20 km 3:48:25 6:08 min/km 5:25 min/km
106 42,60 km 3:50:52 6:08 min/km 5:25 min/km
108 43,40 km 3:55:24 5:40 min/km 5:25 min/km
109 43,80 km 3:57:38 5:35 min/km 5:26 min/km
110 44,20 km 3:59:52 5:35 min/km 5:26 min/km
111 44,60 km 4:03:55 10:08 min/km 5:28 min/km
112 45,00 km 4:06:11 5:40 min/km 5:28 min/km
114 45,80 km 4:10:39 5:35 min/km 5:28 min/km
115 46,20 km 4:12:57 5:45 min/km 5:29 min/km
116 46,60 km 4:15:44 6:58 min/km 5:29 min/km
117 47,00 km 4:17:58 5:35 min/km 5:29 min/km
119 47,80 km 4:22:49 6:04 min/km 5:30 min/km
120 48,20 km 4:25:05 5:40 min/km 5:30 min/km
121 48,60 km 4:27:21 5:40 min/km 5:30 min/km
122 49,00 km 4:29:37 5:40 min/km 5:30 min/km
123 49,40 km 4:34:07 11:15 min/km 5:33 min/km
124 49,80 km 4:38:20 10:33 min/km 5:35 min/km
126 50,60 km 4:43:04 5:55 min/km 5:36 min/km
127 51,00 km 4:45:21 5:43 min/km 5:36 min/km
128 51,40 km 4:47:47 6:05 min/km 5:36 min/km
129 51,80 km 4:50:12 6:03 min/km 5:36 min/km
131 52,60 km 4:55:12 6:15 min/km 5:37 min/km
132 53,00 km 4:57:40 6:10 min/km 5:37 min/km
133 53,40 km 5:00:14 6:25 min/km 5:37 min/km
135 54,20 km 5:07:15 8:46 min/km 5:40 min/km
136 54,60 km 5:09:30 5:38 min/km 5:40 min/km
137 55,00 km 5:11:52 5:55 min/km 5:40 min/km
138 55,40 km 5:14:18 6:05 min/km 5:40 min/km
139 55,80 km 5:16:43 6:03 min/km 5:41 min/km
141 56,60 km 5:22:17 6:58 min/km 5:42 min/km
142 57,00 km 5:24:42 6:03 min/km 5:42 min/km
143 57,40 km 5:27:05 5:57 min/km 5:42 min/km
144 57,80 km 5:29:29 6:00 min/km 5:42 min/km
145 58,20 km 5:31:52 5:58 min/km 5:42 min/km
147 59,00 km 5:37:31 7:04 min/km 5:43 min/km
148 59,40 km 5:39:44 5:32 min/km 5:43 min/km
149 59,80 km 5:42:44 7:30 min/km 5:44 min/km
150 60,20 km 5:44:51 5:18 min/km 5:44 min/km
152 61,00 km 5:49:14 5:29 min/km 5:44 min/km
153 61,40 km 5:51:41 6:07 min/km 5:44 min/km
154 61,80 km 5:54:00 5:48 min/km 5:44 min/km
156 62,60 km 5:58:28 5:35 min/km 5:44 min/km
156 62,91 km 5:58:28 0:00 min/km 5:42 min/km