Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Jeanette Vika
6 TIMMARS DAMER K40-44
VarvDistansTidVarvtempoTempo
48 25,36 km 2:16:25 5:23 min/km 5:23 min/km
49 25,89 km 2:19:36 6:03 min/km 5:24 min/km
50 26,42 km 2:22:34 5:38 min/km 5:24 min/km
51 26,94 km 2:25:32 5:38 min/km 5:24 min/km
52 27,47 km 2:28:32 5:42 min/km 5:24 min/km
53 27,99 km 2:31:35 5:48 min/km 5:25 min/km
54 28,52 km 2:34:36 5:44 min/km 5:25 min/km
55 29,05 km 2:38:17 7:00 min/km 5:27 min/km
56 29,57 km 2:41:17 5:42 min/km 5:27 min/km
57 30,10 km 2:44:20 5:48 min/km 5:28 min/km
58 30,62 km 2:47:24 5:50 min/km 5:28 min/km
59 31,15 km 2:50:41 6:15 min/km 5:29 min/km
60 31,68 km 2:54:23 7:02 min/km 5:30 min/km
61 32,20 km 2:57:26 5:48 min/km 5:31 min/km
62 32,73 km 3:00:48 6:24 min/km 5:31 min/km
63 33,25 km 3:03:50 5:46 min/km 5:32 min/km
64 33,78 km 3:07:03 6:07 min/km 5:32 min/km
65 34,31 km 3:10:09 5:54 min/km 5:33 min/km
66 34,83 km 3:14:53 9:00 min/km 5:36 min/km
67 35,36 km 3:17:56 5:48 min/km 5:36 min/km
68 35,88 km 3:21:01 5:52 min/km 5:36 min/km
69 36,41 km 3:24:14 6:07 min/km 5:37 min/km
70 36,94 km 3:27:22 5:57 min/km 5:37 min/km
71 37,46 km 3:31:01 6:56 min/km 5:38 min/km
72 37,99 km 3:34:07 5:54 min/km 5:38 min/km
73 38,51 km 3:37:17 6:01 min/km 5:39 min/km
74 39,04 km 3:40:45 6:35 min/km 5:39 min/km
75 39,57 km 3:43:52 5:56 min/km 5:39 min/km
76 40,09 km 3:47:03 6:03 min/km 5:40 min/km
77 40,62 km 3:50:36 6:45 min/km 5:41 min/km
78 41,14 km 3:53:58 6:24 min/km 5:41 min/km
79 41,67 km 3:57:05 5:56 min/km 5:41 min/km
80 42,20 km 4:00:18 6:07 min/km 5:42 min/km
81 42,72 km 4:04:13 7:27 min/km 5:43 min/km
82 43,25 km 4:07:19 5:54 min/km 5:43 min/km
83 43,77 km 4:10:45 6:32 min/km 5:44 min/km
84 44,30 km 4:14:08 6:26 min/km 5:44 min/km
85 44,83 km 4:17:18 6:01 min/km 5:44 min/km
86 45,35 km 4:20:26 5:57 min/km 5:45 min/km
87 45,88 km 4:24:33 7:50 min/km 5:46 min/km
88 46,40 km 4:27:38 5:52 min/km 5:46 min/km
89 46,93 km 4:30:49 6:03 min/km 5:46 min/km
90 47,46 km 4:34:00 6:03 min/km 5:46 min/km
91 47,98 km 4:37:44 7:06 min/km 5:47 min/km
92 48,51 km 4:40:58 6:09 min/km 5:48 min/km
93 49,03 km 4:44:11 6:07 min/km 5:48 min/km
94 49,56 km 4:47:22 6:03 min/km 5:48 min/km
95 50,09 km 4:50:37 6:11 min/km 5:48 min/km
96 50,61 km 4:53:58 6:22 min/km 5:49 min/km
97 51,14 km 4:57:07 5:59 min/km 5:49 min/km
98 51,66 km 5:00:16 5:59 min/km 5:49 min/km
99 52,19 km 5:03:58 7:02 min/km 5:49 min/km
100 52,72 km 5:07:06 5:57 min/km 5:50 min/km
101 53,24 km 5:10:11 5:52 min/km 5:50 min/km
102 53,77 km 5:13:18 5:56 min/km 5:50 min/km
103 54,29 km 5:16:27 5:59 min/km 5:50 min/km
104 54,82 km 5:20:12 7:08 min/km 5:50 min/km
105 55,35 km 5:23:21 5:59 min/km 5:51 min/km
106 55,87 km 5:26:40 6:18 min/km 5:51 min/km
107 56,40 km 5:30:06 6:32 min/km 5:51 min/km
108 56,92 km 5:33:22 6:13 min/km 5:51 min/km
109 57,45 km 5:37:07 7:08 min/km 5:52 min/km
110 57,98 km 5:40:18 6:03 min/km 5:52 min/km
111 58,50 km 5:44:18 7:36 min/km 5:53 min/km
112 59,03 km 5:47:47 6:37 min/km 5:54 min/km
113 59,55 km 5:51:04 6:15 min/km 5:54 min/km
114 60,08 km 5:54:21 6:15 min/km 5:54 min/km
115 60,61 km 5:57:40 6:18 min/km 5:54 min/km
115 61,01 km 5:57:40 0:00 min/km 5:52 min/km