Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Sofiia Granheim
6 TIMMARS DAMER K23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
47 24,84 km 2:16:40 5:30 min/km 5:30 min/km
48 25,36 km 2:19:49 5:59 min/km 5:31 min/km
49 25,89 km 2:22:45 5:35 min/km 5:31 min/km
50 26,42 km 2:25:46 5:44 min/km 5:31 min/km
51 26,94 km 2:28:45 5:40 min/km 5:31 min/km
52 27,47 km 2:31:42 5:37 min/km 5:31 min/km
53 27,99 km 2:34:35 5:29 min/km 5:31 min/km
54 28,52 km 2:37:27 5:27 min/km 5:31 min/km
55 29,05 km 2:40:19 5:27 min/km 5:31 min/km
56 29,57 km 2:43:49 6:39 min/km 5:32 min/km
57 30,10 km 2:47:04 6:11 min/km 5:33 min/km
58 30,62 km 2:49:57 5:29 min/km 5:33 min/km
59 31,15 km 2:52:50 5:29 min/km 5:33 min/km
60 31,68 km 2:55:45 5:33 min/km 5:33 min/km
61 32,20 km 2:58:47 5:46 min/km 5:33 min/km
62 32,73 km 3:01:47 5:42 min/km 5:33 min/km
63 33,25 km 3:04:41 5:31 min/km 5:33 min/km
64 33,78 km 3:07:53 6:05 min/km 5:34 min/km
65 34,31 km 3:10:51 5:38 min/km 5:34 min/km
66 34,83 km 3:13:50 5:40 min/km 5:34 min/km
67 35,36 km 3:16:42 5:27 min/km 5:34 min/km
68 35,88 km 3:19:59 6:15 min/km 5:34 min/km
69 36,41 km 3:23:02 5:48 min/km 5:35 min/km
70 36,94 km 3:25:57 5:33 min/km 5:35 min/km
71 37,46 km 3:28:48 5:25 min/km 5:34 min/km
72 37,99 km 3:31:38 5:23 min/km 5:34 min/km
73 38,51 km 3:34:47 5:59 min/km 5:35 min/km
74 39,04 km 3:37:42 5:33 min/km 5:35 min/km
75 39,57 km 3:40:38 5:35 min/km 5:35 min/km
76 40,09 km 3:43:37 5:40 min/km 5:35 min/km
77 40,62 km 3:46:44 5:56 min/km 5:35 min/km
78 41,14 km 3:49:33 5:21 min/km 5:35 min/km
79 41,67 km 3:52:22 5:21 min/km 5:35 min/km
80 42,20 km 3:55:14 5:27 min/km 5:34 min/km
81 42,72 km 3:58:05 5:25 min/km 5:34 min/km
82 43,25 km 4:01:04 5:40 min/km 5:34 min/km
83 43,77 km 4:04:00 5:35 min/km 5:34 min/km
84 44,30 km 4:06:54 5:31 min/km 5:34 min/km
85 44,83 km 4:09:41 5:17 min/km 5:34 min/km
86 45,35 km 4:13:00 6:18 min/km 5:35 min/km
87 45,88 km 4:15:41 5:06 min/km 5:34 min/km
88 46,40 km 4:18:33 5:27 min/km 5:34 min/km
89 46,93 km 4:21:32 5:40 min/km 5:34 min/km
91 47,98 km 4:27:16 5:27 min/km 5:34 min/km
92 48,51 km 4:30:35 6:18 min/km 5:35 min/km
93 49,03 km 4:33:35 5:42 min/km 5:35 min/km
94 49,56 km 4:36:36 5:44 min/km 5:35 min/km
95 50,09 km 4:39:40 5:50 min/km 5:35 min/km
96 50,61 km 4:42:46 5:54 min/km 5:35 min/km
97 51,14 km 4:46:05 6:18 min/km 5:36 min/km
98 51,66 km 4:49:12 5:56 min/km 5:36 min/km
99 52,19 km 4:52:13 5:44 min/km 5:36 min/km
100 52,72 km 4:55:17 5:50 min/km 5:36 min/km
101 53,24 km 4:58:19 5:46 min/km 5:36 min/km
102 53,77 km 5:01:16 5:37 min/km 5:36 min/km
103 54,29 km 5:04:19 5:48 min/km 5:36 min/km
104 54,82 km 5:07:32 6:07 min/km 5:37 min/km
105 55,35 km 5:10:26 5:31 min/km 5:37 min/km
106 55,87 km 5:13:22 5:35 min/km 5:37 min/km
107 56,40 km 5:16:18 5:35 min/km 5:37 min/km
108 56,92 km 5:19:22 5:50 min/km 5:37 min/km
109 57,45 km 5:22:20 5:38 min/km 5:37 min/km
110 57,98 km 5:25:22 5:46 min/km 5:37 min/km
111 58,50 km 5:28:32 6:01 min/km 5:37 min/km
112 59,03 km 5:31:40 5:57 min/km 5:37 min/km
113 59,55 km 5:35:04 6:28 min/km 5:38 min/km
114 60,08 km 5:38:13 5:59 min/km 5:38 min/km
115 60,61 km 5:41:12 5:40 min/km 5:38 min/km
116 61,13 km 5:44:29 6:15 min/km 5:38 min/km
117 61,66 km 5:47:20 5:25 min/km 5:38 min/km
118 62,18 km 5:50:16 5:35 min/km 5:38 min/km
119 62,71 km 5:53:13 5:37 min/km 5:38 min/km
120 63,24 km 5:56:12 5:40 min/km 5:38 min/km
121 63,76 km 5:59:04 5:27 min/km 5:38 min/km
121 63,93 km 5:59:04 0:00 min/km 5:37 min/km