Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Yngve Johan Tirevoll
6 TIMMARS HERRAR M23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
43 22,73 km 2:15:10 5:57 min/km 5:57 min/km
44 23,26 km 2:18:17 5:56 min/km 5:57 min/km
45 23,79 km 2:21:25 5:57 min/km 5:57 min/km
46 24,31 km 2:24:34 5:59 min/km 5:57 min/km
47 24,84 km 2:27:42 5:57 min/km 5:57 min/km
48 25,36 km 2:30:51 5:59 min/km 5:57 min/km
49 25,89 km 2:33:59 5:57 min/km 5:57 min/km
50 26,42 km 2:37:07 5:57 min/km 5:57 min/km
51 26,94 km 2:40:11 5:50 min/km 5:57 min/km
52 27,47 km 2:43:17 5:54 min/km 5:57 min/km
53 27,99 km 2:46:26 5:59 min/km 5:57 min/km
54 28,52 km 2:49:38 6:05 min/km 5:57 min/km
55 29,05 km 2:52:41 5:48 min/km 5:57 min/km
56 29,57 km 2:55:44 5:48 min/km 5:57 min/km
57 30,10 km 2:58:46 5:46 min/km 5:56 min/km
58 30,62 km 3:01:45 5:40 min/km 5:56 min/km
59 31,15 km 3:04:41 5:35 min/km 5:56 min/km
60 31,68 km 3:07:33 5:27 min/km 5:55 min/km
61 32,20 km 3:10:35 5:46 min/km 5:55 min/km
62 32,73 km 3:13:43 5:57 min/km 5:55 min/km
63 33,25 km 3:16:51 5:57 min/km 5:55 min/km
64 33,78 km 3:20:00 5:59 min/km 5:55 min/km
65 34,31 km 3:23:09 5:59 min/km 5:55 min/km
66 34,83 km 3:26:14 5:52 min/km 5:55 min/km
67 35,36 km 3:29:13 5:40 min/km 5:55 min/km
68 35,88 km 3:32:12 5:40 min/km 5:55 min/km
69 36,41 km 3:35:13 5:44 min/km 5:55 min/km
70 36,94 km 3:38:22 5:59 min/km 5:55 min/km
71 37,46 km 3:41:41 6:18 min/km 5:55 min/km
72 37,99 km 3:44:53 6:05 min/km 5:55 min/km
73 38,51 km 3:48:06 6:07 min/km 5:55 min/km
74 39,04 km 3:51:14 5:57 min/km 5:55 min/km
75 39,57 km 3:54:15 5:44 min/km 5:55 min/km
76 40,09 km 3:57:29 6:09 min/km 5:55 min/km
77 40,62 km 4:01:06 6:53 min/km 5:56 min/km
78 41,14 km 4:04:22 6:13 min/km 5:56 min/km
79 41,67 km 4:07:45 6:26 min/km 5:57 min/km
80 42,20 km 4:11:13 6:35 min/km 5:57 min/km
81 42,72 km 4:16:15 9:34 min/km 6:00 min/km
82 43,25 km 4:21:30 9:59 min/km 6:03 min/km
83 43,77 km 4:25:50 8:14 min/km 6:04 min/km
84 44,30 km 4:31:15 10:18 min/km 6:07 min/km
85 44,83 km 4:35:53 8:49 min/km 6:09 min/km
86 45,35 km 4:40:28 8:43 min/km 6:11 min/km
87 45,88 km 4:44:34 7:48 min/km 6:12 min/km
88 46,40 km 4:48:41 7:50 min/km 6:13 min/km
89 46,93 km 4:53:08 8:28 min/km 6:15 min/km
90 47,46 km 4:58:31 10:14 min/km 6:17 min/km
91 47,98 km 5:03:50 10:06 min/km 6:20 min/km
92 48,51 km 5:09:07 10:03 min/km 6:22 min/km
93 49,03 km 5:12:24 6:15 min/km 6:22 min/km
95 50,09 km 5:18:00 5:19 min/km 6:21 min/km
96 50,61 km 5:22:28 8:30 min/km 6:22 min/km
97 51,14 km 5:25:54 6:32 min/km 6:22 min/km
98 51,66 km 5:29:21 6:34 min/km 6:22 min/km
99 52,19 km 5:34:31 9:49 min/km 6:25 min/km
100 52,72 km 5:38:12 7:00 min/km 6:25 min/km
101 53,24 km 5:42:06 7:25 min/km 6:26 min/km
102 53,77 km 5:45:45 6:56 min/km 6:26 min/km
103 54,29 km 5:49:15 6:39 min/km 6:26 min/km
104 54,82 km 5:52:33 6:16 min/km 6:26 min/km
105 55,35 km 5:55:34 5:44 min/km 6:25 min/km
106 55,87 km 5:58:37 5:48 min/km 6:25 min/km
106 56,22 km 5:58:37 0:00 min/km 6:23 min/km