Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Fridtjof Stalsberg
6 TIMMARS HERRAR M23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
44 23,26 km 2:16:41 5:53 min/km 5:53 min/km
45 23,79 km 2:19:48 5:56 min/km 5:53 min/km
46 24,31 km 2:23:00 6:05 min/km 5:53 min/km
47 24,84 km 2:26:30 6:39 min/km 5:54 min/km
48 25,36 km 2:29:28 5:38 min/km 5:54 min/km
49 25,89 km 2:32:12 5:12 min/km 5:53 min/km
50 26,42 km 2:35:05 5:29 min/km 5:52 min/km
51 26,94 km 2:38:32 6:34 min/km 5:53 min/km
52 27,47 km 2:41:42 6:01 min/km 5:53 min/km
53 27,99 km 2:44:41 5:40 min/km 5:53 min/km
54 28,52 km 2:47:40 5:40 min/km 5:53 min/km
55 29,05 km 2:50:47 5:56 min/km 5:53 min/km
56 29,57 km 2:53:51 5:50 min/km 5:53 min/km
57 30,10 km 2:57:01 6:01 min/km 5:53 min/km
58 30,62 km 3:00:42 7:00 min/km 5:54 min/km
59 31,15 km 3:03:43 5:44 min/km 5:54 min/km
60 31,68 km 3:07:05 6:24 min/km 5:54 min/km
61 32,20 km 3:10:36 6:41 min/km 5:55 min/km
62 32,73 km 3:14:50 8:03 min/km 5:57 min/km
63 33,25 km 3:18:30 6:58 min/km 5:58 min/km
64 33,78 km 3:21:35 5:52 min/km 5:58 min/km
65 34,31 km 3:24:43 5:57 min/km 5:58 min/km
66 34,83 km 3:28:38 7:27 min/km 5:59 min/km
67 35,36 km 3:32:06 6:35 min/km 6:00 min/km
68 35,88 km 3:35:15 5:59 min/km 6:00 min/km
69 36,41 km 3:38:39 6:28 min/km 6:00 min/km
70 36,94 km 3:42:03 6:28 min/km 6:01 min/km
71 37,46 km 3:47:04 9:32 min/km 6:04 min/km
72 37,99 km 3:52:56 11:09 min/km 6:08 min/km
73 38,51 km 3:57:05 7:53 min/km 6:09 min/km
74 39,04 km 4:02:03 9:27 min/km 6:12 min/km
75 39,57 km 4:07:14 9:51 min/km 6:15 min/km
76 40,09 km 4:10:28 6:09 min/km 6:15 min/km
77 40,62 km 4:14:40 7:59 min/km 6:16 min/km
78 41,14 km 4:17:54 6:09 min/km 6:16 min/km
79 41,67 km 4:21:50 7:29 min/km 6:17 min/km
80 42,20 km 4:25:45 7:27 min/km 6:18 min/km
81 42,72 km 4:30:17 8:37 min/km 6:20 min/km
82 43,25 km 4:36:02 10:56 min/km 6:23 min/km
83 43,77 km 4:39:26 6:28 min/km 6:23 min/km
84 44,30 km 4:45:03 10:41 min/km 6:26 min/km
85 44,83 km 4:49:03 7:36 min/km 6:27 min/km
86 45,35 km 4:54:46 10:52 min/km 6:30 min/km
87 45,88 km 4:59:55 9:47 min/km 6:32 min/km
88 46,40 km 5:04:32 8:47 min/km 6:34 min/km
89 46,93 km 5:08:37 7:46 min/km 6:35 min/km
90 47,46 km 5:12:56 8:12 min/km 6:36 min/km
91 47,98 km 5:17:02 7:48 min/km 6:36 min/km
92 48,51 km 5:22:42 10:46 min/km 6:39 min/km
93 49,03 km 5:26:06 6:28 min/km 6:39 min/km
94 49,56 km 5:31:40 10:35 min/km 6:42 min/km
95 50,09 km 5:36:20 8:52 min/km 6:43 min/km
96 50,61 km 5:39:31 6:03 min/km 6:43 min/km
97 51,14 km 5:42:44 6:07 min/km 6:42 min/km
98 51,66 km 5:46:17 6:45 min/km 6:42 min/km
99 52,19 km 5:50:01 7:06 min/km 6:42 min/km
100 52,72 km 5:53:26 6:30 min/km 6:42 min/km
101 53,24 km 5:56:24 5:38 min/km 6:42 min/km
102 53,77 km 5:58:59 4:55 min/km 6:41 min/km
102 53,97 km 5:58:59 0:00 min/km 6:39 min/km