Personliga Rekordens Tävling 2019

Helgen den 14-15 december är det återigen dags för Personliga Rekordens Tävling i Tipshallen i Växjö.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på den 373 meter långa banan.

Visar mellantider för Henrik Lowemark
24 TIMMARS HERRAR M
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,54 km 3:37 6:40 min/km 6:40 min/km
3 1,29 km 8:10 6:06 min/km 6:20 min/km
4 1,66 km 10:20 5:49 min/km 6:13 min/km
9 3,53 km 21:02 5:44 min/km 5:58 min/km
10 3,90 km 23:10 5:43 min/km 5:56 min/km
12 4,65 km 27:23 5:39 min/km 5:54 min/km
13 5,02 km 29:30 5:40 min/km 5:53 min/km
15 5,77 km 33:41 5:36 min/km 5:51 min/km
16 6,14 km 35:46 5:35 min/km 5:50 min/km
18 6,88 km 40:00 5:40 min/km 5:49 min/km
19 7,26 km 42:11 5:51 min/km 5:49 min/km
20 7,63 km 44:17 5:38 min/km 5:48 min/km
22 8,38 km 48:23 5:30 min/km 5:47 min/km
23 8,75 km 50:27 5:32 min/km 5:46 min/km
25 9,50 km 54:32 5:28 min/km 5:45 min/km
26 9,87 km 56:35 5:30 min/km 5:44 min/km
28 10,61 km 1:00:40 5:28 min/km 5:43 min/km
29 10,99 km 1:03:03 6:23 min/km 5:44 min/km
30 11,36 km 1:06:03 8:03 min/km 5:49 min/km
31 11,73 km 1:08:01 5:16 min/km 5:48 min/km
33 12,48 km 1:12:09 5:32 min/km 5:47 min/km
34 12,85 km 1:14:11 5:27 min/km 5:46 min/km
36 13,60 km 1:18:14 5:26 min/km 5:45 min/km
37 13,97 km 1:20:17 5:30 min/km 5:45 min/km
39 14,72 km 1:24:25 5:32 min/km 5:44 min/km
40 15,09 km 1:26:30 5:35 min/km 5:44 min/km
42 15,84 km 1:30:36 5:30 min/km 5:43 min/km
43 16,21 km 1:33:01 6:29 min/km 5:44 min/km
44 16,58 km 1:36:01 8:03 min/km 5:47 min/km
46 17,33 km 1:40:06 5:28 min/km 5:47 min/km
47 17,70 km 1:42:08 5:27 min/km 5:46 min/km
48 18,07 km 1:44:14 5:38 min/km 5:46 min/km
50 18,82 km 1:48:21 5:31 min/km 5:45 min/km
51 19,19 km 1:50:25 5:32 min/km 5:45 min/km
53 19,94 km 1:54:32 5:31 min/km 5:45 min/km
54 20,31 km 1:56:37 5:35 min/km 5:44 min/km
55 20,69 km 1:58:42 5:35 min/km 5:44 min/km
56 21,06 km 2:01:27 7:22 min/km 5:46 min/km
58 21,80 km 2:06:34 6:52 min/km 5:48 min/km
59 22,18 km 2:08:40 5:38 min/km 5:48 min/km
61 22,92 km 2:12:51 5:36 min/km 5:48 min/km
62 23,30 km 2:14:58 5:40 min/km 5:48 min/km
64 24,04 km 2:19:12 5:40 min/km 5:47 min/km
65 24,42 km 2:21:18 5:38 min/km 5:47 min/km
66 24,79 km 2:23:25 5:40 min/km 5:47 min/km
68 25,53 km 2:27:41 5:43 min/km 5:47 min/km
69 25,91 km 2:30:14 6:50 min/km 5:48 min/km
70 26,28 km 2:36:20 16:21 min/km 5:57 min/km
71 26,65 km 2:38:21 5:24 min/km 5:56 min/km
73 27,40 km 2:42:29 5:32 min/km 5:56 min/km
74 27,77 km 2:44:36 5:40 min/km 5:56 min/km
76 28,52 km 2:48:51 5:42 min/km 5:55 min/km
77 28,89 km 2:51:01 5:49 min/km 5:55 min/km
78 29,26 km 2:53:08 5:40 min/km 5:55 min/km
80 30,01 km 2:57:20 5:38 min/km 5:55 min/km
81 30,38 km 2:59:26 5:38 min/km 5:54 min/km
82 30,76 km 3:01:51 6:29 min/km 5:55 min/km
84 31,50 km 3:07:04 7:00 min/km 5:56 min/km
85 31,88 km 3:09:13 5:46 min/km 5:56 min/km
86 32,25 km 3:11:21 5:43 min/km 5:56 min/km
88 32,99 km 3:15:35 5:40 min/km 5:56 min/km
89 33,37 km 3:17:40 5:35 min/km 5:55 min/km
91 34,11 km 3:21:47 5:31 min/km 5:55 min/km
92 34,49 km 3:23:52 5:35 min/km 5:55 min/km
93 34,86 km 3:26:00 5:43 min/km 5:55 min/km
95 35,61 km 3:30:15 5:42 min/km 5:54 min/km
96 35,98 km 3:32:50 6:56 min/km 5:55 min/km
97 36,35 km 3:36:18 9:18 min/km 5:57 min/km
98 36,72 km 3:38:29 5:51 min/km 5:57 min/km
100 37,47 km 3:42:51 5:51 min/km 5:57 min/km
101 37,84 km 3:45:00 5:46 min/km 5:57 min/km
102 38,22 km 3:47:09 5:46 min/km 5:57 min/km
104 38,96 km 3:51:26 5:45 min/km 5:56 min/km
106 39,71 km 3:57:30 8:08 min/km 5:59 min/km
107 40,08 km 3:59:38 5:43 min/km 5:59 min/km
108 40,45 km 4:01:48 5:49 min/km 5:59 min/km
109 40,83 km 4:05:09 8:59 min/km 6:00 min/km
110 41,20 km 4:08:38 9:20 min/km 6:02 min/km
111 41,57 km 4:11:45 8:21 min/km 6:03 min/km
112 41,95 km 4:13:54 5:46 min/km 6:03 min/km
114 42,69 km 4:18:13 5:47 min/km 6:03 min/km
115 43,07 km 4:20:24 5:51 min/km 6:03 min/km
117 43,81 km 4:24:47 5:53 min/km 6:03 min/km
118 44,18 km 4:26:56 5:46 min/km 6:02 min/km
119 44,56 km 4:29:05 5:46 min/km 6:02 min/km
120 44,93 km 4:31:12 5:40 min/km 6:02 min/km
121 45,30 km 4:35:01 10:14 min/km 6:04 min/km
123 46,05 km 4:40:09 6:53 min/km 6:05 min/km
124 46,42 km 4:42:20 5:51 min/km 6:05 min/km
125 46,80 km 4:44:31 5:51 min/km 6:05 min/km
127 47,54 km 4:48:53 5:51 min/km 6:05 min/km
128 47,91 km 4:51:04 5:51 min/km 6:04 min/km
130 48,66 km 4:55:19 5:42 min/km 6:04 min/km
131 49,03 km 4:57:27 5:43 min/km 6:04 min/km
132 49,41 km 4:59:34 5:40 min/km 6:04 min/km
133 49,78 km 5:04:11 12:23 min/km 6:07 min/km
135 50,53 km 5:09:43 7:25 min/km 6:08 min/km
136 50,90 km 5:11:59 6:05 min/km 6:08 min/km
137 51,27 km 5:14:13 5:59 min/km 6:08 min/km
138 51,64 km 5:16:54 7:12 min/km 6:08 min/km
139 52,02 km 5:20:08 8:40 min/km 6:09 min/km
141 52,76 km 5:24:41 6:06 min/km 6:09 min/km
142 53,14 km 5:26:56 6:02 min/km 6:09 min/km
143 53,51 km 5:29:10 5:59 min/km 6:09 min/km
144 53,88 km 5:31:22 5:54 min/km 6:09 min/km
146 54,63 km 5:37:09 7:45 min/km 6:10 min/km
147 55,00 km 5:39:26 6:07 min/km 6:10 min/km
148 55,37 km 5:41:41 6:02 min/km 6:10 min/km
149 55,75 km 5:43:56 6:02 min/km 6:10 min/km
150 56,12 km 5:49:26 14:45 min/km 6:14 min/km
151 56,49 km 5:53:09 9:58 min/km 6:15 min/km
152 56,87 km 5:56:58 10:14 min/km 6:17 min/km
153 57,24 km 6:00:20 9:02 min/km 6:18 min/km
154 57,61 km 6:02:39 6:13 min/km 6:18 min/km
155 57,99 km 6:04:55 6:05 min/km 6:18 min/km
157 58,73 km 6:09:30 6:09 min/km 6:17 min/km
158 59,10 km 6:11:47 6:07 min/km 6:17 min/km
159 59,48 km 6:14:02 6:02 min/km 6:17 min/km
160 59,85 km 6:16:18 6:05 min/km 6:17 min/km
161 60,22 km 6:19:29 8:32 min/km 6:18 min/km
162 60,60 km 6:24:39 13:51 min/km 6:21 min/km
163 60,97 km 6:26:49 5:49 min/km 6:21 min/km
164 61,34 km 6:29:03 5:59 min/km 6:21 min/km
165 61,72 km 6:31:17 5:59 min/km 6:20 min/km
167 62,46 km 6:36:44 7:18 min/km 6:21 min/km
168 62,83 km 6:38:59 6:02 min/km 6:21 min/km
169 63,21 km 6:41:14 6:02 min/km 6:21 min/km
171 63,95 km 6:45:43 6:01 min/km 6:21 min/km
172 64,33 km 6:47:59 6:05 min/km 6:21 min/km
173 64,70 km 6:50:18 6:13 min/km 6:21 min/km
174 65,07 km 6:52:53 6:56 min/km 6:21 min/km
176 65,82 km 6:57:22 6:01 min/km 6:20 min/km
177 66,19 km 6:59:38 6:05 min/km 6:20 min/km
178 66,56 km 7:05:01 14:26 min/km 6:23 min/km
179 66,94 km 7:09:07 11:00 min/km 6:25 min/km
184 68,80 km 7:21:13 6:29 min/km 6:25 min/km
185 69,18 km 7:23:30 6:07 min/km 6:25 min/km
187 69,92 km 7:28:02 6:05 min/km 6:24 min/km
188 70,29 km 7:30:16 5:59 min/km 6:24 min/km
189 70,67 km 7:35:01 12:44 min/km 6:26 min/km
190 71,04 km 7:39:15 11:21 min/km 6:28 min/km
191 71,41 km 7:43:29 11:21 min/km 6:29 min/km
192 71,79 km 7:47:47 11:32 min/km 6:31 min/km
193 72,16 km 7:50:43 7:52 min/km 6:31 min/km
194 72,53 km 7:52:58 6:02 min/km 6:31 min/km
196 73,28 km 7:57:34 6:10 min/km 6:31 min/km
197 73,65 km 7:59:50 6:05 min/km 6:31 min/km
198 74,02 km 8:02:13 6:23 min/km 6:31 min/km
199 74,40 km 8:05:16 8:11 min/km 6:31 min/km
201 75,14 km 8:09:40 5:54 min/km 6:31 min/km
202 75,52 km 8:13:11 9:26 min/km 6:32 min/km
203 75,89 km 8:15:53 7:14 min/km 6:32 min/km
204 76,26 km 8:18:10 6:07 min/km 6:32 min/km
205 76,64 km 8:20:26 6:05 min/km 6:32 min/km
207 77,38 km 8:24:58 6:05 min/km 6:32 min/km
208 77,75 km 8:27:14 6:05 min/km 6:31 min/km
209 78,13 km 8:29:32 6:10 min/km 6:31 min/km
210 78,50 km 8:36:50 19:34 min/km 6:35 min/km
212 79,25 km 8:42:24 7:28 min/km 6:36 min/km
213 79,62 km 8:44:45 6:18 min/km 6:35 min/km
214 79,99 km 8:50:13 14:39 min/km 6:38 min/km
215 80,37 km 8:54:43 12:04 min/km 6:39 min/km
216 80,74 km 8:57:27 7:20 min/km 6:39 min/km
217 81,11 km 8:59:46 6:13 min/km 6:39 min/km
218 81,48 km 9:02:10 6:26 min/km 6:39 min/km
220 82,23 km 9:06:50 6:15 min/km 6:39 min/km
221 82,60 km 9:09:09 6:13 min/km 6:39 min/km
222 82,98 km 9:11:26 6:07 min/km 6:39 min/km
223 83,35 km 9:15:05 9:47 min/km 6:40 min/km
224 83,72 km 9:17:27 6:21 min/km 6:40 min/km
225 84,10 km 9:20:14 7:28 min/km 6:40 min/km
226 84,47 km 9:23:21 8:21 min/km 6:40 min/km
228 85,21 km 9:28:06 6:22 min/km 6:40 min/km
229 85,59 km 9:31:10 8:13 min/km 6:40 min/km
230 85,96 km 9:37:01 15:41 min/km 6:43 min/km
232 86,71 km 9:42:33 7:25 min/km 6:43 min/km
233 87,08 km 9:44:56 6:23 min/km 6:43 min/km
234 87,45 km 9:47:21 6:29 min/km 6:43 min/km
235 87,83 km 9:49:47 6:31 min/km 6:43 min/km
236 88,20 km 9:52:20 6:50 min/km 6:43 min/km
237 88,57 km 9:55:16 7:52 min/km 6:43 min/km
239 89,32 km 10:01:02 7:44 min/km 6:44 min/km
240 89,69 km 10:06:09 13:43 min/km 6:45 min/km
241 90,06 km 10:08:34 6:29 min/km 6:45 min/km
243 90,81 km 10:13:22 6:26 min/km 6:45 min/km
244 91,18 km 10:16:23 8:05 min/km 6:46 min/km
245 91,56 km 10:20:47 11:48 min/km 6:47 min/km
246 91,93 km 10:23:52 8:16 min/km 6:47 min/km
247 92,30 km 10:26:12 6:15 min/km 6:47 min/km
249 93,05 km 10:30:49 6:11 min/km 6:47 min/km
250 93,42 km 10:33:08 6:13 min/km 6:47 min/km
251 93,79 km 10:35:29 6:18 min/km 6:47 min/km
252 94,17 km 10:38:17 7:30 min/km 6:47 min/km
253 94,54 km 10:41:09 7:41 min/km 6:47 min/km
255 95,29 km 10:45:52 6:19 min/km 6:47 min/km
256 95,66 km 10:48:14 6:21 min/km 6:47 min/km
257 96,03 km 10:53:50 15:01 min/km 6:49 min/km
258 96,40 km 10:56:09 6:13 min/km 6:48 min/km
260 97,15 km 11:00:44 6:09 min/km 6:48 min/km
261 97,52 km 11:03:03 6:13 min/km 6:48 min/km
262 97,90 km 11:05:24 6:18 min/km 6:48 min/km
263 98,27 km 11:07:47 6:23 min/km 6:48 min/km
264 98,64 km 11:10:57 8:29 min/km 6:48 min/km
266 99,39 km 11:15:42 6:22 min/km 6:48 min/km
267 99,76 km 11:18:04 6:21 min/km 6:48 min/km
268 100,13 km 11:22:01 10:35 min/km 6:49 min/km
269 100,51 km 11:26:25 11:48 min/km 6:50 min/km
270 100,88 km 11:30:53 11:58 min/km 6:51 min/km
271 101,25 km 11:35:22 12:01 min/km 6:52 min/km
273 102,00 km 11:43:08 10:25 min/km 6:54 min/km
274 102,37 km 11:45:31 6:23 min/km 6:54 min/km
275 102,75 km 11:47:55 6:26 min/km 6:53 min/km
276 103,12 km 11:50:19 6:26 min/km 6:53 min/km
277 103,49 km 11:53:43 9:07 min/km 6:54 min/km
278 103,86 km 11:57:01 8:51 min/km 6:54 min/km
279 104,24 km 12:02:31 14:45 min/km 6:56 min/km
280 104,61 km 12:04:58 6:34 min/km 6:56 min/km
281 104,98 km 12:13:23 22:34 min/km 6:59 min/km
282 105,36 km 12:16:58 9:36 min/km 7:00 min/km
284 106,10 km 12:21:44 6:23 min/km 6:59 min/km
285 106,48 km 12:24:35 7:38 min/km 7:00 min/km
286 106,85 km 12:27:47 8:35 min/km 7:00 min/km
288 107,59 km 12:33:52 8:09 min/km 7:00 min/km
289 107,97 km 12:36:52 8:03 min/km 7:01 min/km
290 108,34 km 12:56:53 53:40 min/km 7:10 min/km
291 108,71 km 13:02:17 14:29 min/km 7:12 min/km
292 109,09 km 13:07:46 14:42 min/km 7:13 min/km
293 109,46 km 13:13:01 14:05 min/km 7:15 min/km
294 109,83 km 13:18:08 13:43 min/km 7:16 min/km
295 110,21 km 14:00:49 114:26 min/km 7:38 min/km
296 110,58 km 14:07:00 16:35 min/km 7:40 min/km
297 110,95 km 15:04:21 153:45 min/km 8:09 min/km
298 111,32 km 16:37:03 248:32 min/km 8:57 min/km
299 111,70 km 18:09:11 247:00 min/km 9:45 min/km
300 112,07 km 19:05:40 151:26 min/km 10:13 min/km
301 112,44 km 22:32:14 553:48 min/km 12:02 min/km
302 112,82 km 23:20:48 130:12 min/km 12:25 min/km
303 113,19 km 23:33:53 35:05 min/km 12:29 min/km