Kramfors Ultrafestival 2017

Första helgen i september är det dags för Kramfors Ultrafestival.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på Kramfors helt nybyggda idrottsplats.

Visar mellantider för Christian Ritella
24 TIMMARS HERRAR M24  
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
3 1,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
4 1,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
5 2,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
7 2,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
8 3,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
9 3,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
11 4,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
12 4,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
13 5,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
15 6,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
23 9,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
24 9,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
25 10,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
27 10,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
28 11,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
29 11,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
31 12,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
32 12,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
33 13,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
36 14,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
37 14,80 km 1:23:43 209:17 min/km 5:39 min/km
38 15,20 km 1:26:03 5:50 min/km 5:40 min/km
39 15,60 km 1:28:16 5:32 min/km 5:39 min/km
40 16,00 km 1:30:30 5:35 min/km 5:39 min/km
41 16,40 km 1:32:42 5:30 min/km 5:39 min/km
43 17,20 km 1:37:11 5:36 min/km 5:39 min/km
44 17,60 km 1:39:26 5:37 min/km 5:39 min/km
45 18,00 km 1:41:38 5:30 min/km 5:39 min/km
47 18,80 km 1:46:09 5:39 min/km 5:39 min/km
48 19,20 km 1:48:24 5:38 min/km 5:39 min/km
49 19,60 km 1:50:36 5:30 min/km 5:39 min/km
51 20,40 km 1:55:07 5:39 min/km 5:39 min/km
52 20,80 km 1:57:21 5:35 min/km 5:39 min/km
53 21,20 km 1:59:33 5:30 min/km 5:38 min/km
55 22,00 km 2:04:02 5:36 min/km 5:38 min/km
56 22,40 km 2:06:14 5:30 min/km 5:38 min/km
57 22,80 km 2:08:31 5:42 min/km 5:38 min/km
59 23,60 km 2:12:59 5:35 min/km 5:38 min/km
60 24,00 km 2:15:11 5:30 min/km 5:38 min/km
61 24,40 km 2:17:26 5:38 min/km 5:38 min/km
63 25,20 km 2:21:59 5:41 min/km 5:38 min/km
64 25,60 km 2:24:15 5:40 min/km 5:38 min/km
65 26,00 km 2:26:30 5:38 min/km 5:38 min/km
67 26,80 km 2:30:58 5:35 min/km 5:38 min/km
68 27,20 km 2:33:09 5:28 min/km 5:38 min/km
70 28,00 km 2:37:33 5:30 min/km 5:38 min/km
71 28,40 km 2:39:44 5:28 min/km 5:37 min/km
72 28,80 km 2:41:56 5:30 min/km 5:37 min/km
74 29,60 km 2:46:21 5:31 min/km 5:37 min/km
75 30,00 km 2:48:33 5:30 min/km 5:37 min/km
76 30,40 km 2:50:44 5:28 min/km 5:37 min/km
78 31,20 km 2:55:06 5:27 min/km 5:37 min/km
79 31,60 km 2:57:17 5:27 min/km 5:37 min/km
81 32,40 km 3:01:44 5:34 min/km 5:37 min/km
82 32,80 km 3:03:54 5:25 min/km 5:36 min/km
83 33,20 km 3:06:05 5:27 min/km 5:36 min/km
85 34,00 km 3:10:25 5:25 min/km 5:36 min/km
86 34,40 km 3:12:37 5:30 min/km 5:36 min/km
87 34,80 km 3:14:53 5:40 min/km 5:36 min/km
89 35,60 km 3:19:15 5:27 min/km 5:36 min/km
90 36,00 km 3:21:27 5:30 min/km 5:36 min/km
91 36,40 km 3:23:39 5:30 min/km 5:36 min/km
93 37,20 km 3:28:07 5:35 min/km 5:36 min/km
94 37,60 km 3:30:19 5:30 min/km 5:36 min/km
95 38,00 km 3:32:31 5:30 min/km 5:36 min/km
97 38,80 km 3:36:56 5:31 min/km 5:35 min/km
98 39,20 km 3:39:07 5:27 min/km 5:35 min/km
100 40,00 km 3:43:28 5:26 min/km 5:35 min/km
101 40,40 km 3:45:38 5:25 min/km 5:35 min/km
102 40,80 km 3:47:49 5:28 min/km 5:35 min/km
104 41,60 km 3:52:12 5:29 min/km 5:35 min/km
105 42,00 km 3:54:46 6:25 min/km 5:35 min/km
106 42,40 km 3:56:57 5:28 min/km 5:35 min/km
108 43,20 km 4:01:19 5:27 min/km 5:35 min/km
109 43,60 km 4:03:30 5:28 min/km 5:35 min/km
110 44,00 km 4:05:43 5:33 min/km 5:35 min/km
112 44,80 km 4:10:06 5:29 min/km 5:35 min/km
113 45,20 km 4:12:29 5:57 min/km 5:35 min/km
114 45,60 km 4:14:41 5:30 min/km 5:35 min/km
115 46,00 km 4:17:54 8:03 min/km 5:36 min/km
117 46,80 km 4:22:20 5:33 min/km 5:36 min/km
118 47,20 km 4:24:34 5:35 min/km 5:36 min/km
119 47,60 km 4:26:48 5:35 min/km 5:36 min/km
121 48,40 km 4:31:19 5:39 min/km 5:36 min/km
122 48,80 km 4:33:35 5:40 min/km 5:36 min/km
123 49,20 km 4:35:50 5:37 min/km 5:36 min/km
124 49,60 km 4:38:12 5:55 min/km 5:37 min/km
126 50,40 km 4:42:43 5:39 min/km 5:37 min/km
127 50,80 km 4:44:57 5:35 min/km 5:37 min/km
128 51,20 km 4:47:25 6:10 min/km 5:37 min/km
130 52,00 km 4:51:57 5:40 min/km 5:37 min/km
131 52,40 km 4:54:15 5:45 min/km 5:37 min/km
132 52,80 km 4:56:36 5:53 min/km 5:37 min/km
134 53,60 km 5:01:16 5:50 min/km 5:37 min/km
135 54,00 km 5:03:35 5:48 min/km 5:37 min/km
136 54,40 km 5:06:02 6:08 min/km 5:38 min/km
137 54,80 km 5:08:23 5:53 min/km 5:38 min/km
139 55,60 km 5:13:07 5:55 min/km 5:38 min/km
140 56,00 km 5:15:32 6:03 min/km 5:38 min/km
141 56,40 km 5:17:55 5:58 min/km 5:38 min/km
142 56,80 km 5:20:45 7:05 min/km 5:39 min/km
143 57,20 km 5:23:09 6:00 min/km 5:39 min/km
145 58,00 km 5:28:03 6:08 min/km 5:39 min/km
146 58,40 km 5:31:36 8:53 min/km 5:41 min/km
147 58,80 km 5:35:05 8:43 min/km 5:42 min/km
149 59,60 km 5:40:12 6:24 min/km 5:42 min/km
150 60,00 km 5:42:43 6:18 min/km 5:43 min/km
151 60,40 km 5:45:16 6:23 min/km 5:43 min/km
152 60,80 km 5:47:47 6:18 min/km 5:43 min/km
153 61,20 km 5:50:31 6:50 min/km 5:44 min/km
155 62,00 km 5:55:35 6:20 min/km 5:44 min/km
156 62,40 km 5:58:03 6:10 min/km 5:44 min/km
157 62,80 km 6:00:45 6:45 min/km 5:45 min/km
158 63,20 km 6:03:28 6:47 min/km 5:45 min/km
163 65,20 km 6:16:26 6:29 min/km 5:46 min/km
164 65,60 km 6:19:01 6:28 min/km 5:47 min/km
165 66,00 km 6:22:59 9:55 min/km 5:48 min/km
166 66,40 km 6:27:37 11:35 min/km 5:50 min/km
167 66,80 km 6:33:43 15:15 min/km 5:54 min/km
169 67,60 km 6:40:30 8:29 min/km 5:55 min/km
170 68,00 km 6:43:03 6:22 min/km 5:56 min/km
171 68,40 km 6:45:38 6:27 min/km 5:56 min/km
172 68,80 km 6:48:06 6:10 min/km 5:56 min/km
173 69,20 km 6:50:38 6:20 min/km 5:56 min/km
174 69,60 km 6:54:36 9:55 min/km 5:57 min/km
175 70,00 km 6:57:03 6:07 min/km 5:57 min/km
176 70,40 km 6:59:31 6:10 min/km 5:58 min/km
178 71,20 km 7:04:26 6:09 min/km 5:58 min/km
179 71,60 km 7:07:04 6:35 min/km 5:58 min/km
180 72,00 km 7:09:35 6:17 min/km 5:58 min/km
181 72,40 km 7:12:04 6:12 min/km 5:58 min/km
182 72,80 km 7:14:33 6:13 min/km 5:58 min/km
184 73,60 km 7:19:38 6:21 min/km 5:58 min/km
185 74,00 km 7:22:22 6:50 min/km 5:59 min/km
186 74,40 km 7:24:57 6:27 min/km 5:59 min/km
187 74,80 km 7:27:34 6:33 min/km 5:59 min/km
188 75,20 km 7:30:07 6:22 min/km 5:59 min/km
189 75,60 km 7:33:29 8:25 min/km 6:00 min/km
190 76,00 km 7:36:01 6:20 min/km 6:00 min/km
191 76,40 km 7:38:33 6:20 min/km 6:00 min/km
192 76,80 km 7:41:04 6:18 min/km 6:00 min/km
198 79,20 km 7:56:21 6:22 min/km 6:01 min/km
200 80,00 km 8:01:34 6:31 min/km 6:01 min/km
203 81,20 km 8:10:28 7:25 min/km 6:02 min/km
204 81,60 km 8:12:58 6:15 min/km 6:02 min/km
205 82,00 km 8:15:27 6:12 min/km 6:03 min/km
206 82,40 km 8:17:58 6:17 min/km 6:03 min/km
207 82,80 km 8:21:28 8:45 min/km 6:03 min/km
208 83,20 km 8:24:00 6:20 min/km 6:03 min/km
209 83,60 km 8:26:39 6:38 min/km 6:04 min/km
214 85,60 km 8:41:06 7:14 min/km 6:05 min/km
216 86,40 km 8:46:17 6:29 min/km 6:05 min/km
217 86,80 km 8:48:45 6:10 min/km 6:05 min/km
218 87,20 km 8:51:14 6:12 min/km 6:06 min/km
219 87,60 km 8:53:45 6:18 min/km 6:06 min/km
220 88,00 km 8:56:15 6:15 min/km 6:06 min/km
222 88,80 km 9:01:11 6:10 min/km 6:06 min/km
223 89,20 km 9:05:15 10:10 min/km 6:07 min/km
224 89,60 km 9:08:35 8:20 min/km 6:07 min/km
225 90,00 km 9:11:08 6:22 min/km 6:07 min/km
229 91,60 km 9:21:15 6:19 min/km 6:08 min/km
230 92,00 km 9:23:46 6:17 min/km 6:08 min/km
231 92,40 km 9:26:18 6:20 min/km 6:08 min/km
233 93,20 km 9:31:51 6:56 min/km 6:08 min/km
235 94,00 km 9:36:54 6:19 min/km 6:08 min/km
236 94,40 km 9:39:24 6:15 min/km 6:08 min/km
237 94,80 km 9:41:54 6:15 min/km 6:08 min/km
238 95,20 km 9:45:40 9:25 min/km 6:09 min/km
239 95,60 km 9:48:21 6:43 min/km 6:09 min/km
240 96,00 km 9:51:26 7:42 min/km 6:10 min/km
241 96,40 km 9:54:15 7:02 min/km 6:10 min/km
242 96,80 km 9:58:13 9:55 min/km 6:11 min/km
243 97,20 km 10:01:26 8:02 min/km 6:11 min/km
244 97,60 km 10:04:10 6:50 min/km 6:11 min/km
245 98,00 km 10:07:05 7:17 min/km 6:12 min/km
246 98,40 km 10:16:14 22:52 min/km 6:16 min/km
247 98,80 km 10:18:55 6:43 min/km 6:16 min/km
248 99,20 km 10:22:43 9:30 min/km 6:17 min/km
250 100,00 km 10:28:20 7:01 min/km 6:17 min/km
251 100,40 km 10:30:47 6:07 min/km 6:17 min/km
252 100,80 km 10:33:13 6:05 min/km 6:17 min/km
253 101,20 km 10:35:36 5:57 min/km 6:17 min/km
255 102,00 km 10:40:20 5:55 min/km 6:17 min/km
256 102,40 km 10:42:44 6:00 min/km 6:17 min/km
257 102,80 km 10:45:11 6:08 min/km 6:17 min/km
258 103,20 km 10:47:36 6:02 min/km 6:17 min/km
260 104,00 km 10:52:26 6:03 min/km 6:16 min/km
261 104,40 km 10:54:50 6:00 min/km 6:16 min/km
262 104,80 km 10:57:15 6:03 min/km 6:16 min/km
263 105,20 km 10:59:36 5:52 min/km 6:16 min/km
264 105,60 km 11:01:58 5:55 min/km 6:16 min/km
265 106,00 km 11:06:43 11:52 min/km 6:17 min/km
266 106,40 km 11:11:30 11:57 min/km 6:19 min/km
267 106,80 km 11:14:54 8:30 min/km 6:19 min/km
268 107,20 km 11:19:15 10:52 min/km 6:20 min/km
269 107,60 km 11:21:43 6:10 min/km 6:20 min/km
270 108,00 km 11:24:10 6:07 min/km 6:20 min/km
271 108,40 km 11:26:34 6:00 min/km 6:20 min/km
273 109,20 km 11:31:23 6:01 min/km 6:20 min/km
274 109,60 km 11:33:44 5:53 min/km 6:20 min/km
275 110,00 km 11:36:02 5:45 min/km 6:20 min/km
276 110,40 km 11:38:22 5:50 min/km 6:20 min/km
278 111,20 km 11:43:04 5:53 min/km 6:19 min/km
279 111,60 km 11:45:24 5:50 min/km 6:19 min/km
280 112,00 km 11:47:44 5:50 min/km 6:19 min/km
281 112,40 km 11:50:06 5:55 min/km 6:19 min/km
282 112,80 km 11:52:42 6:30 min/km 6:19 min/km
283 113,20 km 11:56:02 8:20 min/km 6:20 min/km
284 113,60 km 12:00:42 11:40 min/km 6:21 min/km
285 114,00 km 12:10:29 24:27 min/km 6:24 min/km
286 114,40 km 12:15:39 12:55 min/km 6:26 min/km
287 114,80 km 12:18:28 7:03 min/km 6:26 min/km
288 115,20 km 12:21:13 6:52 min/km 6:26 min/km
289 115,60 km 12:23:50 6:33 min/km 6:26 min/km
290 116,00 km 12:26:26 6:30 min/km 6:26 min/km
291 116,40 km 12:28:59 6:22 min/km 6:26 min/km
293 117,20 km 12:34:03 6:20 min/km 6:26 min/km
294 117,60 km 12:37:58 9:48 min/km 6:27 min/km
295 118,00 km 12:41:44 9:25 min/km 6:27 min/km
296 118,40 km 12:44:16 6:20 min/km 6:27 min/km
298 119,20 km 12:49:14 6:13 min/km 6:27 min/km
299 119,60 km 12:51:43 6:13 min/km 6:27 min/km
300 120,00 km 12:54:13 6:15 min/km 6:27 min/km
301 120,40 km 12:56:41 6:10 min/km 6:27 min/km
302 120,80 km 12:59:11 6:15 min/km 6:27 min/km
303 121,20 km 13:01:40 6:12 min/km 6:27 min/km
305 122,00 km 13:07:12 6:55 min/km 6:27 min/km
306 122,40 km 13:09:40 6:10 min/km 6:27 min/km
307 122,80 km 13:12:10 6:15 min/km 6:27 min/km
308 123,20 km 13:14:38 6:10 min/km 6:27 min/km
309 123,60 km 13:18:00 8:25 min/km 6:27 min/km
310 124,00 km 13:20:57 7:22 min/km 6:28 min/km
311 124,40 km 13:23:27 6:15 min/km 6:28 min/km
313 125,20 km 13:28:21 6:08 min/km 6:27 min/km
314 125,60 km 13:30:48 6:08 min/km 6:27 min/km
315 126,00 km 13:33:16 6:10 min/km 6:27 min/km
316 126,40 km 13:35:42 6:05 min/km 6:27 min/km
317 126,80 km 13:38:07 6:03 min/km 6:27 min/km
319 127,60 km 13:43:05 6:13 min/km 6:27 min/km
320 128,00 km 13:45:44 6:37 min/km 6:27 min/km
321 128,40 km 13:49:51 10:17 min/km 6:28 min/km
322 128,80 km 13:54:21 11:15 min/km 6:29 min/km
323 129,20 km 13:58:02 9:13 min/km 6:29 min/km
324 129,60 km 14:00:49 6:57 min/km 6:29 min/km
325 130,00 km 14:03:21 6:20 min/km 6:29 min/km
326 130,40 km 14:05:53 6:20 min/km 6:29 min/km
327 130,80 km 14:08:20 6:07 min/km 6:29 min/km
329 131,60 km 14:13:15 6:09 min/km 6:29 min/km
330 132,00 km 14:15:42 6:07 min/km 6:29 min/km
331 132,40 km 14:18:12 6:15 min/km 6:29 min/km
332 132,80 km 14:20:44 6:20 min/km 6:29 min/km
333 133,20 km 14:23:14 6:15 min/km 6:29 min/km
335 134,00 km 14:28:03 6:01 min/km 6:29 min/km
336 134,40 km 14:30:28 6:02 min/km 6:29 min/km
337 134,80 km 14:32:56 6:10 min/km 6:29 min/km
338 135,20 km 14:35:23 6:08 min/km 6:28 min/km
339 135,60 km 14:39:02 9:07 min/km 6:29 min/km
340 136,00 km 14:41:45 6:47 min/km 6:29 min/km
343 137,20 km 14:49:10 6:11 min/km 6:29 min/km
344 137,60 km 14:51:41 6:17 min/km 6:29 min/km
345 138,00 km 14:55:23 9:15 min/km 6:29 min/km
346 138,40 km 14:58:24 7:32 min/km 6:29 min/km
347 138,80 km 15:01:00 6:30 min/km 6:29 min/km
348 139,20 km 15:03:36 6:30 min/km 6:29 min/km
349 139,60 km 15:06:07 6:17 min/km 6:29 min/km
350 140,00 km 15:08:39 6:20 min/km 6:29 min/km
351 140,40 km 15:11:09 6:15 min/km 6:29 min/km
353 141,20 km 15:16:10 6:16 min/km 6:29 min/km
354 141,60 km 15:18:42 6:20 min/km 6:29 min/km
355 142,00 km 15:21:12 6:15 min/km 6:29 min/km
356 142,40 km 15:23:39 6:07 min/km 6:29 min/km
357 142,80 km 15:26:08 6:12 min/km 6:29 min/km
359 143,60 km 15:31:03 6:09 min/km 6:29 min/km
360 144,00 km 15:34:24 8:22 min/km 6:29 min/km
361 144,40 km 15:37:06 6:45 min/km 6:29 min/km
362 144,80 km 15:39:38 6:20 min/km 6:29 min/km
363 145,20 km 15:42:10 6:20 min/km 6:29 min/km
364 145,60 km 15:44:44 6:25 min/km 6:29 min/km
365 146,00 km 15:47:18 6:25 min/km 6:29 min/km
367 146,80 km 15:52:31 6:31 min/km 6:29 min/km
368 147,20 km 15:55:03 6:20 min/km 6:29 min/km
369 147,60 km 15:57:35 6:20 min/km 6:29 min/km
370 148,00 km 16:00:12 6:32 min/km 6:29 min/km
371 148,40 km 16:04:07 9:47 min/km 6:30 min/km
372 148,80 km 16:08:33 11:05 min/km 6:31 min/km
373 149,20 km 16:11:55 8:25 min/km 6:31 min/km
374 149,60 km 16:14:39 6:50 min/km 6:31 min/km
375 150,00 km 16:17:18 6:37 min/km 6:31 min/km
377 150,80 km 16:22:26 6:25 min/km 6:31 min/km
378 151,20 km 16:25:02 6:30 min/km 6:31 min/km
379 151,60 km 16:27:40 6:35 min/km 6:31 min/km
380 152,00 km 16:30:17 6:32 min/km 6:31 min/km
381 152,40 km 16:32:55 6:35 min/km 6:31 min/km
382 152,80 km 16:35:34 6:37 min/km 6:31 min/km
383 153,20 km 16:38:12 6:35 min/km 6:31 min/km
385 154,00 km 16:43:26 6:32 min/km 6:31 min/km
386 154,40 km 16:45:58 6:20 min/km 6:31 min/km
387 154,80 km 16:48:35 6:32 min/km 6:31 min/km
388 155,20 km 16:51:14 6:38 min/km 6:31 min/km
389 155,60 km 16:53:57 6:47 min/km 6:31 min/km
390 156,00 km 16:56:40 6:47 min/km 6:31 min/km
391 156,40 km 16:59:21 6:42 min/km 6:31 min/km
392 156,80 km 17:04:14 12:12 min/km 6:32 min/km
393 157,20 km 17:07:01 6:58 min/km 6:32 min/km
394 157,60 km 17:09:48 6:57 min/km 6:32 min/km
395 158,00 km 17:12:29 6:42 min/km 6:32 min/km
396 158,40 km 17:15:07 6:35 min/km 6:32 min/km
397 158,80 km 17:17:50 6:47 min/km 6:32 min/km
398 159,20 km 17:20:29 6:38 min/km 6:32 min/km
399 159,60 km 17:23:07 6:35 min/km 6:32 min/km
401 160,40 km 17:28:19 6:30 min/km 6:32 min/km
402 160,80 km 17:31:02 6:47 min/km 6:32 min/km
403 161,20 km 17:33:47 6:53 min/km 6:32 min/km
404 161,60 km 17:37:17 8:45 min/km 6:33 min/km
405 162,00 km 17:39:59 6:45 min/km 6:33 min/km
406 162,40 km 17:42:35 6:30 min/km 6:33 min/km
407 162,80 km 17:45:09 6:25 min/km 6:33 min/km
408 163,20 km 17:47:43 6:25 min/km 6:33 min/km
409 163,60 km 17:50:18 6:27 min/km 6:33 min/km
411 164,40 km 17:55:31 6:31 min/km 6:33 min/km
412 164,80 km 17:58:00 6:12 min/km 6:32 min/km
413 165,20 km 18:00:33 6:23 min/km 6:32 min/km
414 165,60 km 18:04:02 8:42 min/km 6:33 min/km
415 166,00 km 18:07:20 8:15 min/km 6:33 min/km
416 166,40 km 18:11:25 10:12 min/km 6:34 min/km
417 166,80 km 18:14:05 6:40 min/km 6:34 min/km
419 167,60 km 18:19:17 6:30 min/km 6:34 min/km
420 168,00 km 18:21:54 6:32 min/km 6:34 min/km
421 168,40 km 18:24:32 6:35 min/km 6:34 min/km
422 168,80 km 18:27:12 6:40 min/km 6:34 min/km
423 169,20 km 18:29:55 6:48 min/km 6:34 min/km
424 169,60 km 18:32:37 6:45 min/km 6:34 min/km
425 170,00 km 18:35:20 6:47 min/km 6:34 min/km
426 170,40 km 18:38:07 6:57 min/km 6:34 min/km
427 170,80 km 18:40:52 6:52 min/km 6:34 min/km
428 171,20 km 18:43:37 6:53 min/km 6:34 min/km
429 171,60 km 18:46:59 8:25 min/km 6:34 min/km
430 172,00 km 18:50:29 8:45 min/km 6:34 min/km
431 172,40 km 18:55:10 11:42 min/km 6:35 min/km
432 172,80 km 19:00:12 12:35 min/km 6:36 min/km
433 173,20 km 19:03:10 7:25 min/km 6:36 min/km
434 173,60 km 19:05:57 6:57 min/km 6:36 min/km
435 174,00 km 19:08:42 6:52 min/km 6:36 min/km
436 174,40 km 19:11:25 6:47 min/km 6:36 min/km
437 174,80 km 19:14:07 6:45 min/km 6:36 min/km
439 175,60 km 19:19:33 6:48 min/km 6:36 min/km
440 176,00 km 19:22:14 6:42 min/km 6:36 min/km
441 176,40 km 19:24:54 6:40 min/km 6:36 min/km
442 176,80 km 19:27:37 6:47 min/km 6:36 min/km
443 177,20 km 19:30:33 7:20 min/km 6:36 min/km
444 177,60 km 19:33:17 6:50 min/km 6:36 min/km
445 178,00 km 19:36:01 6:50 min/km 6:36 min/km
446 178,40 km 19:38:43 6:45 min/km 6:36 min/km
447 178,80 km 19:41:33 7:05 min/km 6:36 min/km
448 179,20 km 19:44:19 6:55 min/km 6:37 min/km
449 179,60 km 19:47:05 6:55 min/km 6:37 min/km
450 180,00 km 19:49:51 6:55 min/km 6:37 min/km
452 180,80 km 19:55:25 6:57 min/km 6:37 min/km
453 181,20 km 19:58:17 7:10 min/km 6:37 min/km
454 181,60 km 20:01:11 7:15 min/km 6:37 min/km
455 182,00 km 20:06:13 12:35 min/km 6:38 min/km
456 182,40 km 20:11:17 12:40 min/km 6:38 min/km
457 182,80 km 20:15:56 11:37 min/km 6:39 min/km
458 183,20 km 20:20:14 10:45 min/km 6:40 min/km
459 183,60 km 20:23:24 7:55 min/km 6:40 min/km
460 184,00 km 20:26:15 7:07 min/km 6:40 min/km
461 184,40 km 20:29:04 7:02 min/km 6:40 min/km
463 185,20 km 20:34:39 6:59 min/km 6:40 min/km
464 185,60 km 20:37:27 7:00 min/km 6:40 min/km
465 186,00 km 20:40:11 6:50 min/km 6:40 min/km
466 186,40 km 20:42:56 6:52 min/km 6:40 min/km
467 186,80 km 20:45:40 6:50 min/km 6:40 min/km
468 187,20 km 20:48:26 6:55 min/km 6:40 min/km
469 187,60 km 20:51:12 6:55 min/km 6:40 min/km
470 188,00 km 20:53:56 6:50 min/km 6:40 min/km
471 188,40 km 20:56:42 6:55 min/km 6:40 min/km
472 188,80 km 20:59:31 7:02 min/km 6:40 min/km
473 189,20 km 21:04:19 12:00 min/km 6:41 min/km
474 189,60 km 21:09:31 13:00 min/km 6:42 min/km
475 190,00 km 21:14:33 12:35 min/km 6:42 min/km
476 190,40 km 21:17:27 7:15 min/km 6:43 min/km
477 190,80 km 21:20:13 6:55 min/km 6:43 min/km
479 191,60 km 21:25:34 6:41 min/km 6:43 min/km
480 192,00 km 21:28:15 6:42 min/km 6:43 min/km
481 192,40 km 21:30:56 6:42 min/km 6:43 min/km
482 192,80 km 21:33:38 6:45 min/km 6:43 min/km
483 193,20 km 21:36:17 6:38 min/km 6:43 min/km
484 193,60 km 21:38:56 6:37 min/km 6:43 min/km
485 194,00 km 21:41:36 6:40 min/km 6:43 min/km
486 194,40 km 21:45:20 9:20 min/km 6:43 min/km
487 194,80 km 21:50:04 11:50 min/km 6:44 min/km
488 195,20 km 21:55:52 14:30 min/km 6:44 min/km
489 195,60 km 22:00:50 12:25 min/km 6:45 min/km
490 196,00 km 22:05:19 11:12 min/km 6:46 min/km
491 196,40 km 22:08:00 6:42 min/km 6:46 min/km
493 197,20 km 22:13:15 6:34 min/km 6:46 min/km
494 197,60 km 22:15:54 6:37 min/km 6:46 min/km
495 198,00 km 22:18:37 6:47 min/km 6:46 min/km
496 198,40 km 22:21:19 6:45 min/km 6:46 min/km
497 198,80 km 22:23:58 6:37 min/km 6:46 min/km
498 199,20 km 22:26:36 6:35 min/km 6:46 min/km
499 199,60 km 22:29:10 6:25 min/km 6:46 min/km
501 200,40 km 22:34:20 6:27 min/km 6:45 min/km
502 200,80 km 22:36:58 6:35 min/km 6:45 min/km
503 201,20 km 22:39:35 6:33 min/km 6:45 min/km
504 201,60 km 22:42:17 6:45 min/km 6:45 min/km
505 202,00 km 22:44:55 6:35 min/km 6:45 min/km
506 202,40 km 22:49:14 10:47 min/km 6:46 min/km
507 202,80 km 22:54:00 11:55 min/km 6:47 min/km
508 203,20 km 22:59:02 12:35 min/km 6:47 min/km
509 203,60 km 23:03:08 10:15 min/km 6:48 min/km
510 204,00 km 23:05:53 6:52 min/km 6:48 min/km
511 204,40 km 23:08:34 6:42 min/km 6:48 min/km
512 204,80 km 23:11:11 6:32 min/km 6:48 min/km
514 205,60 km 23:16:29 6:38 min/km 6:48 min/km
515 206,00 km 23:19:05 6:30 min/km 6:48 min/km
516 206,40 km 23:21:40 6:27 min/km 6:47 min/km
517 206,80 km 23:24:17 6:32 min/km 6:47 min/km
518 207,20 km 23:26:57 6:40 min/km 6:47 min/km
519 207,60 km 23:29:39 6:45 min/km 6:47 min/km
520 208,00 km 23:32:18 6:37 min/km 6:47 min/km
521 208,40 km 23:36:55 11:32 min/km 6:48 min/km
522 208,80 km 23:41:27 11:20 min/km 6:48 min/km
523 209,20 km 23:45:58 11:18 min/km 6:49 min/km
524 209,60 km 23:50:27 11:12 min/km 6:49 min/km
525 210,00 km 23:54:22 9:47 min/km 6:50 min/km
527 210,80 km 23:58:00 4:32 min/km 6:49 min/km
528 211,20 km 23:59:39 4:08 min/km 6:49 min/km
528 211,32 km 23:59:39 0:00 min/km 6:49 min/km