Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Tove Høvik
6 TIMMARS DAMER K40-44
VarvDistansTidVarvtempoTempo
40 21,16 km 2:17:47 6:31 min/km 6:31 min/km
41 21,68 km 2:21:24 6:53 min/km 6:31 min/km
42 22,21 km 2:25:07 7:04 min/km 6:32 min/km
43 22,73 km 2:28:48 7:00 min/km 6:33 min/km
44 23,26 km 2:32:29 7:00 min/km 6:33 min/km
45 23,79 km 2:35:59 6:39 min/km 6:33 min/km
46 24,31 km 2:39:42 7:04 min/km 6:34 min/km
47 24,84 km 2:43:26 7:06 min/km 6:35 min/km
48 25,36 km 2:47:11 7:08 min/km 6:35 min/km
49 25,89 km 2:50:51 6:58 min/km 6:36 min/km
50 26,42 km 2:54:31 6:58 min/km 6:36 min/km
51 26,94 km 2:58:05 6:47 min/km 6:37 min/km
52 27,47 km 3:01:37 6:43 min/km 6:37 min/km
53 27,99 km 3:05:15 6:54 min/km 6:37 min/km
54 28,52 km 3:08:54 6:56 min/km 6:37 min/km
55 29,05 km 3:12:28 6:47 min/km 6:38 min/km
56 29,57 km 3:16:03 6:49 min/km 6:38 min/km
57 30,10 km 3:19:39 6:51 min/km 6:38 min/km
58 30,62 km 3:23:18 6:56 min/km 6:38 min/km
59 31,15 km 3:27:01 7:04 min/km 6:39 min/km
60 31,68 km 3:30:42 7:00 min/km 6:39 min/km
61 32,20 km 3:34:21 6:56 min/km 6:39 min/km
62 32,73 km 3:37:57 6:51 min/km 6:40 min/km
63 33,25 km 3:41:50 7:23 min/km 6:40 min/km
64 33,78 km 3:45:39 7:15 min/km 6:41 min/km
65 34,31 km 3:49:19 6:58 min/km 6:41 min/km
66 34,83 km 3:53:06 7:12 min/km 6:42 min/km
67 35,36 km 3:56:46 6:58 min/km 6:42 min/km
68 35,88 km 4:00:30 7:06 min/km 6:42 min/km
69 36,41 km 4:04:01 6:41 min/km 6:42 min/km
70 36,94 km 4:07:53 7:21 min/km 6:43 min/km
71 37,46 km 4:11:41 7:13 min/km 6:43 min/km
72 37,99 km 4:15:31 7:17 min/km 6:44 min/km
73 38,51 km 4:19:16 7:08 min/km 6:44 min/km
74 39,04 km 4:23:12 7:29 min/km 6:45 min/km
75 39,57 km 4:27:02 7:17 min/km 6:45 min/km
76 40,09 km 4:30:53 7:19 min/km 6:45 min/km
77 40,62 km 4:34:43 7:17 min/km 6:46 min/km
78 41,14 km 4:38:30 7:12 min/km 6:46 min/km
79 41,67 km 4:42:12 7:02 min/km 6:46 min/km
80 42,20 km 4:46:03 7:19 min/km 6:47 min/km
81 42,72 km 4:51:38 10:37 min/km 6:50 min/km
82 43,25 km 4:56:56 10:05 min/km 6:52 min/km
83 43,77 km 5:02:39 10:52 min/km 6:55 min/km
84 44,30 km 5:08:04 10:18 min/km 6:57 min/km
85 44,83 km 5:12:52 9:08 min/km 6:59 min/km
86 45,35 km 5:17:12 8:14 min/km 7:00 min/km
87 45,88 km 5:21:07 7:27 min/km 7:00 min/km
88 46,40 km 5:25:01 7:25 min/km 7:00 min/km
89 46,93 km 5:28:50 7:15 min/km 7:00 min/km
90 47,46 km 5:32:59 7:53 min/km 7:01 min/km
91 47,98 km 5:36:57 7:32 min/km 7:01 min/km
92 48,51 km 5:41:09 7:59 min/km 7:02 min/km
93 49,03 km 5:45:10 7:38 min/km 7:02 min/km
94 49,56 km 5:50:27 10:03 min/km 7:04 min/km
95 50,09 km 5:55:41 9:57 min/km 7:06 min/km
96 50,61 km 5:59:29 7:13 min/km 7:06 min/km
96 50,66 km 5:59:29 0:00 min/km 7:06 min/km