Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Morten Harstad
6 TIMMARS HERRAR M23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
47 24,84 km 2:17:15 5:32 min/km 5:32 min/km
48 25,36 km 2:20:11 5:35 min/km 5:32 min/km
49 25,89 km 2:23:12 5:44 min/km 5:32 min/km
50 26,42 km 2:26:06 5:31 min/km 5:32 min/km
51 26,94 km 2:28:57 5:25 min/km 5:32 min/km
52 27,47 km 2:31:48 5:25 min/km 5:32 min/km
53 27,99 km 2:34:46 5:38 min/km 5:32 min/km
54 28,52 km 2:37:36 5:23 min/km 5:32 min/km
55 29,05 km 2:40:29 5:29 min/km 5:32 min/km
56 29,57 km 2:43:26 5:37 min/km 5:32 min/km
57 30,10 km 2:46:21 5:33 min/km 5:32 min/km
58 30,62 km 2:49:15 5:31 min/km 5:32 min/km
59 31,15 km 2:52:10 5:33 min/km 5:32 min/km
60 31,68 km 2:54:58 5:19 min/km 5:31 min/km
61 32,20 km 2:58:02 5:50 min/km 5:32 min/km
62 32,73 km 3:01:10 5:57 min/km 5:32 min/km
63 33,25 km 3:04:09 5:40 min/km 5:32 min/km
64 33,78 km 3:07:10 5:44 min/km 5:32 min/km
65 34,31 km 3:10:13 5:48 min/km 5:33 min/km
66 34,83 km 3:13:11 5:38 min/km 5:33 min/km
67 35,36 km 3:16:09 5:38 min/km 5:33 min/km
68 35,88 km 3:19:24 6:11 min/km 5:33 min/km
69 36,41 km 3:22:24 5:42 min/km 5:34 min/km
70 36,94 km 3:25:21 5:37 min/km 5:34 min/km
71 37,46 km 3:28:23 5:46 min/km 5:34 min/km
72 37,99 km 3:31:26 5:48 min/km 5:34 min/km
73 38,51 km 3:34:31 5:52 min/km 5:34 min/km
74 39,04 km 3:37:49 6:16 min/km 5:35 min/km
75 39,57 km 3:40:57 5:57 min/km 5:35 min/km
76 40,09 km 3:44:14 6:15 min/km 5:36 min/km
77 40,62 km 3:47:18 5:50 min/km 5:36 min/km
78 41,14 km 3:50:26 5:57 min/km 5:36 min/km
79 41,67 km 3:53:33 5:56 min/km 5:36 min/km
80 42,20 km 3:56:28 5:33 min/km 5:36 min/km
81 42,72 km 3:59:40 6:05 min/km 5:37 min/km
82 43,25 km 4:05:36 11:17 min/km 5:41 min/km
83 43,77 km 4:09:24 7:13 min/km 5:42 min/km
84 44,30 km 4:13:04 6:58 min/km 5:43 min/km
85 44,83 km 4:16:13 5:59 min/km 5:43 min/km
86 45,35 km 4:19:24 6:03 min/km 5:43 min/km
87 45,88 km 4:23:09 7:08 min/km 5:44 min/km
88 46,40 km 4:26:20 6:03 min/km 5:44 min/km
89 46,93 km 4:29:43 6:26 min/km 5:45 min/km
90 47,46 km 4:32:59 6:13 min/km 5:45 min/km
91 47,98 km 4:36:53 7:25 min/km 5:46 min/km
92 48,51 km 4:41:08 8:05 min/km 5:48 min/km
93 49,03 km 4:44:22 6:09 min/km 5:48 min/km
94 49,56 km 4:47:36 6:09 min/km 5:48 min/km
95 50,09 km 4:50:51 6:11 min/km 5:48 min/km
96 50,61 km 4:54:20 6:37 min/km 5:49 min/km
97 51,14 km 4:57:31 6:03 min/km 5:49 min/km
98 51,66 km 5:00:43 6:05 min/km 5:49 min/km
99 52,19 km 5:04:00 6:15 min/km 5:49 min/km
100 52,72 km 5:07:13 6:07 min/km 5:50 min/km
101 53,24 km 5:11:02 7:15 min/km 5:51 min/km
102 53,77 km 5:15:45 8:58 min/km 5:52 min/km
103 54,29 km 5:20:12 8:28 min/km 5:54 min/km
104 54,82 km 5:23:33 6:22 min/km 5:54 min/km
105 55,35 km 5:27:12 6:56 min/km 5:55 min/km
106 55,87 km 5:31:16 7:44 min/km 5:56 min/km
107 56,40 km 5:34:41 6:30 min/km 5:56 min/km
108 56,92 km 5:38:06 6:30 min/km 5:56 min/km
109 57,45 km 5:41:31 6:30 min/km 5:57 min/km
110 57,98 km 5:44:44 6:07 min/km 5:57 min/km
111 58,50 km 5:47:58 6:09 min/km 5:57 min/km
112 59,03 km 5:51:06 5:57 min/km 5:57 min/km
113 59,55 km 5:54:16 6:01 min/km 5:57 min/km
114 60,08 km 5:57:21 5:52 min/km 5:57 min/km
114 60,57 km 5:57:21 0:00 min/km 5:54 min/km