Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Ninette Banoun
6 TIMMARS DAMER K50-54
VarvDistansTidVarvtempoTempo
51 26,94 km 2:17:46 5:07 min/km 5:07 min/km
52 27,47 km 2:20:37 5:25 min/km 5:07 min/km
53 27,99 km 2:23:32 5:33 min/km 5:08 min/km
54 28,52 km 2:26:25 5:29 min/km 5:08 min/km
55 29,05 km 2:29:21 5:35 min/km 5:09 min/km
56 29,57 km 2:32:21 5:42 min/km 5:09 min/km
57 30,10 km 2:35:15 5:31 min/km 5:09 min/km
58 30,62 km 2:38:23 5:57 min/km 5:10 min/km
59 31,15 km 2:41:12 5:21 min/km 5:11 min/km
60 31,68 km 2:44:05 5:29 min/km 5:11 min/km
61 32,20 km 2:47:04 5:40 min/km 5:11 min/km
62 32,73 km 2:50:03 5:40 min/km 5:12 min/km
63 33,25 km 2:53:05 5:46 min/km 5:12 min/km
64 33,78 km 2:56:11 5:54 min/km 5:13 min/km
65 34,31 km 3:00:55 9:00 min/km 5:16 min/km
66 34,83 km 3:04:02 5:56 min/km 5:17 min/km
67 35,36 km 3:07:06 5:50 min/km 5:18 min/km
68 35,88 km 3:10:03 5:37 min/km 5:18 min/km
69 36,41 km 3:13:05 5:46 min/km 5:18 min/km
70 36,94 km 3:16:38 6:45 min/km 5:19 min/km
71 37,46 km 3:19:49 6:03 min/km 5:20 min/km
72 37,99 km 3:23:06 6:15 min/km 5:21 min/km
73 38,51 km 3:26:36 6:39 min/km 5:22 min/km
74 39,04 km 3:29:52 6:13 min/km 5:23 min/km
75 39,57 km 3:34:27 8:43 min/km 5:25 min/km
76 40,09 km 3:37:35 5:57 min/km 5:26 min/km
77 40,62 km 3:40:41 5:54 min/km 5:26 min/km
78 41,14 km 3:43:52 6:03 min/km 5:26 min/km
79 41,67 km 3:47:11 6:18 min/km 5:27 min/km
80 42,20 km 3:50:30 6:18 min/km 5:28 min/km
81 42,72 km 3:53:48 6:16 min/km 5:28 min/km
82 43,25 km 3:59:05 10:03 min/km 5:32 min/km
83 43,77 km 4:02:23 6:16 min/km 5:32 min/km
84 44,30 km 4:05:31 5:57 min/km 5:33 min/km
85 44,83 km 4:08:41 6:01 min/km 5:33 min/km
86 45,35 km 4:13:24 8:58 min/km 5:35 min/km
87 45,88 km 4:16:38 6:09 min/km 5:36 min/km
88 46,40 km 4:19:50 6:05 min/km 5:36 min/km
89 46,93 km 4:22:58 5:57 min/km 5:36 min/km
90 47,46 km 4:26:06 5:57 min/km 5:36 min/km
91 47,98 km 4:29:18 6:05 min/km 5:37 min/km
92 48,51 km 4:32:31 6:07 min/km 5:37 min/km
93 49,03 km 4:35:45 6:09 min/km 5:37 min/km
94 49,56 km 4:41:31 10:58 min/km 5:41 min/km
95 50,09 km 4:44:52 6:22 min/km 5:41 min/km
96 50,61 km 4:48:15 6:26 min/km 5:42 min/km
97 51,14 km 4:51:27 6:05 min/km 5:42 min/km
98 51,66 km 4:54:44 6:15 min/km 5:42 min/km
99 52,19 km 4:58:08 6:28 min/km 5:43 min/km
100 52,72 km 5:03:15 9:44 min/km 5:45 min/km
101 53,24 km 5:06:39 6:28 min/km 5:46 min/km
102 53,77 km 5:09:59 6:20 min/km 5:46 min/km
103 54,29 km 5:15:15 10:01 min/km 5:48 min/km
104 54,82 km 5:18:28 6:07 min/km 5:49 min/km
105 55,35 km 5:21:47 6:18 min/km 5:49 min/km
106 55,87 km 5:25:11 6:28 min/km 5:49 min/km
107 56,40 km 5:28:32 6:22 min/km 5:50 min/km
108 56,92 km 5:31:53 6:22 min/km 5:50 min/km
109 57,45 km 5:36:50 9:25 min/km 5:52 min/km
110 57,98 km 5:40:05 6:11 min/km 5:52 min/km
111 58,50 km 5:43:17 6:05 min/km 5:52 min/km
112 59,03 km 5:46:35 6:16 min/km 5:52 min/km
113 59,55 km 5:49:52 6:15 min/km 5:52 min/km
114 60,08 km 5:53:13 6:22 min/km 5:53 min/km
115 60,61 km 5:56:15 5:46 min/km 5:53 min/km
116 61,13 km 5:58:49 4:53 min/km 5:52 min/km
116 61,34 km 5:58:49 0:00 min/km 5:51 min/km