Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Jan Magnus Brevik
6 TIMMARS HERRAR M23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
53 27,99 km 2:15:52 4:51 min/km 4:51 min/km
55 29,05 km 2:21:03 4:56 min/km 4:51 min/km
56 29,57 km 2:23:38 4:55 min/km 4:51 min/km
57 30,10 km 2:26:13 4:55 min/km 4:51 min/km
58 30,62 km 2:28:50 4:58 min/km 4:52 min/km
59 31,15 km 2:31:27 4:58 min/km 4:52 min/km
60 31,68 km 2:34:04 4:58 min/km 4:52 min/km
61 32,20 km 2:36:41 4:58 min/km 4:52 min/km
63 33,25 km 2:41:56 4:59 min/km 4:52 min/km
64 33,78 km 2:44:33 4:58 min/km 4:52 min/km
65 34,31 km 2:47:08 4:55 min/km 4:52 min/km
66 34,83 km 2:49:46 5:00 min/km 4:52 min/km
67 35,36 km 2:52:25 5:02 min/km 4:53 min/km
68 35,88 km 2:55:02 4:58 min/km 4:53 min/km
69 36,41 km 2:57:39 4:58 min/km 4:53 min/km
71 37,46 km 3:02:53 4:58 min/km 4:53 min/km
72 37,99 km 3:05:27 4:53 min/km 4:53 min/km
73 38,51 km 3:08:01 4:53 min/km 4:53 min/km
74 39,04 km 3:10:38 4:58 min/km 4:53 min/km
75 39,57 km 3:13:12 4:53 min/km 4:53 min/km
76 40,09 km 3:15:45 4:51 min/km 4:53 min/km
78 41,14 km 3:20:55 4:55 min/km 4:53 min/km
79 41,67 km 3:23:31 4:57 min/km 4:53 min/km
80 42,20 km 3:26:10 5:02 min/km 4:53 min/km
81 42,72 km 3:28:50 5:04 min/km 4:53 min/km
82 43,25 km 3:31:28 5:00 min/km 4:53 min/km
83 43,77 km 3:34:06 5:00 min/km 4:53 min/km
84 44,30 km 3:36:45 5:02 min/km 4:54 min/km
86 45,35 km 3:42:00 4:59 min/km 4:54 min/km
87 45,88 km 3:44:39 5:02 min/km 4:54 min/km
88 46,40 km 3:47:22 5:10 min/km 4:54 min/km
89 46,93 km 3:50:02 5:04 min/km 4:54 min/km
90 47,46 km 3:52:47 5:14 min/km 4:54 min/km
91 47,98 km 3:55:29 5:08 min/km 4:54 min/km
92 48,51 km 3:58:07 5:00 min/km 4:55 min/km
93 49,03 km 4:00:48 5:06 min/km 4:55 min/km
95 50,09 km 4:06:11 5:07 min/km 4:55 min/km
96 50,61 km 4:08:57 5:16 min/km 4:55 min/km
97 51,14 km 4:11:47 5:23 min/km 4:55 min/km
98 51,66 km 4:14:34 5:17 min/km 4:56 min/km
99 52,19 km 4:17:19 5:14 min/km 4:56 min/km
100 52,72 km 4:20:05 5:16 min/km 4:56 min/km
101 53,24 km 4:22:59 5:31 min/km 4:56 min/km
102 53,77 km 4:26:00 5:44 min/km 4:57 min/km
103 54,29 km 4:29:00 5:42 min/km 4:57 min/km
104 54,82 km 4:32:11 6:03 min/km 4:58 min/km
105 55,35 km 4:35:36 6:30 min/km 4:59 min/km
106 55,87 km 4:38:55 6:18 min/km 5:00 min/km
107 56,40 km 4:43:02 7:50 min/km 5:01 min/km
108 56,92 km 4:47:09 7:50 min/km 5:03 min/km
109 57,45 km 4:50:27 6:16 min/km 5:03 min/km
110 57,98 km 4:53:47 6:20 min/km 5:04 min/km
111 58,50 km 4:57:03 6:13 min/km 5:05 min/km
112 59,03 km 5:00:40 6:53 min/km 5:06 min/km
113 59,55 km 5:03:55 6:11 min/km 5:06 min/km
114 60,08 km 5:07:16 6:22 min/km 5:07 min/km
115 60,61 km 5:10:38 6:24 min/km 5:08 min/km
116 61,13 km 5:13:58 6:20 min/km 5:08 min/km
117 61,66 km 5:17:04 5:54 min/km 5:09 min/km
118 62,18 km 5:20:26 6:24 min/km 5:09 min/km
119 62,71 km 5:23:44 6:16 min/km 5:10 min/km
120 63,24 km 5:27:09 6:30 min/km 5:10 min/km
121 63,76 km 5:30:49 6:58 min/km 5:11 min/km
122 64,29 km 5:34:19 6:39 min/km 5:12 min/km
123 64,81 km 5:38:03 7:06 min/km 5:13 min/km
124 65,34 km 5:41:23 6:20 min/km 5:13 min/km
125 65,87 km 5:44:40 6:15 min/km 5:14 min/km
126 66,39 km 5:48:05 6:30 min/km 5:15 min/km
127 66,92 km 5:51:12 5:56 min/km 5:15 min/km
128 67,44 km 5:54:27 6:11 min/km 5:15 min/km
129 67,97 km 5:57:43 6:13 min/km 5:16 min/km
129 68,34 km 5:57:43 0:00 min/km 5:14 min/km