Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Tore Tandberg
6 TIMMARS HERRAR M45-49
VarvDistansTidVarvtempoTempo
47 24,84 km 2:15:16 5:27 min/km 5:27 min/km
48 25,36 km 2:18:21 5:52 min/km 5:27 min/km
49 25,89 km 2:21:46 6:30 min/km 5:29 min/km
50 26,42 km 2:24:48 5:46 min/km 5:29 min/km
51 26,94 km 2:28:23 6:49 min/km 5:30 min/km
52 27,47 km 2:32:06 7:04 min/km 5:32 min/km
53 27,99 km 2:35:17 6:03 min/km 5:33 min/km
54 28,52 km 2:38:27 6:01 min/km 5:33 min/km
55 29,05 km 2:41:37 6:01 min/km 5:34 min/km
56 29,57 km 2:44:59 6:24 min/km 5:35 min/km
57 30,10 km 2:48:06 5:56 min/km 5:35 min/km
58 30,62 km 2:51:27 6:22 min/km 5:36 min/km
59 31,15 km 2:55:04 6:53 min/km 5:37 min/km
60 31,68 km 2:58:12 5:57 min/km 5:38 min/km
61 32,20 km 3:02:06 7:25 min/km 5:39 min/km
62 32,73 km 3:05:05 5:40 min/km 5:39 min/km
63 33,25 km 3:08:52 7:12 min/km 5:41 min/km
64 33,78 km 3:12:24 6:43 min/km 5:42 min/km
65 34,31 km 3:15:23 5:40 min/km 5:42 min/km
66 34,83 km 3:18:43 6:20 min/km 5:42 min/km
67 35,36 km 3:22:28 7:08 min/km 5:44 min/km
68 35,88 km 3:26:03 6:49 min/km 5:45 min/km
69 36,41 km 3:29:15 6:05 min/km 5:45 min/km
70 36,94 km 3:33:03 7:13 min/km 5:46 min/km
71 37,46 km 3:38:28 10:18 min/km 5:50 min/km
72 37,99 km 3:41:42 6:09 min/km 5:50 min/km
73 38,51 km 3:44:55 6:07 min/km 5:50 min/km
74 39,04 km 3:48:07 6:05 min/km 5:51 min/km
75 39,57 km 3:51:22 6:11 min/km 5:51 min/km
76 40,09 km 3:54:35 6:07 min/km 5:51 min/km
77 40,62 km 3:58:07 6:43 min/km 5:52 min/km
78 41,14 km 4:01:50 7:04 min/km 5:53 min/km
79 41,67 km 4:05:37 7:12 min/km 5:54 min/km
80 42,20 km 4:08:47 6:01 min/km 5:54 min/km
81 42,72 km 4:13:05 8:10 min/km 5:55 min/km
82 43,25 km 4:16:22 6:15 min/km 5:56 min/km
83 43,77 km 4:23:08 12:52 min/km 6:01 min/km
84 44,30 km 4:26:26 6:16 min/km 6:01 min/km
85 44,83 km 4:29:43 6:15 min/km 6:01 min/km
86 45,35 km 4:32:59 6:13 min/km 6:01 min/km
87 45,88 km 4:36:53 7:25 min/km 6:02 min/km
88 46,40 km 4:40:06 6:07 min/km 6:02 min/km
89 46,93 km 4:43:43 6:53 min/km 6:03 min/km
90 47,46 km 4:47:49 7:48 min/km 6:04 min/km
91 47,98 km 4:51:02 6:07 min/km 6:04 min/km
92 48,51 km 4:54:12 6:01 min/km 6:04 min/km
93 49,03 km 4:57:20 5:57 min/km 6:04 min/km
94 49,56 km 5:00:26 5:54 min/km 6:04 min/km
95 50,09 km 5:03:35 5:59 min/km 6:04 min/km
96 50,61 km 5:06:45 6:01 min/km 6:04 min/km
97 51,14 km 5:09:56 6:03 min/km 6:04 min/km
98 51,66 km 5:14:32 8:45 min/km 6:05 min/km
99 52,19 km 5:19:37 9:40 min/km 6:07 min/km
100 52,72 km 5:22:43 5:54 min/km 6:07 min/km
101 53,24 km 5:25:47 5:50 min/km 6:07 min/km
102 53,77 km 5:28:48 5:44 min/km 6:07 min/km
103 54,29 km 5:31:59 6:03 min/km 6:07 min/km
104 54,82 km 5:35:14 6:11 min/km 6:07 min/km
105 55,35 km 5:38:27 6:07 min/km 6:07 min/km
106 55,87 km 5:41:39 6:05 min/km 6:07 min/km
107 56,40 km 5:45:05 6:32 min/km 6:07 min/km
108 56,92 km 5:48:22 6:15 min/km 6:07 min/km
109 57,45 km 5:51:29 5:56 min/km 6:07 min/km
110 57,98 km 5:54:31 5:46 min/km 6:07 min/km
111 58,50 km 5:57:29 5:38 min/km 6:07 min/km
111 59,02 km 5:57:29 0:00 min/km 6:03 min/km