Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Åse Bergliot Kvisgaard
6 TIMMARS DAMER K55-59
VarvDistansTidVarvtempoTempo
42 22,21 km 2:17:52 6:12 min/km 6:12 min/km
43 22,73 km 2:21:12 6:20 min/km 6:13 min/km
44 23,26 km 2:24:53 7:00 min/km 6:14 min/km
45 23,79 km 2:28:08 6:11 min/km 6:14 min/km
46 24,31 km 2:31:37 6:37 min/km 6:14 min/km
47 24,84 km 2:34:58 6:22 min/km 6:14 min/km
48 25,36 km 2:38:56 7:32 min/km 6:16 min/km
49 25,89 km 2:42:12 6:13 min/km 6:16 min/km
50 26,42 km 2:45:51 6:56 min/km 6:17 min/km
51 26,94 km 2:49:24 6:45 min/km 6:17 min/km
52 27,47 km 2:52:59 6:49 min/km 6:18 min/km
53 27,99 km 2:57:17 8:10 min/km 6:20 min/km
54 28,52 km 3:00:36 6:18 min/km 6:20 min/km
55 29,05 km 3:04:48 7:59 min/km 6:22 min/km
56 29,57 km 3:08:05 6:15 min/km 6:22 min/km
57 30,10 km 3:12:32 8:28 min/km 6:24 min/km
58 30,62 km 3:15:51 6:18 min/km 6:24 min/km
59 31,15 km 3:19:23 6:43 min/km 6:24 min/km
60 31,68 km 3:23:36 8:01 min/km 6:26 min/km
61 32,20 km 3:27:24 7:13 min/km 6:26 min/km
62 32,73 km 3:31:08 7:06 min/km 6:27 min/km
63 33,25 km 3:34:54 7:10 min/km 6:28 min/km
64 33,78 km 3:38:38 7:06 min/km 6:28 min/km
65 34,31 km 3:42:23 7:08 min/km 6:29 min/km
66 34,83 km 3:46:28 7:46 min/km 6:30 min/km
67 35,36 km 3:50:17 7:15 min/km 6:31 min/km
68 35,88 km 3:54:34 8:09 min/km 6:32 min/km
69 36,41 km 3:58:14 6:58 min/km 6:33 min/km
70 36,94 km 4:01:51 6:53 min/km 6:33 min/km
71 37,46 km 4:06:14 8:20 min/km 6:34 min/km
72 37,99 km 4:09:54 6:58 min/km 6:35 min/km
73 38,51 km 4:13:31 6:53 min/km 6:35 min/km
74 39,04 km 4:17:33 7:40 min/km 6:36 min/km
75 39,57 km 4:21:15 7:02 min/km 6:36 min/km
76 40,09 km 4:25:13 7:32 min/km 6:37 min/km
77 40,62 km 4:30:36 10:14 min/km 6:40 min/km
78 41,14 km 4:35:21 9:02 min/km 6:42 min/km
79 41,67 km 4:39:35 8:03 min/km 6:43 min/km
80 42,20 km 4:43:23 7:13 min/km 6:43 min/km
81 42,72 km 4:47:58 8:43 min/km 6:44 min/km
82 43,25 km 4:51:43 7:08 min/km 6:45 min/km
83 43,77 km 4:56:04 8:16 min/km 6:46 min/km
84 44,30 km 5:00:30 8:26 min/km 6:47 min/km
85 44,83 km 5:04:02 6:43 min/km 6:47 min/km
86 45,35 km 5:07:36 6:47 min/km 6:47 min/km
87 45,88 km 5:11:21 7:08 min/km 6:47 min/km
88 46,40 km 5:14:59 6:54 min/km 6:47 min/km
89 46,93 km 5:18:36 6:53 min/km 6:47 min/km
90 47,46 km 5:22:57 8:16 min/km 6:48 min/km
91 47,98 km 5:26:39 7:02 min/km 6:48 min/km
92 48,51 km 5:30:25 7:10 min/km 6:49 min/km
93 49,03 km 5:34:09 7:06 min/km 6:49 min/km
94 49,56 km 5:38:28 8:12 min/km 6:50 min/km
95 50,09 km 5:43:03 8:43 min/km 6:51 min/km
96 50,61 km 5:46:43 6:58 min/km 6:51 min/km
97 51,14 km 5:50:21 6:54 min/km 6:51 min/km
98 51,66 km 5:54:05 7:06 min/km 6:51 min/km
99 52,19 km 5:57:39 6:47 min/km 6:51 min/km
99 52,59 km 5:57:39 0:00 min/km 6:48 min/km