Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Magnus Thorud
6 TIMMARS HERRAR M23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
52 27,47 km 2:15:52 4:57 min/km 4:57 min/km
54 28,52 km 2:21:07 4:59 min/km 4:57 min/km
55 29,05 km 2:23:58 5:25 min/km 4:57 min/km
56 29,57 km 2:26:42 5:12 min/km 4:58 min/km
57 30,10 km 2:29:28 5:16 min/km 4:58 min/km
58 30,62 km 2:32:12 5:12 min/km 4:58 min/km
59 31,15 km 2:34:58 5:16 min/km 4:59 min/km
60 31,68 km 2:37:49 5:25 min/km 4:59 min/km
61 32,20 km 2:40:37 5:19 min/km 4:59 min/km
62 32,73 km 2:43:42 5:52 min/km 5:00 min/km
63 33,25 km 2:46:28 5:16 min/km 5:00 min/km
64 33,78 km 2:49:16 5:19 min/km 5:01 min/km
65 34,31 km 2:52:04 5:19 min/km 5:01 min/km
66 34,83 km 2:55:02 5:38 min/km 5:02 min/km
67 35,36 km 2:57:51 5:21 min/km 5:02 min/km
68 35,88 km 3:00:41 5:23 min/km 5:02 min/km
69 36,41 km 3:03:31 5:23 min/km 5:02 min/km
70 36,94 km 3:06:33 5:46 min/km 5:03 min/km
71 37,46 km 3:09:39 5:54 min/km 5:04 min/km
72 37,99 km 3:12:34 5:33 min/km 5:04 min/km
73 38,51 km 3:15:32 5:38 min/km 5:05 min/km
74 39,04 km 3:18:39 5:56 min/km 5:05 min/km
75 39,57 km 3:21:58 6:18 min/km 5:06 min/km
76 40,09 km 3:26:07 7:53 min/km 5:08 min/km
77 40,62 km 3:29:16 5:59 min/km 5:09 min/km
78 41,14 km 3:32:14 5:38 min/km 5:10 min/km
79 41,67 km 3:35:15 5:44 min/km 5:10 min/km
80 42,20 km 3:38:15 5:42 min/km 5:10 min/km
81 42,72 km 3:41:17 5:46 min/km 5:11 min/km
82 43,25 km 3:44:19 5:46 min/km 5:11 min/km
83 43,77 km 3:47:43 6:28 min/km 5:12 min/km
84 44,30 km 3:50:44 5:44 min/km 5:13 min/km
85 44,83 km 3:53:48 5:50 min/km 5:13 min/km
86 45,35 km 3:56:52 5:50 min/km 5:13 min/km
87 45,88 km 3:59:56 5:50 min/km 5:14 min/km
88 46,40 km 4:02:57 5:44 min/km 5:14 min/km
89 46,93 km 4:06:02 5:52 min/km 5:15 min/km
90 47,46 km 4:09:00 5:38 min/km 5:15 min/km
91 47,98 km 4:12:05 5:52 min/km 5:15 min/km
92 48,51 km 4:15:22 6:15 min/km 5:16 min/km
93 49,03 km 4:18:57 6:49 min/km 5:17 min/km
94 49,56 km 4:22:11 6:09 min/km 5:17 min/km
95 50,09 km 4:26:06 7:27 min/km 5:19 min/km
96 50,61 km 4:29:22 6:13 min/km 5:19 min/km
97 51,14 km 4:32:59 6:53 min/km 5:20 min/km
98 51,66 km 4:36:09 6:01 min/km 5:21 min/km
99 52,19 km 4:39:26 6:15 min/km 5:21 min/km
100 52,72 km 4:43:03 6:53 min/km 5:22 min/km
101 53,24 km 4:46:18 6:11 min/km 5:23 min/km
102 53,77 km 4:49:31 6:07 min/km 5:23 min/km
103 54,29 km 4:52:48 6:15 min/km 5:24 min/km
104 54,82 km 4:56:16 6:35 min/km 5:24 min/km
105 55,35 km 4:59:53 6:53 min/km 5:25 min/km
106 55,87 km 5:03:09 6:13 min/km 5:26 min/km
107 56,40 km 5:06:19 6:01 min/km 5:26 min/km
108 56,92 km 5:09:28 5:59 min/km 5:26 min/km
109 57,45 km 5:12:52 6:28 min/km 5:27 min/km
110 57,98 km 5:16:07 6:11 min/km 5:27 min/km
111 58,50 km 5:19:23 6:13 min/km 5:28 min/km
112 59,03 km 5:22:43 6:20 min/km 5:28 min/km
113 59,55 km 5:26:06 6:26 min/km 5:29 min/km
114 60,08 km 5:29:53 7:12 min/km 5:29 min/km
115 60,61 km 5:33:08 6:11 min/km 5:30 min/km
116 61,13 km 5:36:20 6:05 min/km 5:30 min/km
117 61,66 km 5:39:31 6:03 min/km 5:30 min/km
118 62,18 km 5:42:45 6:09 min/km 5:31 min/km
119 62,71 km 5:46:38 7:23 min/km 5:32 min/km
120 63,24 km 5:50:01 6:26 min/km 5:32 min/km
121 63,76 km 5:53:26 6:30 min/km 5:33 min/km
122 64,29 km 5:56:47 6:22 min/km 5:33 min/km
123 64,81 km 6:00:01 6:09 min/km 5:33 min/km