Personliga Rekordens Tävling 2019

Helgen den 14-15 december är det återigen dags för Personliga Rekordens Tävling i Tipshallen i Växjö.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på den 373 meter långa banan.

Visar mellantider för Lars Erik Gylland
24 TIMMARS HERRAR M
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,17 km 0:57 5:35 min/km 5:35 min/km
1 0,54 km 3:06 5:46 min/km 5:43 min/km
4 1,66 km 9:36 5:49 min/km 5:47 min/km
9 3,53 km 21:03 6:08 min/km 5:58 min/km
10 3,90 km 23:11 5:43 min/km 5:57 min/km
12 4,65 km 27:24 5:39 min/km 5:54 min/km
13 5,02 km 29:32 5:43 min/km 5:53 min/km
15 5,77 km 33:43 5:36 min/km 5:51 min/km
16 6,14 km 35:49 5:38 min/km 5:50 min/km
18 6,88 km 40:03 5:40 min/km 5:49 min/km
19 7,26 km 42:11 5:43 min/km 5:49 min/km
20 7,63 km 44:19 5:43 min/km 5:48 min/km
22 8,38 km 48:29 5:35 min/km 5:47 min/km
23 8,75 km 50:36 5:40 min/km 5:47 min/km
25 9,50 km 54:49 5:39 min/km 5:46 min/km
26 9,87 km 56:55 5:38 min/km 5:46 min/km
27 10,24 km 59:01 5:38 min/km 5:46 min/km
29 10,99 km 1:03:41 6:15 min/km 5:48 min/km
30 11,36 km 1:05:44 5:30 min/km 5:47 min/km
32 12,11 km 1:09:52 5:32 min/km 5:46 min/km
33 12,48 km 1:11:55 5:30 min/km 5:46 min/km
34 12,85 km 1:14:00 5:35 min/km 5:45 min/km
36 13,60 km 1:18:08 5:32 min/km 5:45 min/km
37 13,97 km 1:20:12 5:32 min/km 5:44 min/km
39 14,72 km 1:24:20 5:32 min/km 5:44 min/km
40 15,09 km 1:26:24 5:32 min/km 5:44 min/km
42 15,84 km 1:30:30 5:30 min/km 5:43 min/km
43 16,21 km 1:32:34 5:32 min/km 5:43 min/km
45 16,96 km 1:36:40 5:30 min/km 5:42 min/km
46 17,33 km 1:38:43 5:30 min/km 5:42 min/km
48 18,07 km 1:42:49 5:30 min/km 5:41 min/km
49 18,45 km 1:44:52 5:30 min/km 5:41 min/km
50 18,82 km 1:46:56 5:32 min/km 5:41 min/km
52 19,57 km 1:51:03 5:31 min/km 5:41 min/km
53 19,94 km 1:53:06 5:30 min/km 5:40 min/km
55 20,69 km 1:57:13 5:31 min/km 5:40 min/km
56 21,06 km 1:59:18 5:35 min/km 5:40 min/km
58 21,80 km 2:03:25 5:31 min/km 5:40 min/km
59 22,18 km 2:05:29 5:32 min/km 5:39 min/km
61 22,92 km 2:10:07 6:13 min/km 5:41 min/km
62 23,30 km 2:12:11 5:32 min/km 5:40 min/km
63 23,67 km 2:14:15 5:32 min/km 5:40 min/km
65 24,42 km 2:18:20 5:28 min/km 5:40 min/km
66 24,79 km 2:20:25 5:35 min/km 5:40 min/km
68 25,53 km 2:24:33 5:32 min/km 5:40 min/km
69 25,91 km 2:26:37 5:32 min/km 5:40 min/km
71 26,65 km 2:30:43 5:30 min/km 5:39 min/km
72 27,03 km 2:32:46 5:30 min/km 5:39 min/km
74 27,77 km 2:36:53 5:31 min/km 5:39 min/km
75 28,15 km 2:38:56 5:30 min/km 5:39 min/km
76 28,52 km 2:41:00 5:32 min/km 5:39 min/km
78 29,26 km 2:45:08 5:32 min/km 5:39 min/km
79 29,64 km 2:47:13 5:35 min/km 5:39 min/km
81 30,38 km 2:51:24 5:36 min/km 5:38 min/km
82 30,76 km 2:53:29 5:35 min/km 5:38 min/km
84 31,50 km 2:57:35 5:30 min/km 5:38 min/km
85 31,88 km 2:59:41 5:38 min/km 5:38 min/km
87 32,62 km 3:03:50 5:34 min/km 5:38 min/km
88 32,99 km 3:05:55 5:35 min/km 5:38 min/km
90 33,74 km 3:10:04 5:34 min/km 5:38 min/km
91 34,11 km 3:12:08 5:32 min/km 5:38 min/km
92 34,49 km 3:14:14 5:38 min/km 5:38 min/km
94 35,23 km 3:18:21 5:31 min/km 5:38 min/km
95 35,61 km 3:20:25 5:32 min/km 5:38 min/km
97 36,35 km 3:24:33 5:32 min/km 5:38 min/km
98 36,72 km 3:26:42 5:46 min/km 5:38 min/km
99 37,10 km 3:28:53 5:51 min/km 5:38 min/km
101 37,84 km 3:33:06 5:39 min/km 5:38 min/km
102 38,22 km 3:35:12 5:38 min/km 5:38 min/km
104 38,96 km 3:39:30 5:46 min/km 5:38 min/km
105 39,34 km 3:41:37 5:40 min/km 5:38 min/km
107 40,08 km 3:45:52 5:42 min/km 5:38 min/km
108 40,45 km 3:48:42 7:36 min/km 5:39 min/km
109 40,83 km 3:50:48 5:38 min/km 5:39 min/km
111 41,57 km 3:55:00 5:38 min/km 5:39 min/km
112 41,95 km 3:57:07 5:40 min/km 5:39 min/km
113 42,32 km 3:59:13 5:38 min/km 5:39 min/km
115 43,07 km 4:03:29 5:43 min/km 5:39 min/km
116 43,44 km 4:09:00 14:47 min/km 5:44 min/km
117 43,81 km 4:11:08 5:43 min/km 5:44 min/km
119 44,56 km 4:15:24 5:43 min/km 5:44 min/km
120 44,93 km 4:17:34 5:49 min/km 5:44 min/km
122 45,68 km 4:21:51 5:45 min/km 5:44 min/km
123 46,05 km 4:24:00 5:46 min/km 5:44 min/km
124 46,42 km 4:26:07 5:40 min/km 5:44 min/km
126 47,17 km 4:30:26 5:47 min/km 5:44 min/km
127 47,54 km 4:32:39 5:57 min/km 5:44 min/km
129 48,29 km 4:37:00 5:50 min/km 5:44 min/km
130 48,66 km 4:39:12 5:54 min/km 5:44 min/km
131 49,03 km 4:41:23 5:51 min/km 5:44 min/km
133 49,78 km 4:45:45 5:51 min/km 5:44 min/km
134 50,15 km 4:47:58 5:57 min/km 5:45 min/km
135 50,53 km 4:50:11 5:57 min/km 5:45 min/km
137 51,27 km 4:54:39 5:59 min/km 5:45 min/km
138 51,64 km 4:56:52 5:57 min/km 5:45 min/km
139 52,02 km 5:02:50 16:00 min/km 5:49 min/km
140 52,39 km 5:06:53 10:51 min/km 5:51 min/km
141 52,76 km 5:09:05 5:54 min/km 5:51 min/km
142 53,14 km 5:11:20 6:02 min/km 5:52 min/km
144 53,88 km 5:15:47 5:58 min/km 5:52 min/km
145 54,26 km 5:18:02 6:02 min/km 5:52 min/km
146 54,63 km 5:20:16 5:59 min/km 5:52 min/km
148 55,37 km 5:24:44 5:59 min/km 5:52 min/km
149 55,75 km 5:26:57 5:57 min/km 5:52 min/km
150 56,12 km 5:29:11 5:59 min/km 5:52 min/km
152 56,87 km 5:33:37 5:57 min/km 5:52 min/km
153 57,24 km 5:35:50 5:57 min/km 5:52 min/km
154 57,61 km 5:38:06 6:05 min/km 5:52 min/km
156 58,36 km 5:42:38 6:05 min/km 5:52 min/km
157 58,73 km 5:44:53 6:02 min/km 5:52 min/km
158 59,10 km 5:47:09 6:05 min/km 5:52 min/km
160 59,85 km 5:51:40 6:03 min/km 5:53 min/km
161 60,22 km 5:53:56 6:05 min/km 5:53 min/km
162 60,60 km 5:56:12 6:05 min/km 5:53 min/km
163 60,97 km 5:58:26 5:59 min/km 5:53 min/km
164 61,34 km 6:01:53 9:15 min/km 5:54 min/km
166 62,09 km 6:09:56 10:47 min/km 5:57 min/km
167 62,46 km 6:12:14 6:10 min/km 5:58 min/km
168 62,83 km 6:14:32 6:10 min/km 5:58 min/km
169 63,21 km 6:16:50 6:10 min/km 5:58 min/km
171 63,95 km 6:21:29 6:14 min/km 5:58 min/km
172 64,33 km 6:23:50 6:18 min/km 5:58 min/km
173 64,70 km 6:26:09 6:13 min/km 5:58 min/km
175 65,45 km 6:30:51 6:18 min/km 5:58 min/km
176 65,82 km 6:33:11 6:15 min/km 5:58 min/km
177 66,19 km 6:35:30 6:13 min/km 5:59 min/km
179 66,94 km 6:40:12 6:18 min/km 5:59 min/km
180 67,31 km 6:42:31 6:13 min/km 5:59 min/km
181 67,68 km 6:44:51 6:15 min/km 5:59 min/km
182 68,06 km 6:47:11 6:15 min/km 5:59 min/km
183 68,43 km 6:49:32 6:18 min/km 5:59 min/km
185 69,18 km 6:54:10 6:13 min/km 5:59 min/km
186 69,55 km 6:56:30 6:15 min/km 5:59 min/km
187 69,92 km 6:58:48 6:10 min/km 5:59 min/km
188 70,29 km 7:01:07 6:13 min/km 5:59 min/km
189 70,67 km 7:08:09 18:51 min/km 6:04 min/km
190 71,04 km 7:10:30 6:18 min/km 6:04 min/km
194 72,53 km 7:19:59 6:21 min/km 6:04 min/km
196 73,28 km 7:24:45 6:23 min/km 6:04 min/km
197 73,65 km 7:27:09 6:26 min/km 6:04 min/km
198 74,02 km 7:29:32 6:23 min/km 6:04 min/km
200 74,77 km 7:34:18 6:23 min/km 6:05 min/km
201 75,14 km 7:36:41 6:23 min/km 6:05 min/km
202 75,52 km 7:39:03 6:21 min/km 6:05 min/km
203 75,89 km 7:41:25 6:21 min/km 6:05 min/km
204 76,26 km 7:44:42 8:48 min/km 6:06 min/km
205 76,64 km 7:47:26 7:20 min/km 6:06 min/km
206 77,01 km 7:49:50 6:26 min/km 6:06 min/km
208 77,75 km 7:54:35 6:22 min/km 6:06 min/km
209 78,13 km 7:56:59 6:26 min/km 6:06 min/km
210 78,50 km 7:59:44 7:22 min/km 6:07 min/km
211 78,87 km 8:08:34 23:41 min/km 6:12 min/km
212 79,25 km 8:11:09 6:56 min/km 6:12 min/km
214 79,99 km 8:16:01 6:31 min/km 6:12 min/km
215 80,37 km 8:18:27 6:31 min/km 6:12 min/km
216 80,74 km 8:20:52 6:29 min/km 6:12 min/km
217 81,11 km 8:23:18 6:31 min/km 6:12 min/km
218 81,48 km 8:25:42 6:26 min/km 6:12 min/km
220 82,23 km 8:30:35 6:33 min/km 6:13 min/km
222 82,98 km 8:36:27 7:52 min/km 6:13 min/km
223 83,35 km 8:41:07 12:31 min/km 6:15 min/km
224 83,72 km 8:44:35 9:18 min/km 6:16 min/km
225 84,10 km 8:48:33 10:38 min/km 6:17 min/km
226 84,47 km 8:52:14 9:52 min/km 6:18 min/km
227 84,84 km 8:55:49 9:36 min/km 6:19 min/km
228 85,21 km 8:59:19 9:23 min/km 6:20 min/km
229 85,59 km 9:02:45 9:12 min/km 6:20 min/km
230 85,96 km 9:05:15 6:42 min/km 6:21 min/km
232 86,71 km 9:10:06 6:30 min/km 6:21 min/km
233 87,08 km 9:12:30 6:26 min/km 6:21 min/km
234 87,45 km 9:14:56 6:31 min/km 6:21 min/km
235 87,83 km 9:17:22 6:31 min/km 6:21 min/km
237 88,57 km 9:22:12 6:29 min/km 6:21 min/km
238 88,94 km 9:24:37 6:29 min/km 6:21 min/km
239 89,32 km 9:27:01 6:26 min/km 6:21 min/km
240 89,69 km 9:29:34 6:50 min/km 6:21 min/km
241 90,06 km 9:35:57 17:07 min/km 6:24 min/km
242 90,44 km 9:38:23 6:31 min/km 6:24 min/km
243 90,81 km 9:40:49 6:31 min/km 6:24 min/km
245 91,56 km 9:45:41 6:31 min/km 6:24 min/km
246 91,93 km 9:48:09 6:37 min/km 6:24 min/km
247 92,30 km 9:50:35 6:31 min/km 6:24 min/km
248 92,67 km 9:53:00 6:29 min/km 6:24 min/km
250 93,42 km 9:57:50 6:29 min/km 6:24 min/km
251 93,79 km 10:05:45 21:13 min/km 6:28 min/km
252 94,17 km 10:09:27 9:55 min/km 6:28 min/km
254 94,91 km 10:14:33 6:50 min/km 6:28 min/km
255 95,29 km 10:17:27 7:46 min/km 6:29 min/km
256 95,66 km 10:20:55 9:18 min/km 6:29 min/km
257 96,03 km 10:24:21 9:12 min/km 6:30 min/km
258 96,40 km 10:27:18 7:55 min/km 6:30 min/km
259 96,78 km 10:30:16 7:57 min/km 6:31 min/km
260 97,15 km 10:33:49 9:31 min/km 6:31 min/km
261 97,52 km 10:37:17 9:18 min/km 6:32 min/km
262 97,90 km 10:40:47 9:23 min/km 6:33 min/km
263 98,27 km 10:44:13 9:12 min/km 6:33 min/km
264 98,64 km 10:47:38 9:10 min/km 6:34 min/km
265 99,02 km 10:50:41 8:11 min/km 6:34 min/km
266 99,39 km 10:53:41 8:03 min/km 6:35 min/km
267 99,76 km 10:56:12 6:45 min/km 6:35 min/km
269 100,51 km 11:01:12 6:42 min/km 6:35 min/km
270 100,88 km 11:05:57 12:44 min/km 6:36 min/km
271 101,25 km 11:11:38 15:14 min/km 6:38 min/km
272 101,63 km 11:14:07 6:39 min/km 6:38 min/km
274 102,37 km 11:19:02 6:35 min/km 6:38 min/km
275 102,75 km 11:21:31 6:39 min/km 6:38 min/km
276 103,12 km 11:24:00 6:39 min/km 6:38 min/km
277 103,49 km 11:26:30 6:42 min/km 6:38 min/km
278 103,86 km 11:29:01 6:45 min/km 6:38 min/km
279 104,24 km 11:31:33 6:48 min/km 6:38 min/km
280 104,61 km 11:35:05 9:28 min/km 6:39 min/km
281 104,98 km 11:37:38 6:50 min/km 6:39 min/km
282 105,36 km 11:40:23 7:22 min/km 6:39 min/km
283 105,73 km 11:43:57 9:34 min/km 6:39 min/km
284 106,10 km 11:47:30 9:31 min/km 6:40 min/km
285 106,48 km 11:51:09 9:47 min/km 6:41 min/km
286 106,85 km 11:55:10 10:46 min/km 6:42 min/km
287 107,22 km 12:17:58 61:08 min/km 6:53 min/km
288 107,59 km 12:23:34 15:01 min/km 6:55 min/km
289 107,97 km 12:27:05 9:26 min/km 6:55 min/km
290 108,34 km 12:30:40 9:36 min/km 6:56 min/km
291 108,71 km 12:34:12 9:28 min/km 6:56 min/km
292 109,09 km 12:37:41 9:20 min/km 6:57 min/km
293 109,46 km 12:41:10 9:20 min/km 6:57 min/km
294 109,83 km 12:44:40 9:23 min/km 6:58 min/km
295 110,21 km 12:48:09 9:20 min/km 6:58 min/km
296 110,58 km 12:51:41 9:28 min/km 6:59 min/km
297 110,95 km 12:55:29 10:11 min/km 6:59 min/km
298 111,32 km 12:58:59 9:23 min/km 7:00 min/km
299 111,70 km 13:24:47 69:10 min/km 7:12 min/km
300 112,07 km 13:28:19 9:28 min/km 7:13 min/km
301 112,44 km 13:32:56 12:23 min/km 7:14 min/km
302 112,82 km 13:36:34 9:44 min/km 7:14 min/km
303 113,19 km 13:40:10 9:39 min/km 7:15 min/km
304 113,56 km 13:43:45 9:36 min/km 7:15 min/km
305 113,94 km 13:47:23 9:44 min/km 7:16 min/km
306 114,31 km 13:51:00 9:42 min/km 7:16 min/km
307 114,68 km 13:54:39 9:47 min/km 7:17 min/km
308 115,05 km 13:58:16 9:42 min/km 7:17 min/km
309 115,43 km 14:02:03 10:09 min/km 7:18 min/km
310 115,80 km 14:45:20 116:02 min/km 7:39 min/km
311 116,17 km 14:48:18 7:57 min/km 7:39 min/km
312 116,55 km 14:50:58 7:09 min/km 7:39 min/km
313 116,92 km 14:53:39 7:12 min/km 7:39 min/km
314 117,29 km 14:56:28 7:33 min/km 7:39 min/km
315 117,67 km 15:00:36 11:05 min/km 7:39 min/km
316 118,04 km 15:04:14 9:44 min/km 7:40 min/km
317 118,41 km 15:07:52 9:44 min/km 7:40 min/km
318 118,78 km 15:11:27 9:36 min/km 7:40 min/km
319 119,16 km 15:15:07 9:50 min/km 7:41 min/km
320 119,53 km 15:18:45 9:44 min/km 7:41 min/km
321 119,90 km 15:22:26 9:52 min/km 7:42 min/km
322 120,28 km 15:26:08 9:55 min/km 7:42 min/km
323 120,65 km 21:33:59 986:12 min/km 10:44 min/km
324 121,02 km 21:38:11 11:16 min/km 10:44 min/km
325 121,40 km 21:42:12 10:46 min/km 10:44 min/km
326 121,77 km 21:46:30 11:32 min/km 10:44 min/km
327 122,14 km 21:50:38 11:05 min/km 10:44 min/km
328 122,51 km 21:54:40 10:49 min/km 10:44 min/km
329 122,89 km 21:58:56 11:26 min/km 10:44 min/km
330 123,26 km 22:03:13 11:29 min/km 10:44 min/km
331 123,63 km 22:07:27 11:21 min/km 10:44 min/km
334 124,75 km 22:21:24 12:28 min/km 10:45 min/km
335 125,13 km 22:26:48 14:29 min/km 10:46 min/km
336 125,50 km 22:29:28 7:09 min/km 10:45 min/km
337 125,87 km 22:31:56 6:37 min/km 10:44 min/km
339 126,62 km 22:36:43 6:25 min/km 10:43 min/km
340 126,99 km 22:39:01 6:10 min/km 10:42 min/km
341 127,36 km 22:41:15 5:59 min/km 10:41 min/km
343 128,11 km 22:45:47 6:05 min/km 10:40 min/km
344 128,48 km 22:48:31 7:20 min/km 10:39 min/km
345 128,86 km 22:50:47 6:05 min/km 10:38 min/km
346 129,23 km 22:53:03 6:05 min/km 10:38 min/km
347 129,60 km 22:56:29 9:12 min/km 10:37 min/km
348 129,97 km 22:59:03 6:53 min/km 10:37 min/km
350 130,72 km 23:03:33 6:02 min/km 10:35 min/km
351 131,09 km 23:05:47 5:59 min/km 10:34 min/km
352 131,47 km 23:10:17 12:04 min/km 10:35 min/km
354 132,21 km 23:12:32 3:01 min/km 10:32 min/km
355 132,59 km 23:14:47 6:02 min/km 10:31 min/km
357 133,33 km 23:19:16 6:01 min/km 10:30 min/km
358 133,70 km 23:21:29 5:57 min/km 10:29 min/km
359 134,08 km 23:23:43 5:59 min/km 10:28 min/km
360 134,45 km 23:25:57 5:59 min/km 10:27 min/km
362 135,20 km 23:30:36 6:14 min/km 10:26 min/km
363 135,57 km 23:32:50 5:59 min/km 10:25 min/km
364 135,94 km 23:35:02 5:54 min/km 10:25 min/km
366 136,69 km 23:39:25 5:53 min/km 10:23 min/km
367 137,06 km 23:41:34 5:46 min/km 10:22 min/km
369 137,81 km 23:45:53 5:47 min/km 10:21 min/km
370 138,18 km 23:48:00 5:40 min/km 10:20 min/km
372 138,93 km 23:52:12 5:38 min/km 10:19 min/km
373 139,30 km 23:54:17 5:35 min/km 10:18 min/km
374 139,67 km 23:56:20 5:30 min/km 10:17 min/km
375 140,05 km 23:58:26 5:38 min/km 10:16 min/km