Personliga Rekordens Tävling 2019

Helgen den 14-15 december är det återigen dags för Personliga Rekordens Tävling i Tipshallen i Växjö.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på den 373 meter långa banan.

Visar mellantider för Henning Färnström
6 TIMMARS HERRAR M
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,05 km 0:11 3:59 min/km 3:59 min/km
2 0,79 km 3:31 4:28 min/km 4:26 min/km
3 1,17 km 5:19 4:50 min/km 4:34 min/km
5 1,91 km 8:55 4:50 min/km 4:40 min/km
7 2,66 km 12:24 4:40 min/km 4:40 min/km
8 3,03 km 14:11 4:47 min/km 4:41 min/km
10 3,78 km 17:50 4:54 min/km 4:43 min/km
12 4,52 km 21:34 5:00 min/km 4:46 min/km
13 4,90 km 23:26 5:00 min/km 4:47 min/km
15 5,64 km 27:06 4:55 min/km 4:48 min/km
17 6,39 km 30:44 4:52 min/km 4:49 min/km
18 6,76 km 32:36 5:00 min/km 4:49 min/km
20 7,51 km 36:16 4:55 min/km 4:50 min/km
22 8,25 km 40:00 5:00 min/km 4:51 min/km
23 8,63 km 41:49 4:52 min/km 4:51 min/km
25 9,37 km 45:27 4:52 min/km 4:51 min/km
26 9,74 km 47:15 4:50 min/km 4:51 min/km
28 10,49 km 50:55 4:55 min/km 4:51 min/km
30 11,24 km 54:32 4:51 min/km 4:51 min/km
31 11,61 km 56:16 4:39 min/km 4:51 min/km
33 12,36 km 59:56 4:55 min/km 4:51 min/km
35 13,10 km 1:03:31 4:48 min/km 4:51 min/km
37 13,85 km 1:07:07 4:50 min/km 4:51 min/km
38 14,22 km 1:08:58 4:58 min/km 4:51 min/km
40 14,97 km 1:12:38 4:55 min/km 4:51 min/km
41 15,34 km 1:14:30 5:00 min/km 4:51 min/km
43 16,09 km 1:18:10 4:55 min/km 4:52 min/km
45 16,83 km 1:21:50 4:55 min/km 4:52 min/km
46 17,20 km 1:23:40 4:55 min/km 4:52 min/km
48 17,95 km 1:27:17 4:51 min/km 4:52 min/km
50 18,70 km 1:30:54 4:51 min/km 4:52 min/km
51 19,07 km 1:32:42 4:50 min/km 4:52 min/km
53 19,82 km 1:36:24 4:58 min/km 4:52 min/km
54 20,19 km 1:38:16 5:00 min/km 4:52 min/km
56 20,93 km 1:42:00 5:00 min/km 4:52 min/km
58 21,68 km 1:45:42 4:58 min/km 4:53 min/km
59 22,05 km 1:47:35 5:03 min/km 4:53 min/km
61 22,80 km 1:51:21 5:03 min/km 4:53 min/km
63 23,55 km 1:55:04 4:59 min/km 4:53 min/km
64 23,92 km 1:56:54 4:55 min/km 4:53 min/km
66 24,66 km 2:00:31 4:51 min/km 4:53 min/km
68 25,41 km 2:04:08 4:51 min/km 4:53 min/km
69 25,78 km 2:05:58 4:55 min/km 4:53 min/km
71 26,53 km 2:09:39 4:56 min/km 4:53 min/km
72 26,90 km 2:11:30 4:58 min/km 4:53 min/km
74 27,65 km 2:15:12 4:58 min/km 4:53 min/km
76 28,39 km 2:18:51 4:54 min/km 4:53 min/km
77 28,77 km 2:20:41 4:55 min/km 4:53 min/km
79 29,51 km 2:24:23 4:58 min/km 4:54 min/km
80 29,89 km 2:26:15 5:00 min/km 4:54 min/km
82 30,63 km 2:29:50 4:48 min/km 4:53 min/km
84 31,38 km 2:33:30 4:55 min/km 4:54 min/km
85 31,75 km 2:35:20 4:55 min/km 4:54 min/km
87 32,50 km 2:39:00 4:55 min/km 4:54 min/km
89 33,24 km 2:42:44 5:00 min/km 4:54 min/km
90 33,62 km 2:44:35 4:58 min/km 4:54 min/km
92 34,36 km 2:48:12 4:51 min/km 4:54 min/km
94 35,11 km 2:51:54 4:58 min/km 4:54 min/km
95 35,48 km 2:53:46 5:00 min/km 4:54 min/km
97 36,23 km 2:57:28 4:58 min/km 4:54 min/km
99 36,97 km 3:01:10 4:58 min/km 4:54 min/km
100 37,35 km 3:03:01 4:58 min/km 4:54 min/km
102 38,09 km 3:06:43 4:58 min/km 4:54 min/km
103 38,47 km 3:08:33 4:55 min/km 4:54 min/km
105 39,21 km 3:12:09 4:50 min/km 4:54 min/km
107 39,96 km 3:15:52 4:59 min/km 4:54 min/km
108 40,33 km 3:17:42 4:55 min/km 4:54 min/km
110 41,08 km 3:21:28 5:03 min/km 4:54 min/km
111 41,45 km 3:23:21 5:03 min/km 4:54 min/km
113 42,20 km 3:27:04 4:59 min/km 4:54 min/km
115 42,94 km 3:30:47 4:59 min/km 4:55 min/km
116 43,31 km 3:32:42 5:08 min/km 4:55 min/km
118 44,06 km 3:36:26 5:00 min/km 4:55 min/km
120 44,81 km 3:40:08 4:58 min/km 4:55 min/km
121 45,18 km 3:41:58 4:55 min/km 4:55 min/km
123 45,93 km 3:45:40 4:58 min/km 4:55 min/km
124 46,30 km 3:47:35 5:08 min/km 4:55 min/km
126 47,04 km 3:51:25 5:08 min/km 4:55 min/km
128 47,79 km 3:55:10 5:02 min/km 4:55 min/km
129 48,16 km 3:57:04 5:06 min/km 4:55 min/km
131 48,91 km 4:00:49 5:02 min/km 4:55 min/km
132 49,28 km 4:02:41 5:00 min/km 4:55 min/km
134 50,03 km 4:06:31 5:08 min/km 4:56 min/km
135 50,40 km 4:08:27 5:11 min/km 4:56 min/km
137 51,15 km 4:12:21 5:14 min/km 4:56 min/km
138 51,52 km 4:14:15 5:06 min/km 4:56 min/km
140 52,27 km 4:18:29 5:40 min/km 4:57 min/km
141 52,64 km 4:21:16 7:28 min/km 4:58 min/km
142 53,01 km 4:23:18 5:27 min/km 4:58 min/km
144 53,76 km 4:27:13 5:15 min/km 4:58 min/km
146 54,50 km 4:31:08 5:15 min/km 4:58 min/km
147 54,88 km 4:33:05 5:14 min/km 4:59 min/km
148 55,25 km 4:36:04 8:00 min/km 5:00 min/km
149 55,62 km 4:38:08 5:32 min/km 5:00 min/km
151 56,37 km 4:42:13 5:28 min/km 5:00 min/km
152 56,74 km 4:44:15 5:27 min/km 5:01 min/km
154 57,49 km 4:48:25 5:35 min/km 5:01 min/km
155 57,86 km 4:50:32 5:40 min/km 5:01 min/km
156 58,23 km 4:52:51 6:13 min/km 5:02 min/km
158 58,98 km 4:57:29 6:13 min/km 5:03 min/km
159 59,35 km 4:59:37 5:43 min/km 5:03 min/km
161 60,10 km 5:03:49 5:38 min/km 5:03 min/km
162 60,47 km 5:05:56 5:40 min/km 5:04 min/km
163 60,85 km 5:08:23 6:34 min/km 5:04 min/km
165 61,59 km 5:12:33 5:35 min/km 5:04 min/km
166 61,96 km 5:15:18 7:22 min/km 5:05 min/km
167 62,34 km 5:20:14 13:14 min/km 5:08 min/km
169 63,08 km 5:24:57 6:19 min/km 5:09 min/km
170 63,46 km 5:27:59 8:08 min/km 5:10 min/km
171 63,83 km 5:30:12 5:57 min/km 5:10 min/km
172 64,20 km 5:33:51 9:47 min/km 5:12 min/km
173 64,58 km 5:36:14 6:23 min/km 5:12 min/km
174 64,95 km 5:38:32 6:10 min/km 5:13 min/km
175 65,32 km 5:40:50 6:10 min/km 5:13 min/km
176 65,69 km 5:44:08 8:51 min/km 5:14 min/km
177 66,07 km 5:46:32 6:26 min/km 5:15 min/km
179 66,81 km 5:51:26 6:34 min/km 5:16 min/km
180 67,19 km 5:53:32 5:38 min/km 5:16 min/km
182 67,93 km 5:57:37 5:28 min/km 5:16 min/km
183 68,31 km 5:59:37 5:22 min/km 5:16 min/km
183 68,38 km 5:59:37 0:00 min/km 5:16 min/km