Linné Trail Run

 1. Allmänt:

  Start & mål är på Borås Arena, vilket också är banornas lägst belägna punkt. Båda banorna möter partier med rejäl stigning där du efter en stigning får lättlöpta partier för din återhämtning. Backarna är fullt löpbara även om flertalet deltagare troligen väljer att gå något parti.

  Om skogen:

  Stora delar av Linné Trail Runs banor går i naturreservatet Rya Åsar. Detta kännetecknas av vildmarkslik granskog med små skogssjöar. Området genomkorsas av ett rikt nät av vandringsstigar, motionsspår & skogsvägar. Från Rya Åsars höjder löper en rejäl sluttning ned till staden Borås. Sluttningen kännetecknas i norr av dramatiska rasbranter i granskog och i söder av blandskog med stort inslag av ek. I detta område breder vitsipporna ut sig i miljontals. Vitsippor som precis har slagit i slutet av april.

  Skogen ägs och sköts av Borås Stad. För närvarande (december 2019) genomför Borås Stad viss gallring och skötsel (plockar bl.a. bort granbarkborre-angripna träd) i naturreservatet Rya Åsar, där Linné Trail Run. För att du skall få uppleva skogens finaste stigar & skogsvägar kan vi komma att göra revideringar på de banor som vi idag har planerat för.

  Om underlaget:

  Vår strävan är att få ett omväxlande underlag där vi t.ex. undviker stenar och rötter i utförslöpor.

 2. Löpning
 3. 9,00 km
 4. 25 april 2020
 5. Hestra IF
 6. linnemarschen.se/linne-trail-r...
 7. 100% ospecificerat
 8. Borås, Borås, Västra Götaland, Sverige
 9. Anders Kihl, Borås
 10. Totalt har 3 medlemmar Linné Trail Run under sina planerade tävlingar.

Träningsprogram

Välj träningsprogram anpassat för
Linné Trail Run!

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2020  Mars
1. Jonas Martinsson 3:48 578,2 km 176,8 km
2. Gunilla Andersson 5:38 111,2 km 57,2 km