Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Torbjørn Holden Søgaard
6 TIMMARS HERRAR M23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
46 24,31 km 2:15:16 5:34 min/km 5:34 min/km
47 24,84 km 2:18:21 5:52 min/km 5:34 min/km
48 25,36 km 2:21:33 6:05 min/km 5:35 min/km
49 25,89 km 2:24:22 5:21 min/km 5:35 min/km
50 26,42 km 2:27:22 5:42 min/km 5:35 min/km
51 26,94 km 2:30:21 5:40 min/km 5:35 min/km
52 27,47 km 2:34:03 7:02 min/km 5:37 min/km
53 27,99 km 2:36:43 5:04 min/km 5:36 min/km
54 28,52 km 2:39:38 5:33 min/km 5:36 min/km
55 29,05 km 2:42:38 5:42 min/km 5:36 min/km
56 29,57 km 2:45:40 5:46 min/km 5:36 min/km
57 30,10 km 2:48:50 6:01 min/km 5:37 min/km
58 30,62 km 2:51:51 5:44 min/km 5:37 min/km
59 31,15 km 2:54:54 5:48 min/km 5:37 min/km
60 31,68 km 2:58:02 5:57 min/km 5:37 min/km
61 32,20 km 3:01:09 5:56 min/km 5:38 min/km
62 32,73 km 3:04:10 5:44 min/km 5:38 min/km
63 33,25 km 3:07:11 5:44 min/km 5:38 min/km
64 33,78 km 3:10:16 5:52 min/km 5:38 min/km
65 34,31 km 3:13:54 6:54 min/km 5:39 min/km
66 34,83 km 3:17:06 6:05 min/km 5:40 min/km
67 35,36 km 3:21:00 7:25 min/km 5:41 min/km
68 35,88 km 3:24:06 5:54 min/km 5:41 min/km
69 36,41 km 3:27:08 5:46 min/km 5:41 min/km
70 36,94 km 3:30:22 6:09 min/km 5:42 min/km
71 37,46 km 3:33:30 5:57 min/km 5:42 min/km
72 37,99 km 3:36:41 6:03 min/km 5:42 min/km
73 38,51 km 3:39:46 5:52 min/km 5:42 min/km
74 39,04 km 3:42:51 5:52 min/km 5:43 min/km
75 39,57 km 3:45:56 5:52 min/km 5:43 min/km
76 40,09 km 3:49:14 6:16 min/km 5:43 min/km
77 40,62 km 3:52:21 5:56 min/km 5:43 min/km
78 41,14 km 3:55:25 5:50 min/km 5:43 min/km
79 41,67 km 3:58:39 6:09 min/km 5:44 min/km
80 42,20 km 4:02:08 6:37 min/km 5:44 min/km
81 42,72 km 4:05:37 6:37 min/km 5:45 min/km
82 43,25 km 4:08:46 5:59 min/km 5:45 min/km
83 43,77 km 4:11:45 5:40 min/km 5:45 min/km
84 44,30 km 4:14:46 5:44 min/km 5:45 min/km
85 44,83 km 4:17:56 6:01 min/km 5:45 min/km
86 45,35 km 4:21:08 6:05 min/km 5:45 min/km
87 45,88 km 4:24:17 5:59 min/km 5:46 min/km
88 46,40 km 4:27:33 6:13 min/km 5:46 min/km
89 46,93 km 4:30:48 6:11 min/km 5:46 min/km
90 47,46 km 4:34:37 7:15 min/km 5:47 min/km
91 47,98 km 4:37:49 6:05 min/km 5:47 min/km
92 48,51 km 4:40:56 5:56 min/km 5:47 min/km
93 49,03 km 4:44:23 6:34 min/km 5:48 min/km
94 49,56 km 4:47:40 6:15 min/km 5:48 min/km
95 50,09 km 4:50:48 5:57 min/km 5:48 min/km
96 50,61 km 4:53:59 6:03 min/km 5:49 min/km
97 51,14 km 4:57:17 6:16 min/km 5:49 min/km
98 51,66 km 5:00:32 6:11 min/km 5:49 min/km
99 52,19 km 5:03:42 6:01 min/km 5:49 min/km
100 52,72 km 5:06:57 6:11 min/km 5:49 min/km
101 53,24 km 5:10:10 6:07 min/km 5:50 min/km
102 53,77 km 5:13:25 6:11 min/km 5:50 min/km
103 54,29 km 5:16:49 6:28 min/km 5:50 min/km
104 54,82 km 5:20:09 6:20 min/km 5:50 min/km
105 55,35 km 5:23:30 6:22 min/km 5:51 min/km
106 55,87 km 5:26:48 6:16 min/km 5:51 min/km
107 56,40 km 5:30:15 6:34 min/km 5:51 min/km
108 56,92 km 5:33:34 6:18 min/km 5:52 min/km
109 57,45 km 5:36:53 6:18 min/km 5:52 min/km
110 57,98 km 5:40:07 6:09 min/km 5:52 min/km
111 58,50 km 5:43:32 6:30 min/km 5:52 min/km
112 59,03 km 5:46:49 6:15 min/km 5:53 min/km
113 59,55 km 5:50:13 6:28 min/km 5:53 min/km
114 60,08 km 5:53:32 6:18 min/km 5:53 min/km
115 60,61 km 5:56:38 5:54 min/km 5:53 min/km
116 61,13 km 5:59:47 5:59 min/km 5:53 min/km
116 61,17 km 5:59:47 0:00 min/km 5:53 min/km