Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Erik Østerholt
6 TIMMARS HERRAR M50-54
VarvDistansTidVarvtempoTempo
47 24,84 km 2:16:43 5:30 min/km 5:30 min/km
48 25,36 km 2:20:00 6:15 min/km 5:31 min/km
49 25,89 km 2:23:01 5:44 min/km 5:31 min/km
50 26,42 km 2:26:06 5:52 min/km 5:32 min/km
51 26,94 km 2:29:09 5:48 min/km 5:32 min/km
52 27,47 km 2:32:12 5:48 min/km 5:32 min/km
53 27,99 km 2:35:16 5:50 min/km 5:33 min/km
54 28,52 km 2:38:21 5:52 min/km 5:33 min/km
55 29,05 km 2:41:50 6:37 min/km 5:34 min/km
56 29,57 km 2:44:51 5:44 min/km 5:34 min/km
57 30,10 km 2:47:53 5:46 min/km 5:35 min/km
58 30,62 km 2:50:55 5:46 min/km 5:35 min/km
59 31,15 km 2:54:00 5:52 min/km 5:35 min/km
60 31,68 km 2:57:08 5:57 min/km 5:36 min/km
61 32,20 km 3:00:23 6:11 min/km 5:36 min/km
62 32,73 km 3:03:27 5:50 min/km 5:36 min/km
63 33,25 km 3:06:57 6:39 min/km 5:37 min/km
64 33,78 km 3:10:04 5:56 min/km 5:38 min/km
65 34,31 km 3:13:25 6:22 min/km 5:38 min/km
66 34,83 km 3:17:26 7:38 min/km 5:40 min/km
67 35,36 km 3:20:31 5:52 min/km 5:40 min/km
68 35,88 km 3:24:31 7:36 min/km 5:42 min/km
69 36,41 km 3:27:34 5:48 min/km 5:42 min/km
70 36,94 km 3:30:38 5:50 min/km 5:42 min/km
71 37,46 km 3:34:34 7:29 min/km 5:44 min/km
72 37,99 km 3:37:38 5:50 min/km 5:44 min/km
73 38,51 km 3:40:43 5:52 min/km 5:44 min/km
74 39,04 km 3:44:56 8:01 min/km 5:46 min/km
75 39,57 km 3:48:01 5:52 min/km 5:46 min/km
76 40,09 km 3:51:06 5:52 min/km 5:46 min/km
77 40,62 km 3:54:10 5:50 min/km 5:46 min/km
78 41,14 km 3:59:19 9:47 min/km 5:49 min/km
79 41,67 km 4:02:42 6:26 min/km 5:49 min/km
80 42,20 km 4:06:49 7:50 min/km 5:51 min/km
81 42,72 km 4:11:50 9:32 min/km 5:54 min/km
82 43,25 km 4:14:55 5:52 min/km 5:54 min/km
83 43,77 km 4:18:00 5:52 min/km 5:54 min/km
84 44,30 km 4:22:44 9:00 min/km 5:56 min/km
85 44,83 km 4:25:49 5:52 min/km 5:56 min/km
86 45,35 km 4:29:04 6:11 min/km 5:56 min/km
87 45,88 km 4:34:04 9:30 min/km 5:58 min/km
88 46,40 km 4:37:15 6:03 min/km 5:58 min/km
89 46,93 km 4:40:24 5:59 min/km 5:58 min/km
90 47,46 km 4:45:23 9:28 min/km 6:01 min/km
91 47,98 km 4:48:38 6:11 min/km 6:01 min/km
92 48,51 km 4:51:46 5:57 min/km 6:01 min/km
93 49,03 km 4:54:51 5:52 min/km 6:01 min/km
94 49,56 km 4:59:45 9:19 min/km 6:03 min/km
95 50,09 km 5:02:54 5:59 min/km 6:03 min/km
96 50,61 km 5:07:48 9:19 min/km 6:05 min/km
97 51,14 km 5:11:02 6:09 min/km 6:05 min/km
98 51,66 km 5:14:14 6:05 min/km 6:05 min/km
99 52,19 km 5:20:08 11:13 min/km 6:08 min/km
100 52,72 km 5:23:20 6:05 min/km 6:08 min/km
101 53,24 km 5:26:27 5:56 min/km 6:08 min/km
102 53,77 km 5:29:34 5:56 min/km 6:08 min/km
103 54,29 km 5:34:31 9:25 min/km 6:10 min/km
104 54,82 km 5:37:39 5:57 min/km 6:10 min/km
105 55,35 km 5:40:50 6:03 min/km 6:10 min/km
106 55,87 km 5:45:59 9:47 min/km 6:12 min/km
107 56,40 km 5:49:10 6:03 min/km 6:11 min/km
108 56,92 km 5:52:21 6:03 min/km 6:11 min/km
109 57,45 km 5:55:37 6:13 min/km 6:11 min/km
110 57,98 km 5:58:40 5:48 min/km 6:11 min/km
110 58,20 km 5:58:40 0:00 min/km 6:10 min/km