Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Marianne Følling
6 TIMMARS DAMER K55-59
VarvDistansTidVarvtempoTempo
43 22,73 km 2:14:46 5:56 min/km 5:56 min/km
44 23,26 km 2:18:17 6:41 min/km 5:57 min/km
45 23,79 km 2:21:15 5:38 min/km 5:56 min/km
46 24,31 km 2:24:22 5:56 min/km 5:56 min/km
47 24,84 km 2:27:24 5:46 min/km 5:56 min/km
48 25,36 km 2:30:31 5:56 min/km 5:56 min/km
49 25,89 km 2:33:36 5:52 min/km 5:56 min/km
50 26,42 km 2:36:40 5:50 min/km 5:56 min/km
51 26,94 km 2:39:40 5:42 min/km 5:56 min/km
52 27,47 km 2:42:42 5:46 min/km 5:55 min/km
53 27,99 km 2:45:47 5:52 min/km 5:55 min/km
54 28,52 km 2:48:59 6:05 min/km 5:56 min/km
55 29,05 km 2:52:04 5:52 min/km 5:55 min/km
56 29,57 km 2:55:07 5:48 min/km 5:55 min/km
57 30,10 km 2:58:13 5:54 min/km 5:55 min/km
58 30,62 km 3:01:19 5:54 min/km 5:55 min/km
59 31,15 km 3:04:37 6:16 min/km 5:56 min/km
60 31,68 km 3:07:42 5:52 min/km 5:56 min/km
61 32,20 km 3:10:47 5:52 min/km 5:55 min/km
62 32,73 km 3:14:42 7:27 min/km 5:57 min/km
63 33,25 km 3:17:49 5:56 min/km 5:57 min/km
64 33,78 km 3:20:54 5:52 min/km 5:57 min/km
65 34,31 km 3:25:10 8:07 min/km 5:59 min/km
66 34,83 km 3:28:19 5:59 min/km 5:59 min/km
67 35,36 km 3:31:51 6:43 min/km 6:00 min/km
68 35,88 km 3:34:59 5:57 min/km 5:59 min/km
69 36,41 km 3:38:08 5:59 min/km 5:59 min/km
70 36,94 km 3:41:25 6:15 min/km 6:00 min/km
71 37,46 km 3:44:30 5:52 min/km 6:00 min/km
72 37,99 km 3:47:43 6:07 min/km 6:00 min/km
73 38,51 km 3:50:51 5:57 min/km 6:00 min/km
74 39,04 km 3:53:55 5:50 min/km 6:00 min/km
75 39,57 km 3:56:56 5:44 min/km 5:59 min/km
76 40,09 km 4:00:16 6:20 min/km 6:00 min/km
77 40,62 km 4:06:12 11:17 min/km 6:04 min/km
78 41,14 km 4:11:50 10:43 min/km 6:07 min/km
79 41,67 km 4:17:15 10:18 min/km 6:10 min/km
80 42,20 km 4:22:28 9:55 min/km 6:13 min/km
81 42,72 km 4:26:38 7:55 min/km 6:14 min/km
82 43,25 km 4:30:19 7:00 min/km 6:15 min/km
83 43,77 km 4:33:59 6:58 min/km 6:16 min/km
84 44,30 km 4:37:38 6:56 min/km 6:16 min/km
85 44,83 km 4:41:33 7:27 min/km 6:17 min/km
86 45,35 km 4:45:10 6:53 min/km 6:17 min/km
87 45,88 km 4:49:12 7:40 min/km 6:18 min/km
88 46,40 km 4:53:25 8:01 min/km 6:19 min/km
89 46,93 km 4:57:29 7:44 min/km 6:20 min/km
90 47,46 km 5:01:25 7:29 min/km 6:21 min/km
91 47,98 km 5:05:31 7:48 min/km 6:22 min/km
92 48,51 km 5:09:17 7:10 min/km 6:23 min/km
93 49,03 km 5:13:48 8:35 min/km 6:24 min/km
94 49,56 km 5:18:34 9:04 min/km 6:26 min/km
95 50,09 km 5:22:55 8:16 min/km 6:27 min/km
96 50,61 km 5:27:06 7:57 min/km 6:28 min/km
97 51,14 km 5:32:21 9:59 min/km 6:30 min/km
98 51,66 km 5:36:05 7:06 min/km 6:30 min/km
99 52,19 km 5:39:48 7:04 min/km 6:31 min/km
100 52,72 km 5:43:45 7:31 min/km 6:31 min/km
101 53,24 km 5:47:37 7:21 min/km 6:32 min/km
102 53,77 km 5:51:27 7:17 min/km 6:32 min/km
103 54,29 km 5:55:15 7:13 min/km 6:33 min/km
104 54,82 km 5:58:50 6:49 min/km 6:33 min/km
104 55,02 km 5:58:50 0:00 min/km 6:31 min/km