Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Monica Nilsen
6 TIMMARS DAMER K23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
33 17,47 km 2:17:27 7:52 min/km 7:52 min/km
34 18,00 km 2:21:40 8:01 min/km 7:52 min/km
35 18,53 km 2:26:04 8:22 min/km 7:53 min/km
36 19,05 km 2:30:36 8:37 min/km 7:54 min/km
37 19,58 km 2:34:39 7:42 min/km 7:54 min/km
38 20,10 km 2:38:59 8:14 min/km 7:55 min/km
39 20,63 km 2:43:44 9:02 min/km 7:56 min/km
40 21,16 km 2:47:32 7:13 min/km 7:55 min/km
41 21,68 km 2:51:40 7:51 min/km 7:55 min/km
42 22,21 km 2:55:48 7:51 min/km 7:55 min/km
43 22,73 km 3:00:18 8:33 min/km 7:56 min/km
44 23,26 km 3:04:13 7:27 min/km 7:55 min/km
45 23,79 km 3:08:22 7:53 min/km 7:55 min/km
46 24,31 km 3:12:26 7:44 min/km 7:55 min/km
47 24,84 km 3:17:11 9:02 min/km 7:56 min/km
48 25,36 km 3:21:02 7:19 min/km 7:56 min/km
49 25,89 km 3:25:34 8:37 min/km 7:56 min/km
50 26,42 km 3:29:35 7:38 min/km 7:56 min/km
51 26,94 km 3:33:45 7:55 min/km 7:56 min/km
52 27,47 km 3:37:52 7:50 min/km 7:56 min/km
53 27,99 km 3:41:41 7:15 min/km 7:55 min/km
54 28,52 km 3:45:38 7:31 min/km 7:55 min/km
55 29,05 km 3:50:06 8:30 min/km 7:55 min/km
56 29,57 km 3:54:09 7:42 min/km 7:55 min/km
57 30,10 km 3:58:13 7:44 min/km 7:55 min/km
58 30,62 km 4:02:24 7:57 min/km 7:55 min/km
59 31,15 km 4:06:33 7:53 min/km 7:55 min/km
60 31,68 km 4:11:28 9:21 min/km 7:56 min/km
61 32,20 km 4:15:18 7:17 min/km 7:56 min/km
62 32,73 km 4:19:20 7:40 min/km 7:55 min/km
63 33,25 km 4:23:51 8:35 min/km 7:56 min/km
64 33,78 km 4:29:16 10:18 min/km 7:58 min/km
65 34,31 km 4:33:21 7:46 min/km 7:58 min/km
66 34,83 km 4:37:49 8:30 min/km 7:59 min/km
67 35,36 km 4:42:23 8:41 min/km 7:59 min/km
68 35,88 km 4:47:17 9:19 min/km 8:00 min/km
69 36,41 km 4:51:43 8:26 min/km 8:01 min/km
70 36,94 km 4:56:18 8:43 min/km 8:01 min/km
71 37,46 km 5:00:50 8:37 min/km 8:02 min/km
72 37,99 km 5:06:13 10:14 min/km 8:04 min/km
73 38,51 km 5:13:00 12:54 min/km 8:08 min/km
74 39,04 km 5:17:43 8:58 min/km 8:08 min/km
75 39,57 km 5:22:19 8:45 min/km 8:09 min/km
76 40,09 km 5:26:40 8:16 min/km 8:09 min/km
77 40,62 km 5:31:31 9:13 min/km 8:10 min/km
78 41,14 km 5:36:13 8:56 min/km 8:10 min/km
79 41,67 km 5:40:13 7:36 min/km 8:10 min/km
80 42,20 km 5:44:20 7:50 min/km 8:10 min/km
81 42,72 km 5:48:50 8:33 min/km 8:10 min/km
82 43,25 km 5:53:00 7:55 min/km 8:10 min/km
83 43,77 km 5:57:10 7:55 min/km 8:10 min/km
83 44,17 km 5:57:10 0:00 min/km 8:05 min/km