Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Peter Laskowski
6 TIMMARS HERRAR M
VarvDistansTidVarvtempoTempo
41 21,68 km 2:14:50 6:13 min/km 6:13 min/km
42 22,21 km 2:18:24 6:47 min/km 6:14 min/km
43 22,73 km 2:21:47 6:26 min/km 6:14 min/km
44 23,26 km 2:26:08 8:16 min/km 6:17 min/km
45 23,79 km 2:31:50 10:50 min/km 6:23 min/km
46 24,31 km 2:35:52 7:40 min/km 6:25 min/km
47 24,84 km 2:39:54 7:40 min/km 6:26 min/km
48 25,36 km 2:44:28 8:41 min/km 6:29 min/km
49 25,89 km 2:48:10 7:02 min/km 6:30 min/km
50 26,42 km 2:52:22 7:59 min/km 6:32 min/km
51 26,94 km 2:57:14 9:15 min/km 6:35 min/km
52 27,47 km 3:01:56 8:56 min/km 6:37 min/km
53 27,99 km 3:05:56 7:36 min/km 6:39 min/km
54 28,52 km 3:10:51 9:21 min/km 6:42 min/km
55 29,05 km 3:14:34 7:04 min/km 6:42 min/km
56 29,57 km 3:17:45 6:03 min/km 6:41 min/km
57 30,10 km 3:21:48 7:42 min/km 6:42 min/km
58 30,62 km 3:25:59 7:57 min/km 6:44 min/km
59 31,15 km 3:29:54 7:27 min/km 6:44 min/km
60 31,68 km 3:34:36 8:56 min/km 6:47 min/km
61 32,20 km 3:38:41 7:46 min/km 6:47 min/km
62 32,73 km 3:42:07 6:32 min/km 6:47 min/km
63 33,25 km 3:45:34 6:34 min/km 6:47 min/km
64 33,78 km 3:49:48 8:03 min/km 6:48 min/km
65 34,31 km 3:55:10 10:12 min/km 6:51 min/km
66 34,83 km 4:00:12 9:34 min/km 6:54 min/km
67 35,36 km 4:04:17 7:46 min/km 6:55 min/km
68 35,88 km 4:07:25 5:57 min/km 6:54 min/km
69 36,41 km 4:11:20 7:27 min/km 6:54 min/km
70 36,94 km 4:14:23 5:48 min/km 6:53 min/km
71 37,46 km 4:17:27 5:50 min/km 6:52 min/km
72 37,99 km 4:20:37 6:01 min/km 6:52 min/km
73 38,51 km 4:24:29 7:21 min/km 6:52 min/km
74 39,04 km 4:29:19 9:11 min/km 6:54 min/km
75 39,57 km 4:32:33 6:09 min/km 6:53 min/km
76 40,09 km 4:35:40 5:56 min/km 6:53 min/km
77 40,62 km 4:39:12 6:43 min/km 6:52 min/km
78 41,14 km 4:42:25 6:07 min/km 6:52 min/km
79 41,67 km 4:46:24 7:34 min/km 6:52 min/km
80 42,20 km 4:49:46 6:24 min/km 6:52 min/km
81 42,72 km 4:53:04 6:16 min/km 6:52 min/km
82 43,25 km 4:56:19 6:11 min/km 6:51 min/km
83 43,77 km 5:00:54 8:43 min/km 6:52 min/km
84 44,30 km 5:04:11 6:15 min/km 6:52 min/km
85 44,83 km 5:08:41 8:33 min/km 6:53 min/km
86 45,35 km 5:13:31 9:11 min/km 6:55 min/km
87 45,88 km 5:16:49 6:16 min/km 6:54 min/km
88 46,40 km 5:20:02 6:07 min/km 6:54 min/km
89 46,93 km 5:23:54 7:21 min/km 6:54 min/km
90 47,46 km 5:27:39 7:08 min/km 6:54 min/km
91 47,98 km 5:31:01 6:24 min/km 6:54 min/km
92 48,51 km 5:34:09 5:57 min/km 6:53 min/km
93 49,03 km 5:38:42 8:39 min/km 6:54 min/km
94 49,56 km 5:42:24 7:02 min/km 6:55 min/km
95 50,09 km 5:45:41 6:15 min/km 6:54 min/km
96 50,61 km 5:51:30 11:03 min/km 6:57 min/km
97 51,14 km 5:57:01 10:29 min/km 6:59 min/km
97 51,59 km 5:57:01 0:00 min/km 6:55 min/km