Personliga Rekordens Tävling 2019

Helgen den 14-15 december är det återigen dags för Personliga Rekordens Tävling i Tipshallen i Växjö.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på den 373 meter långa banan.

Visar mellantider för Kerstin Sand
6 TIMMARS DAMER K
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,05 km 0:22 7:58 min/km 7:58 min/km
1 0,42 km 2:38 6:05 min/km 6:17 min/km
2 0,79 km 4:53 6:02 min/km 6:10 min/km
4 1,54 km 9:22 6:01 min/km 6:05 min/km
5 1,91 km 11:35 5:57 min/km 6:04 min/km
7 2,66 km 15:58 5:53 min/km 6:01 min/km
8 3,03 km 18:09 5:51 min/km 5:59 min/km
9 3,40 km 20:21 5:54 min/km 5:59 min/km
10 3,78 km 22:31 5:49 min/km 5:58 min/km
12 4,52 km 26:54 5:53 min/km 5:57 min/km
13 4,90 km 29:03 5:46 min/km 5:56 min/km
15 5,64 km 33:27 5:54 min/km 5:56 min/km
16 6,01 km 35:36 5:46 min/km 5:55 min/km
18 6,76 km 39:56 5:49 min/km 5:54 min/km
19 7,13 km 42:09 5:57 min/km 5:55 min/km
20 7,51 km 44:22 5:57 min/km 5:55 min/km
22 8,25 km 48:49 5:58 min/km 5:55 min/km
23 8,63 km 51:05 6:05 min/km 5:55 min/km
24 9,00 km 53:21 6:05 min/km 5:56 min/km
26 9,74 km 57:59 6:13 min/km 5:57 min/km
27 10,12 km 1:00:16 6:07 min/km 5:57 min/km
28 10,49 km 1:02:39 6:23 min/km 5:58 min/km
29 10,86 km 1:04:55 6:05 min/km 5:59 min/km
31 11,61 km 1:09:31 6:10 min/km 5:59 min/km
32 11,98 km 1:11:51 6:15 min/km 6:00 min/km
33 12,36 km 1:14:10 6:13 min/km 6:00 min/km
35 13,10 km 1:18:40 6:02 min/km 6:00 min/km
36 13,47 km 1:20:56 6:05 min/km 6:00 min/km
37 13,85 km 1:23:15 6:13 min/km 6:01 min/km
39 14,59 km 1:27:56 6:17 min/km 6:02 min/km
40 14,97 km 1:30:18 6:21 min/km 6:02 min/km
41 15,34 km 1:32:37 6:13 min/km 6:02 min/km
42 15,71 km 1:35:12 6:56 min/km 6:04 min/km
44 16,46 km 1:39:43 6:03 min/km 6:04 min/km
45 16,83 km 1:42:01 6:10 min/km 6:04 min/km
46 17,20 km 1:44:19 6:10 min/km 6:04 min/km
47 17,58 km 1:46:40 6:18 min/km 6:04 min/km
49 18,32 km 1:51:33 6:33 min/km 6:05 min/km
50 18,70 km 1:54:00 6:34 min/km 6:06 min/km
51 19,07 km 1:56:26 6:31 min/km 6:06 min/km
52 19,44 km 1:58:52 6:31 min/km 6:07 min/km
54 20,19 km 2:04:11 7:08 min/km 6:09 min/km
55 20,56 km 2:06:39 6:37 min/km 6:10 min/km
56 20,93 km 2:09:08 6:39 min/km 6:10 min/km
57 21,31 km 2:11:29 6:18 min/km 6:10 min/km
58 21,68 km 2:13:50 6:18 min/km 6:10 min/km
60 22,43 km 2:18:39 6:27 min/km 6:11 min/km
61 22,80 km 2:21:01 6:21 min/km 6:11 min/km
62 23,17 km 2:23:26 6:29 min/km 6:11 min/km
63 23,55 km 2:25:55 6:39 min/km 6:12 min/km
65 24,29 km 2:30:41 6:23 min/km 6:12 min/km
66 24,66 km 2:33:42 8:05 min/km 6:14 min/km
67 25,04 km 2:36:14 6:48 min/km 6:14 min/km
68 25,41 km 2:38:48 6:53 min/km 6:15 min/km
69 25,78 km 2:41:23 6:56 min/km 6:16 min/km
70 26,16 km 2:43:58 6:56 min/km 6:16 min/km
71 26,53 km 2:46:34 6:58 min/km 6:17 min/km
73 27,28 km 2:51:49 7:02 min/km 6:18 min/km
74 27,65 km 2:54:29 7:09 min/km 6:19 min/km
75 28,02 km 2:57:10 7:12 min/km 6:19 min/km
76 28,39 km 2:59:49 7:06 min/km 6:20 min/km
77 28,77 km 3:03:04 8:43 min/km 6:22 min/km
78 29,14 km 3:06:02 7:57 min/km 6:23 min/km
79 29,51 km 3:08:57 7:49 min/km 6:24 min/km
80 29,89 km 3:11:46 7:33 min/km 6:25 min/km
81 30,26 km 3:14:43 7:55 min/km 6:26 min/km
82 30,63 km 3:17:33 7:36 min/km 6:27 min/km
83 31,01 km 3:20:20 7:28 min/km 6:28 min/km
84 31,38 km 3:23:13 7:44 min/km 6:29 min/km
85 31,75 km 3:26:08 7:49 min/km 6:30 min/km
86 32,12 km 3:29:09 8:05 min/km 6:31 min/km
87 32,50 km 3:32:51 9:55 min/km 6:33 min/km
88 32,87 km 3:36:04 8:37 min/km 6:34 min/km
89 33,24 km 3:39:09 8:16 min/km 6:36 min/km
90 33,62 km 3:42:17 8:24 min/km 6:37 min/km
91 33,99 km 3:45:20 8:11 min/km 6:38 min/km
92 34,36 km 3:48:20 8:03 min/km 6:39 min/km
93 34,74 km 3:51:25 8:16 min/km 6:40 min/km
94 35,11 km 3:54:32 8:21 min/km 6:41 min/km
95 35,48 km 3:57:38 8:19 min/km 6:42 min/km
96 35,85 km 4:01:28 10:17 min/km 6:44 min/km
97 36,23 km 4:05:03 9:36 min/km 6:46 min/km
98 36,60 km 4:08:19 8:45 min/km 6:47 min/km
99 36,97 km 4:11:32 8:37 min/km 6:48 min/km
100 37,35 km 4:14:46 8:40 min/km 6:49 min/km
101 37,72 km 4:17:56 8:29 min/km 6:50 min/km
102 38,09 km 4:21:12 8:45 min/km 6:51 min/km
103 38,47 km 4:24:29 8:48 min/km 6:53 min/km
104 38,84 km 4:27:43 8:40 min/km 6:54 min/km
105 39,21 km 4:30:55 8:35 min/km 6:55 min/km
106 39,58 km 4:34:00 8:16 min/km 6:55 min/km
107 39,96 km 4:37:04 8:13 min/km 6:56 min/km
108 40,33 km 4:40:34 9:23 min/km 6:57 min/km
109 40,70 km 4:43:59 9:10 min/km 6:59 min/km
110 41,08 km 4:47:09 8:29 min/km 6:59 min/km
111 41,45 km 4:50:24 8:43 min/km 7:00 min/km
112 41,82 km 4:53:36 8:35 min/km 7:01 min/km
113 42,20 km 4:56:50 8:40 min/km 7:02 min/km
114 42,57 km 4:59:58 8:24 min/km 7:03 min/km
115 42,94 km 5:03:28 9:23 min/km 7:04 min/km
116 43,31 km 5:06:46 8:51 min/km 7:05 min/km
117 43,69 km 5:10:00 8:40 min/km 7:06 min/km
118 44,06 km 5:13:13 8:37 min/km 7:07 min/km
119 44,43 km 5:16:29 8:45 min/km 7:07 min/km
120 44,81 km 5:19:38 8:27 min/km 7:08 min/km
121 45,18 km 5:22:40 8:08 min/km 7:09 min/km
122 45,55 km 5:25:44 8:13 min/km 7:09 min/km
123 45,93 km 5:28:49 8:16 min/km 7:10 min/km
124 46,30 km 5:32:11 9:02 min/km 7:10 min/km
125 46,67 km 5:35:37 9:12 min/km 7:11 min/km
126 47,04 km 5:38:35 7:57 min/km 7:12 min/km
127 47,42 km 5:41:33 7:57 min/km 7:12 min/km
128 47,79 km 5:44:34 8:05 min/km 7:13 min/km
129 48,16 km 5:47:25 7:38 min/km 7:13 min/km
130 48,54 km 5:50:15 7:36 min/km 7:13 min/km
131 48,91 km 5:52:51 6:58 min/km 7:13 min/km
133 49,66 km 5:57:47 6:37 min/km 7:12 min/km
134 50,03 km 6:00:01 5:59 min/km 7:12 min/km
134 50,03 km 5:59:58 0:00 min/km 7:12 min/km