Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Vidar Pettersen
6 TIMMARS HERRAR M23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
43 22,73 km 2:15:07 5:57 min/km 5:57 min/km
44 23,26 km 2:18:15 5:57 min/km 5:57 min/km
45 23,79 km 2:21:57 7:02 min/km 5:58 min/km
46 24,31 km 2:25:15 6:16 min/km 5:58 min/km
47 24,84 km 2:28:26 6:03 min/km 5:59 min/km
48 25,36 km 2:31:39 6:07 min/km 5:59 min/km
49 25,89 km 2:34:49 6:01 min/km 5:59 min/km
50 26,42 km 2:38:01 6:05 min/km 5:59 min/km
51 26,94 km 2:41:13 6:05 min/km 5:59 min/km
52 27,47 km 2:44:29 6:13 min/km 5:59 min/km
53 27,99 km 2:47:38 5:59 min/km 5:59 min/km
54 28,52 km 2:50:50 6:05 min/km 5:59 min/km
55 29,05 km 2:54:26 6:51 min/km 6:00 min/km
56 29,57 km 2:57:42 6:13 min/km 6:01 min/km
57 30,10 km 3:02:46 9:38 min/km 6:04 min/km
59 31,15 km 3:09:13 6:08 min/km 6:04 min/km
60 31,68 km 3:13:17 7:44 min/km 6:06 min/km
61 32,20 km 3:16:28 6:03 min/km 6:06 min/km
62 32,73 km 3:19:46 6:16 min/km 6:06 min/km
63 33,25 km 3:23:03 6:15 min/km 6:06 min/km
64 33,78 km 3:26:18 6:11 min/km 6:06 min/km
65 34,31 km 3:31:29 9:51 min/km 6:10 min/km
66 34,83 km 3:36:34 9:40 min/km 6:13 min/km
67 35,36 km 3:41:54 10:08 min/km 6:17 min/km
68 35,88 km 3:45:11 6:15 min/km 6:17 min/km
69 36,41 km 3:48:28 6:15 min/km 6:17 min/km
70 36,94 km 3:51:49 6:22 min/km 6:17 min/km
71 37,46 km 3:55:09 6:20 min/km 6:17 min/km
72 37,99 km 4:00:10 9:32 min/km 6:19 min/km
73 38,51 km 4:03:41 6:41 min/km 6:20 min/km
74 39,04 km 4:07:17 6:51 min/km 6:20 min/km
75 39,57 km 4:10:28 6:03 min/km 6:20 min/km
77 40,62 km 4:18:08 7:17 min/km 6:21 min/km
78 41,14 km 4:20:21 4:13 min/km 6:20 min/km
79 41,67 km 4:22:45 4:34 min/km 6:18 min/km
80 42,20 km 4:26:35 7:17 min/km 6:19 min/km
81 42,72 km 4:29:10 4:55 min/km 6:18 min/km
82 43,25 km 4:31:53 5:10 min/km 6:17 min/km
83 43,77 km 4:37:03 9:49 min/km 6:20 min/km
84 44,30 km 4:40:24 6:22 min/km 6:20 min/km
85 44,83 km 4:43:29 5:52 min/km 6:19 min/km
86 45,35 km 4:48:46 10:03 min/km 6:22 min/km
87 45,88 km 4:52:44 7:32 min/km 6:23 min/km
88 46,40 km 4:56:02 6:16 min/km 6:23 min/km
89 46,93 km 4:59:15 6:07 min/km 6:23 min/km
90 47,46 km 5:02:13 5:38 min/km 6:22 min/km
91 47,98 km 5:07:17 9:38 min/km 6:24 min/km
92 48,51 km 5:10:42 6:30 min/km 6:24 min/km
93 49,03 km 5:13:59 6:15 min/km 6:24 min/km
94 49,56 km 5:19:04 9:40 min/km 6:26 min/km
95 50,09 km 5:22:13 5:59 min/km 6:26 min/km
96 50,61 km 5:25:23 6:01 min/km 6:26 min/km
97 51,14 km 5:30:44 10:10 min/km 6:28 min/km
98 51,66 km 5:34:22 6:54 min/km 6:28 min/km
99 52,19 km 5:37:30 5:57 min/km 6:28 min/km
100 52,72 km 5:40:42 6:05 min/km 6:28 min/km
101 53,24 km 5:45:40 9:27 min/km 6:30 min/km
102 53,77 km 5:48:59 6:18 min/km 6:29 min/km
103 54,29 km 5:52:24 6:30 min/km 6:29 min/km
104 54,82 km 5:55:48 6:28 min/km 6:29 min/km
105 55,35 km 5:57:53 3:58 min/km 6:28 min/km
105 55,78 km 5:57:53 0:00 min/km 6:25 min/km