Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Rakel Erla Sævarsdottir
6 TIMMARS DAMER K23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
46 24,31 km 2:16:26 5:37 min/km 5:37 min/km
47 24,84 km 2:19:17 5:25 min/km 5:36 min/km
48 25,36 km 2:22:38 6:22 min/km 5:37 min/km
49 25,89 km 2:25:33 5:33 min/km 5:37 min/km
50 26,42 km 2:28:34 5:44 min/km 5:37 min/km
51 26,94 km 2:31:36 5:46 min/km 5:38 min/km
52 27,47 km 2:34:27 5:25 min/km 5:37 min/km
53 27,99 km 2:37:21 5:31 min/km 5:37 min/km
54 28,52 km 2:40:18 5:37 min/km 5:37 min/km
55 29,05 km 2:43:14 5:35 min/km 5:37 min/km
56 29,57 km 2:46:05 5:25 min/km 5:37 min/km
57 30,10 km 2:48:57 5:27 min/km 5:37 min/km
58 30,62 km 2:51:51 5:31 min/km 5:37 min/km
59 31,15 km 2:54:40 5:21 min/km 5:36 min/km
60 31,68 km 2:57:47 5:56 min/km 5:37 min/km
61 32,20 km 3:00:41 5:31 min/km 5:37 min/km
62 32,73 km 3:03:31 5:23 min/km 5:36 min/km
63 33,25 km 3:06:26 5:33 min/km 5:36 min/km
64 33,78 km 3:09:55 6:37 min/km 5:37 min/km
65 34,31 km 3:13:28 6:45 min/km 5:38 min/km
66 34,83 km 3:16:20 5:27 min/km 5:38 min/km
67 35,36 km 3:19:09 5:21 min/km 5:38 min/km
68 35,88 km 3:21:59 5:23 min/km 5:38 min/km
69 36,41 km 3:25:23 6:28 min/km 5:38 min/km
70 36,94 km 3:28:22 5:40 min/km 5:38 min/km
71 37,46 km 3:31:18 5:35 min/km 5:38 min/km
72 37,99 km 3:34:13 5:33 min/km 5:38 min/km
73 38,51 km 3:37:09 5:35 min/km 5:38 min/km
74 39,04 km 3:40:08 5:40 min/km 5:38 min/km
75 39,57 km 3:43:09 5:44 min/km 5:38 min/km
76 40,09 km 3:46:06 5:37 min/km 5:38 min/km
77 40,62 km 3:49:04 5:38 min/km 5:38 min/km
78 41,14 km 3:51:56 5:27 min/km 5:38 min/km
79 41,67 km 3:55:34 6:54 min/km 5:39 min/km
80 42,20 km 3:58:32 5:38 min/km 5:39 min/km
81 42,72 km 4:01:27 5:33 min/km 5:39 min/km
82 43,25 km 4:04:24 5:37 min/km 5:39 min/km
83 43,77 km 4:07:27 5:48 min/km 5:39 min/km
84 44,30 km 4:10:29 5:46 min/km 5:39 min/km
85 44,83 km 4:13:25 5:35 min/km 5:39 min/km
86 45,35 km 4:16:58 6:45 min/km 5:40 min/km
87 45,88 km 4:19:57 5:40 min/km 5:40 min/km
88 46,40 km 4:23:16 6:18 min/km 5:40 min/km
89 46,93 km 4:26:19 5:48 min/km 5:40 min/km
90 47,46 km 4:29:22 5:48 min/km 5:41 min/km
91 47,98 km 4:32:23 5:44 min/km 5:41 min/km
92 48,51 km 4:35:23 5:42 min/km 5:41 min/km
93 49,03 km 4:39:11 7:13 min/km 5:42 min/km
94 49,56 km 4:42:12 5:44 min/km 5:42 min/km
95 50,09 km 4:45:18 5:54 min/km 5:42 min/km
96 50,61 km 4:48:22 5:50 min/km 5:42 min/km
97 51,14 km 4:51:23 5:44 min/km 5:42 min/km
98 51,66 km 4:54:24 5:44 min/km 5:42 min/km
99 52,19 km 4:57:24 5:42 min/km 5:42 min/km
100 52,72 km 5:01:13 7:15 min/km 5:43 min/km
101 53,24 km 5:04:14 5:44 min/km 5:43 min/km
102 53,77 km 5:07:17 5:48 min/km 5:43 min/km
103 54,29 km 5:10:18 5:44 min/km 5:43 min/km
104 54,82 km 5:13:22 5:50 min/km 5:43 min/km
105 55,35 km 5:16:28 5:54 min/km 5:43 min/km
106 55,87 km 5:19:32 5:50 min/km 5:43 min/km
107 56,40 km 5:22:36 5:50 min/km 5:43 min/km
108 56,92 km 5:25:37 5:44 min/km 5:43 min/km
109 57,45 km 5:28:50 6:07 min/km 5:43 min/km
110 57,98 km 5:31:55 5:52 min/km 5:44 min/km
111 58,50 km 5:34:56 5:44 min/km 5:44 min/km
112 59,03 km 5:37:56 5:42 min/km 5:44 min/km
113 59,55 km 5:41:14 6:16 min/km 5:44 min/km
114 60,08 km 5:44:18 5:50 min/km 5:44 min/km
115 60,61 km 5:47:20 5:46 min/km 5:44 min/km
116 61,13 km 5:50:19 5:40 min/km 5:44 min/km
117 61,66 km 5:53:18 5:40 min/km 5:44 min/km
118 62,18 km 5:56:15 5:37 min/km 5:44 min/km
119 62,71 km 5:59:08 5:29 min/km 5:44 min/km
119 62,87 km 5:59:08 0:00 min/km 5:43 min/km