Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Dag Bjørn Vårvik
6 TIMMARS HERRAR M55-59
VarvDistansTidVarvtempoTempo
35 18,53 km 2:18:07 7:27 min/km 7:27 min/km
36 19,05 km 2:22:47 8:52 min/km 7:30 min/km
37 19,58 km 2:27:51 9:38 min/km 7:33 min/km
38 20,10 km 2:32:31 8:52 min/km 7:35 min/km
39 20,63 km 2:40:22 14:55 min/km 7:46 min/km
40 21,16 km 2:44:07 7:08 min/km 7:45 min/km
41 21,68 km 2:48:15 7:51 min/km 7:46 min/km
42 22,21 km 2:53:08 9:17 min/km 7:48 min/km
43 22,73 km 2:57:51 8:58 min/km 7:49 min/km
44 23,26 km 3:02:53 9:34 min/km 7:52 min/km
45 23,79 km 3:07:38 9:02 min/km 7:53 min/km
46 24,31 km 3:12:21 8:58 min/km 7:55 min/km
47 24,84 km 3:20:13 14:57 min/km 8:04 min/km
48 25,36 km 3:24:54 8:54 min/km 8:05 min/km
49 25,89 km 3:29:26 8:37 min/km 8:05 min/km
50 26,42 km 3:34:19 9:17 min/km 8:07 min/km
51 26,94 km 3:39:33 9:57 min/km 8:09 min/km
52 27,47 km 3:44:30 9:25 min/km 8:10 min/km
53 27,99 km 3:49:07 8:47 min/km 8:11 min/km
54 28,52 km 3:53:45 8:49 min/km 8:12 min/km
55 29,05 km 3:58:53 9:46 min/km 8:13 min/km
56 29,57 km 4:03:30 8:47 min/km 8:14 min/km
57 30,10 km 4:08:06 8:45 min/km 8:15 min/km
58 30,62 km 4:13:00 9:19 min/km 8:16 min/km
59 31,15 km 4:17:43 8:58 min/km 8:16 min/km
60 31,68 km 4:23:00 10:03 min/km 8:18 min/km
61 32,20 km 4:27:41 8:54 min/km 8:19 min/km
62 32,73 km 4:32:18 8:47 min/km 8:19 min/km
63 33,25 km 4:37:22 9:38 min/km 8:20 min/km
64 33,78 km 4:42:02 8:52 min/km 8:21 min/km
65 34,31 km 4:47:12 9:49 min/km 8:22 min/km
66 34,83 km 4:51:50 8:49 min/km 8:23 min/km
67 35,36 km 4:56:31 8:54 min/km 8:23 min/km
68 35,88 km 5:01:09 8:49 min/km 8:24 min/km
69 36,41 km 5:06:06 9:25 min/km 8:24 min/km
70 36,94 km 5:10:39 8:39 min/km 8:25 min/km
71 37,46 km 5:15:28 9:09 min/km 8:25 min/km
72 37,99 km 5:20:04 8:45 min/km 8:26 min/km
73 38,51 km 5:24:42 8:49 min/km 8:26 min/km
74 39,04 km 5:29:15 8:39 min/km 8:26 min/km
75 39,57 km 5:34:03 9:08 min/km 8:27 min/km
76 40,09 km 5:38:38 8:43 min/km 8:27 min/km
77 40,62 km 5:43:20 8:56 min/km 8:27 min/km
78 41,14 km 5:47:52 8:37 min/km 8:27 min/km
79 41,67 km 5:52:27 8:43 min/km 8:27 min/km
80 42,20 km 5:57:15 9:08 min/km 8:28 min/km
80 42,27 km 5:57:15 0:00 min/km 8:27 min/km