Göteborgsvarvets premiärbana

  1. Löpning
  2. 22,00 km
  3. 18 april 2020
  4. Jag
  5. 100% asfalt
  6. Göteborg, Göteborg, Västra Götaland, Sverige
  7. Camilla Boqvist Henriksson,
  8. Totalt har 7 medlemmar Göteborgsvarvets premiärbana under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2020  Mars
1. Robin Granqvist 4:30 503,9 km 106,9 km
2. Camilla Lundberg 5:08 183,8 km 80,3 km
3. Stefan Höög 5:57 396,1 km 69,3 km
4. Magnus Thunberg 4:47 186,7 km 29,8 km
5. Camilla Boqvist Henriksson - 0,0 km 0,0 km