Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Isabel Aarnes
6 TIMMARS DAMER K23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
38 20,10 km 2:14:08 6:40 min/km 6:40 min/km
39 20,63 km 2:18:24 8:07 min/km 6:43 min/km
40 21,16 km 2:22:02 6:54 min/km 6:43 min/km
41 21,68 km 2:27:45 10:52 min/km 6:49 min/km
42 22,21 km 2:31:51 7:48 min/km 6:50 min/km
43 22,73 km 2:35:52 7:38 min/km 6:51 min/km
44 23,26 km 2:39:58 7:48 min/km 6:53 min/km
45 23,79 km 2:44:27 8:31 min/km 6:55 min/km
46 24,31 km 2:48:10 7:04 min/km 6:55 min/km
47 24,84 km 2:52:22 7:59 min/km 6:56 min/km
48 25,36 km 2:56:31 7:53 min/km 6:58 min/km
49 25,89 km 3:00:44 8:01 min/km 6:59 min/km
50 26,42 km 3:05:57 9:55 min/km 7:02 min/km
51 26,94 km 3:10:51 9:19 min/km 7:05 min/km
52 27,47 km 3:16:05 9:57 min/km 7:08 min/km
53 27,99 km 3:20:10 7:46 min/km 7:09 min/km
54 28,52 km 3:25:17 9:44 min/km 7:12 min/km
55 29,05 km 3:29:54 8:47 min/km 7:14 min/km
56 29,57 km 3:34:36 8:56 min/km 7:15 min/km
57 30,10 km 3:40:26 11:05 min/km 7:19 min/km
58 30,62 km 3:45:11 9:02 min/km 7:21 min/km
59 31,15 km 3:49:48 8:47 min/km 7:23 min/km
60 31,68 km 3:55:10 10:12 min/km 7:25 min/km
61 32,20 km 4:00:15 9:40 min/km 7:28 min/km
62 32,73 km 4:04:36 8:16 min/km 7:28 min/km
63 33,25 km 4:10:00 10:16 min/km 7:31 min/km
64 33,78 km 4:14:18 8:10 min/km 7:32 min/km
65 34,31 km 4:18:57 8:50 min/km 7:33 min/km
66 34,83 km 4:24:29 10:31 min/km 7:36 min/km
67 35,36 km 4:30:02 10:33 min/km 7:38 min/km
68 35,88 km 4:36:25 12:08 min/km 7:42 min/km
69 36,41 km 4:41:35 9:49 min/km 7:44 min/km
70 36,94 km 4:46:25 9:11 min/km 7:45 min/km
71 37,46 km 4:50:42 8:09 min/km 7:46 min/km
72 37,99 km 4:54:22 6:58 min/km 7:45 min/km
73 38,51 km 4:58:57 8:43 min/km 7:46 min/km
74 39,04 km 5:03:25 8:30 min/km 7:46 min/km
75 39,57 km 5:08:41 10:01 min/km 7:48 min/km
76 40,09 km 5:14:03 10:12 min/km 7:50 min/km
77 40,62 km 5:19:04 9:32 min/km 7:51 min/km
78 41,14 km 5:23:54 9:11 min/km 7:52 min/km
79 41,67 km 5:28:56 9:34 min/km 7:54 min/km
80 42,20 km 5:34:09 9:55 min/km 7:55 min/km
81 42,72 km 5:38:33 8:22 min/km 7:55 min/km
82 43,25 km 5:42:58 8:24 min/km 7:56 min/km
83 43,77 km 5:47:23 8:24 min/km 7:56 min/km
84 44,30 km 5:51:19 7:29 min/km 7:56 min/km
85 44,83 km 5:55:00 7:00 min/km 7:55 min/km
86 45,35 km 5:58:27 6:34 min/km 7:54 min/km
86 45,43 km 5:58:27 0:00 min/km 7:53 min/km