Personliga Rekordens Tävling 2019

Helgen den 14-15 december är det återigen dags för Personliga Rekordens Tävling i Tipshallen i Växjö.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på den 373 meter långa banan.

Visar mellantider för Emir Halalkic
24 TIMMARS HERRAR M
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,17 km 0:54 5:18 min/km 5:18 min/km
1 0,54 km 2:56 5:27 min/km 5:24 min/km
4 1,66 km 8:56 5:22 min/km 5:23 min/km
5 2,04 km 10:56 5:22 min/km 5:22 min/km
10 3,90 km 20:53 5:20 min/km 5:21 min/km
12 4,65 km 24:51 5:19 min/km 5:21 min/km
13 5,02 km 26:51 5:22 min/km 5:21 min/km
15 5,77 km 30:52 5:23 min/km 5:21 min/km
16 6,14 km 32:52 5:22 min/km 5:21 min/km
18 6,88 km 36:52 5:22 min/km 5:21 min/km
19 7,26 km 38:51 5:19 min/km 5:21 min/km
21 8,00 km 42:50 5:20 min/km 5:21 min/km
22 8,38 km 44:52 5:27 min/km 5:21 min/km
24 9,12 km 48:49 5:18 min/km 5:21 min/km
25 9,50 km 50:48 5:19 min/km 5:21 min/km
27 10,24 km 54:47 5:20 min/km 5:21 min/km
28 10,61 km 56:49 5:27 min/km 5:21 min/km
30 11,36 km 1:00:49 5:22 min/km 5:21 min/km
31 11,73 km 1:02:46 5:14 min/km 5:21 min/km
33 12,48 km 1:06:45 5:20 min/km 5:21 min/km
34 12,85 km 1:08:45 5:22 min/km 5:21 min/km
36 13,60 km 1:12:46 5:23 min/km 5:21 min/km
37 13,97 km 1:14:49 5:30 min/km 5:21 min/km
39 14,72 km 1:18:53 5:27 min/km 5:22 min/km
40 15,09 km 1:20:52 5:19 min/km 5:22 min/km
41 15,46 km 1:22:55 5:30 min/km 5:22 min/km
43 16,21 km 1:26:53 5:19 min/km 5:22 min/km
45 16,96 km 1:30:54 5:23 min/km 5:22 min/km
46 17,33 km 1:32:56 5:27 min/km 5:22 min/km
48 18,07 km 1:36:55 5:20 min/km 5:22 min/km
49 18,45 km 1:38:55 5:22 min/km 5:22 min/km
50 18,82 km 1:40:53 5:16 min/km 5:22 min/km
52 19,57 km 1:44:53 5:22 min/km 5:22 min/km
53 19,94 km 1:46:53 5:22 min/km 5:22 min/km
55 20,69 km 1:50:52 5:20 min/km 5:22 min/km
57 21,43 km 1:54:52 5:22 min/km 5:22 min/km
58 21,80 km 1:56:52 5:22 min/km 5:22 min/km
60 22,55 km 2:00:54 5:24 min/km 5:22 min/km
61 22,92 km 2:02:55 5:24 min/km 5:22 min/km
63 23,67 km 2:06:54 5:20 min/km 5:22 min/km
64 24,04 km 2:08:55 5:24 min/km 5:22 min/km
66 24,79 km 2:12:54 5:20 min/km 5:22 min/km
67 25,16 km 2:14:54 5:22 min/km 5:22 min/km
69 25,91 km 2:18:56 5:24 min/km 5:22 min/km
70 26,28 km 2:20:55 5:19 min/km 5:22 min/km
72 27,03 km 2:24:55 5:22 min/km 5:22 min/km
73 27,40 km 2:26:52 5:14 min/km 5:22 min/km
75 28,15 km 2:30:48 5:16 min/km 5:21 min/km
76 28,52 km 2:32:46 5:16 min/km 5:21 min/km
78 29,26 km 2:36:43 5:18 min/km 5:21 min/km
79 29,64 km 2:38:41 5:16 min/km 5:21 min/km
81 30,38 km 2:42:36 5:15 min/km 5:21 min/km
82 30,76 km 2:44:34 5:16 min/km 5:21 min/km
84 31,50 km 2:48:31 5:18 min/km 5:21 min/km
85 31,88 km 2:50:29 5:16 min/km 5:21 min/km
87 32,62 km 2:54:30 5:23 min/km 5:21 min/km
88 32,99 km 2:56:31 5:24 min/km 5:21 min/km
90 33,74 km 3:00:30 5:20 min/km 5:21 min/km
91 34,11 km 3:02:29 5:19 min/km 5:21 min/km
93 34,86 km 3:06:27 5:19 min/km 5:21 min/km
94 35,23 km 3:08:27 5:22 min/km 5:21 min/km
96 35,98 km 3:12:24 5:18 min/km 5:21 min/km
97 36,35 km 3:14:24 5:22 min/km 5:21 min/km
99 37,10 km 3:18:23 5:20 min/km 5:21 min/km
100 37,47 km 3:20:24 5:24 min/km 5:21 min/km
101 37,84 km 3:26:23 16:02 min/km 5:27 min/km
103 38,59 km 3:30:17 5:14 min/km 5:27 min/km
104 38,96 km 3:32:17 5:22 min/km 5:27 min/km
106 39,71 km 3:36:16 5:20 min/km 5:27 min/km
107 40,08 km 3:38:16 5:22 min/km 5:27 min/km
109 40,83 km 3:42:16 5:22 min/km 5:27 min/km
110 41,20 km 3:44:17 5:24 min/km 5:27 min/km
112 41,95 km 3:48:16 5:20 min/km 5:27 min/km
113 42,32 km 3:50:16 5:22 min/km 5:26 min/km
115 43,07 km 3:54:17 5:23 min/km 5:26 min/km
116 43,44 km 3:56:20 5:30 min/km 5:26 min/km
118 44,18 km 4:00:17 5:18 min/km 5:26 min/km
119 44,56 km 4:02:17 5:22 min/km 5:26 min/km
121 45,30 km 4:06:20 5:26 min/km 5:26 min/km
122 45,68 km 4:08:20 5:22 min/km 5:26 min/km
124 46,42 km 4:12:25 5:28 min/km 5:26 min/km
125 46,80 km 4:14:33 5:43 min/km 5:26 min/km
126 47,17 km 4:16:51 6:10 min/km 5:27 min/km
128 47,91 km 4:21:15 5:54 min/km 5:27 min/km
129 48,29 km 4:23:25 5:49 min/km 5:27 min/km
131 49,03 km 4:27:43 5:46 min/km 5:28 min/km
132 49,41 km 4:29:55 5:54 min/km 5:28 min/km
133 49,78 km 4:32:09 5:59 min/km 5:28 min/km
135 50,53 km 4:36:26 5:45 min/km 5:28 min/km
136 50,90 km 4:38:36 5:49 min/km 5:28 min/km
138 51,64 km 4:42:57 5:50 min/km 5:29 min/km
139 52,02 km 4:45:07 5:49 min/km 5:29 min/km
140 52,39 km 4:47:18 5:51 min/km 5:29 min/km
142 53,14 km 4:51:42 5:54 min/km 5:29 min/km
143 53,51 km 4:53:56 5:59 min/km 5:30 min/km
144 53,88 km 4:56:11 6:02 min/km 5:30 min/km
145 54,26 km 4:58:30 6:13 min/km 5:30 min/km
146 54,63 km 5:01:32 8:08 min/km 5:31 min/km
147 55,00 km 5:04:05 6:50 min/km 5:32 min/km
148 55,37 km 5:06:56 7:38 min/km 5:33 min/km
149 55,75 km 5:10:18 9:02 min/km 5:34 min/km
150 56,12 km 5:13:35 8:48 min/km 5:35 min/km
151 56,49 km 5:16:51 8:45 min/km 5:37 min/km
152 56,87 km 5:23:56 18:59 min/km 5:42 min/km
153 57,24 km 5:26:38 7:14 min/km 5:42 min/km
155 57,99 km 5:31:06 5:59 min/km 5:43 min/km
156 58,36 km 5:33:21 6:02 min/km 5:43 min/km
157 58,73 km 5:35:37 6:05 min/km 5:43 min/km
159 59,48 km 5:40:11 6:07 min/km 5:43 min/km
160 59,85 km 5:42:24 5:57 min/km 5:43 min/km
161 60,22 km 5:44:41 6:07 min/km 5:43 min/km
163 60,97 km 5:49:14 6:06 min/km 5:44 min/km
164 61,34 km 5:51:32 6:10 min/km 5:44 min/km
165 61,72 km 5:53:51 6:13 min/km 5:44 min/km
166 62,09 km 5:56:11 6:15 min/km 5:44 min/km
168 62,83 km 6:00:47 6:10 min/km 5:45 min/km
169 63,21 km 6:03:48 8:05 min/km 5:45 min/km
170 63,58 km 6:07:04 8:45 min/km 5:46 min/km
171 63,95 km 6:10:18 8:40 min/km 5:47 min/km
173 64,70 km 6:16:02 7:41 min/km 5:49 min/km
174 65,07 km 6:18:22 6:15 min/km 5:49 min/km
175 65,45 km 6:20:45 6:23 min/km 5:49 min/km
176 65,82 km 6:23:08 6:23 min/km 5:49 min/km
178 66,56 km 6:27:49 6:17 min/km 5:50 min/km
179 66,94 km 6:30:12 6:23 min/km 5:50 min/km
180 67,31 km 6:32:33 6:18 min/km 5:50 min/km
182 68,06 km 6:37:17 6:21 min/km 5:50 min/km
183 68,43 km 6:39:40 6:23 min/km 5:50 min/km
184 68,80 km 6:42:03 6:23 min/km 5:51 min/km
185 69,18 km 6:45:32 9:20 min/km 5:52 min/km
186 69,55 km 6:47:46 5:59 min/km 5:52 min/km
187 69,92 km 6:50:01 6:02 min/km 5:52 min/km
189 70,67 km 6:54:33 6:05 min/km 5:52 min/km
190 71,04 km 6:56:52 6:13 min/km 5:52 min/km
191 71,41 km 6:59:06 5:59 min/km 5:52 min/km
192 71,79 km 7:01:22 6:05 min/km 5:52 min/km
193 72,16 km 7:04:42 8:56 min/km 5:53 min/km
194 72,53 km 7:08:19 9:42 min/km 5:54 min/km
198 74,02 km 7:19:59 7:49 min/km 5:57 min/km
200 74,77 km 7:24:25 5:57 min/km 5:57 min/km
201 75,14 km 7:26:42 6:07 min/km 5:57 min/km
202 75,52 km 7:28:59 6:07 min/km 5:57 min/km
204 76,26 km 7:33:38 6:14 min/km 5:57 min/km
205 76,64 km 7:35:58 6:15 min/km 5:57 min/km
206 77,01 km 7:38:14 6:05 min/km 5:57 min/km
208 77,75 km 7:42:48 6:07 min/km 5:57 min/km
209 78,13 km 7:45:06 6:10 min/km 5:57 min/km
210 78,50 km 7:47:23 6:07 min/km 5:57 min/km
211 78,87 km 7:49:41 6:10 min/km 5:57 min/km
213 79,62 km 7:54:19 6:13 min/km 5:57 min/km
214 79,99 km 7:56:34 6:02 min/km 5:57 min/km
215 80,37 km 7:58:51 6:07 min/km 5:58 min/km
216 80,74 km 8:07:40 23:38 min/km 6:02 min/km
217 81,11 km 8:11:14 9:34 min/km 6:03 min/km
218 81,48 km 8:14:29 8:43 min/km 6:04 min/km
219 81,86 km 8:16:56 6:34 min/km 6:04 min/km
221 82,60 km 8:21:45 6:27 min/km 6:04 min/km
222 82,98 km 8:24:08 6:23 min/km 6:05 min/km
223 83,35 km 8:26:33 6:29 min/km 6:05 min/km
224 83,72 km 8:28:58 6:29 min/km 6:05 min/km
226 84,47 km 8:33:52 6:34 min/km 6:05 min/km
227 84,84 km 8:41:15 19:48 min/km 6:09 min/km
228 85,21 km 8:44:09 7:46 min/km 6:09 min/km
230 85,96 km 8:48:59 6:29 min/km 6:09 min/km
231 86,33 km 8:51:24 6:29 min/km 6:09 min/km
232 86,71 km 8:53:47 6:23 min/km 6:09 min/km
233 87,08 km 8:56:16 6:39 min/km 6:10 min/km
234 87,45 km 8:58:43 6:34 min/km 6:10 min/km
236 88,20 km 9:04:03 7:09 min/km 6:10 min/km
237 88,57 km 9:07:29 9:12 min/km 6:11 min/km
238 88,94 km 9:10:35 8:19 min/km 6:11 min/km
240 89,69 km 9:15:53 7:06 min/km 6:12 min/km
241 90,06 km 9:18:23 6:42 min/km 6:12 min/km
242 90,44 km 9:20:51 6:37 min/km 6:12 min/km
243 90,81 km 9:23:23 6:48 min/km 6:12 min/km
244 91,18 km 9:25:54 6:45 min/km 6:12 min/km
245 91,56 km 9:28:27 6:50 min/km 6:13 min/km
247 92,30 km 9:33:34 6:52 min/km 6:13 min/km
248 92,67 km 9:36:19 7:22 min/km 6:13 min/km
249 93,05 km 9:39:52 9:31 min/km 6:14 min/km
250 93,42 km 9:42:46 7:46 min/km 6:14 min/km
251 93,79 km 9:45:20 6:53 min/km 6:14 min/km
252 94,17 km 9:47:56 6:58 min/km 6:15 min/km
253 94,54 km 9:50:30 6:53 min/km 6:15 min/km
254 94,91 km 9:53:05 6:56 min/km 6:15 min/km
255 95,29 km 9:55:40 6:56 min/km 6:15 min/km
256 95,66 km 9:58:17 7:01 min/km 6:15 min/km
257 96,03 km 10:02:29 11:16 min/km 6:16 min/km
258 96,40 km 10:06:40 11:13 min/km 6:18 min/km
259 96,78 km 10:10:13 9:31 min/km 6:18 min/km
260 97,15 km 10:13:38 9:10 min/km 6:19 min/km
262 97,90 km 10:18:54 7:04 min/km 6:19 min/km
263 98,27 km 10:21:30 6:58 min/km 6:19 min/km
264 98,64 km 10:24:07 7:01 min/km 6:20 min/km
265 99,02 km 10:26:46 7:06 min/km 6:20 min/km
266 99,39 km 10:29:21 6:56 min/km 6:20 min/km
267 99,76 km 10:31:58 7:01 min/km 6:20 min/km
268 100,13 km 10:34:33 6:56 min/km 6:20 min/km
270 100,88 km 10:39:56 7:13 min/km 6:21 min/km
272 101,63 km 10:51:46 15:52 min/km 6:25 min/km
273 102,00 km 10:54:15 6:39 min/km 6:25 min/km
274 102,37 km 10:56:45 6:42 min/km 6:25 min/km
275 102,75 km 10:59:16 6:45 min/km 6:25 min/km
276 103,12 km 11:01:47 6:45 min/km 6:25 min/km
278 103,86 km 11:06:49 6:45 min/km 6:25 min/km
279 104,24 km 11:09:20 6:45 min/km 6:25 min/km
280 104,61 km 11:11:52 6:48 min/km 6:25 min/km
281 104,98 km 11:14:25 6:50 min/km 6:25 min/km
282 105,36 km 11:17:20 7:49 min/km 6:26 min/km
283 105,73 km 11:20:42 9:02 min/km 6:26 min/km
284 106,10 km 11:24:06 9:07 min/km 6:27 min/km
285 106,48 km 11:27:33 9:15 min/km 6:27 min/km
286 106,85 km 11:30:34 8:05 min/km 6:28 min/km
287 107,22 km 11:33:17 7:17 min/km 6:28 min/km
288 107,59 km 11:35:59 7:14 min/km 6:28 min/km
289 107,97 km 11:38:34 6:56 min/km 6:28 min/km
290 108,34 km 11:40:42 5:43 min/km 6:28 min/km
292 109,09 km 11:45:46 6:48 min/km 6:28 min/km
293 109,46 km 11:47:52 5:38 min/km 6:28 min/km
294 109,83 km 11:50:23 6:45 min/km 6:28 min/km
295 110,21 km 11:52:56 6:50 min/km 6:28 min/km
296 110,58 km 11:55:30 6:53 min/km 6:28 min/km
298 111,32 km 12:00:53 7:13 min/km 6:29 min/km
299 111,70 km 12:04:23 9:23 min/km 6:29 min/km
300 112,07 km 12:07:48 9:10 min/km 6:30 min/km
301 112,44 km 12:11:44 10:33 min/km 6:30 min/km
302 112,82 km 12:15:27 9:58 min/km 6:31 min/km
303 113,19 km 12:19:15 10:11 min/km 6:32 min/km
304 113,56 km 12:23:04 10:14 min/km 6:33 min/km
305 113,94 km 12:26:44 9:50 min/km 6:33 min/km
306 114,31 km 12:29:49 8:16 min/km 6:34 min/km
307 114,68 km 12:37:03 19:24 min/km 6:36 min/km
308 115,05 km 12:39:44 7:12 min/km 6:36 min/km
309 115,43 km 12:42:00 6:05 min/km 6:36 min/km
310 115,80 km 12:44:18 6:10 min/km 6:36 min/km
311 116,17 km 12:46:45 6:34 min/km 6:36 min/km
313 116,92 km 12:51:32 6:25 min/km 6:36 min/km
314 117,29 km 12:53:58 6:31 min/km 6:36 min/km
315 117,67 km 12:56:26 6:37 min/km 6:36 min/km
316 118,04 km 12:58:54 6:37 min/km 6:36 min/km
318 118,78 km 13:03:53 6:41 min/km 6:36 min/km
319 119,16 km 13:06:22 6:39 min/km 6:36 min/km
320 119,53 km 13:08:54 6:48 min/km 6:36 min/km
321 119,90 km 13:11:26 6:48 min/km 6:36 min/km
322 120,28 km 13:13:57 6:45 min/km 6:36 min/km
323 120,65 km 13:16:50 7:44 min/km 6:36 min/km
324 121,02 km 13:20:24 9:34 min/km 6:37 min/km
325 121,40 km 13:23:52 9:18 min/km 6:37 min/km
326 121,77 km 13:27:04 8:35 min/km 6:38 min/km
327 122,14 km 13:29:43 7:06 min/km 6:38 min/km
328 122,51 km 13:32:46 8:11 min/km 6:38 min/km
329 122,89 km 13:35:29 7:17 min/km 6:38 min/km
330 123,26 km 13:38:10 7:12 min/km 6:38 min/km
333 124,38 km 13:46:08 7:07 min/km 6:39 min/km
334 124,75 km 13:48:51 7:17 min/km 6:39 min/km
335 125,13 km 13:51:30 7:06 min/km 6:39 min/km
336 125,50 km 13:54:09 7:06 min/km 6:39 min/km
337 125,87 km 13:56:47 7:04 min/km 6:39 min/km
338 126,24 km 13:59:28 7:12 min/km 6:39 min/km
339 126,62 km 14:02:10 7:14 min/km 6:39 min/km
340 126,99 km 14:05:18 8:24 min/km 6:39 min/km
341 127,36 km 14:08:38 8:56 min/km 6:40 min/km
342 127,74 km 14:11:45 8:21 min/km 6:40 min/km
343 128,11 km 14:14:34 7:33 min/km 6:40 min/km
344 128,48 km 14:17:23 7:33 min/km 6:40 min/km
345 128,86 km 14:20:15 7:41 min/km 6:41 min/km
346 129,23 km 14:23:18 8:11 min/km 6:41 min/km
347 129,60 km 14:26:34 8:45 min/km 6:41 min/km
348 129,97 km 14:29:33 8:00 min/km 6:41 min/km
349 130,35 km 14:32:23 7:36 min/km 6:42 min/km
350 130,72 km 14:35:16 7:44 min/km 6:42 min/km
351 131,09 km 14:38:04 7:30 min/km 6:42 min/km
352 131,47 km 14:40:57 7:44 min/km 6:42 min/km
353 131,84 km 14:44:27 9:23 min/km 6:43 min/km
354 132,21 km 14:47:28 8:05 min/km 6:43 min/km
355 132,59 km 14:50:24 7:52 min/km 6:43 min/km
356 132,96 km 14:53:17 7:44 min/km 6:43 min/km
357 133,33 km 14:56:05 7:30 min/km 6:43 min/km
358 133,70 km 14:58:57 7:41 min/km 6:43 min/km
359 134,08 km 15:01:55 7:57 min/km 6:44 min/km
360 134,45 km 15:05:26 9:26 min/km 6:44 min/km
361 134,82 km 15:08:46 8:56 min/km 6:44 min/km
362 135,20 km 15:17:25 23:11 min/km 6:47 min/km
363 135,57 km 15:20:26 8:05 min/km 6:47 min/km
364 135,94 km 15:23:13 7:28 min/km 6:47 min/km
365 136,32 km 15:25:59 7:25 min/km 6:48 min/km
366 136,69 km 15:28:41 7:14 min/km 6:48 min/km
368 137,43 km 15:34:09 7:20 min/km 6:48 min/km
369 137,81 km 15:37:02 7:44 min/km 6:48 min/km
370 138,18 km 15:40:35 9:31 min/km 6:48 min/km
371 138,55 km 15:44:09 9:34 min/km 6:49 min/km
372 138,93 km 15:47:18 8:27 min/km 6:49 min/km
373 139,30 km 15:50:15 7:55 min/km 6:49 min/km
374 139,67 km 15:53:05 7:36 min/km 6:49 min/km
375 140,05 km 15:55:57 7:41 min/km 6:50 min/km
376 140,42 km 15:58:51 7:46 min/km 6:50 min/km
377 140,79 km 16:01:44 7:44 min/km 6:50 min/km
378 141,16 km 16:05:34 10:17 min/km 6:50 min/km
379 141,54 km 16:08:56 9:02 min/km 6:51 min/km
380 141,91 km 16:12:03 8:21 min/km 6:51 min/km
381 142,28 km 16:15:10 8:21 min/km 6:51 min/km
382 142,66 km 16:18:11 8:05 min/km 6:51 min/km
383 143,03 km 16:22:19 11:05 min/km 6:52 min/km
384 143,40 km 16:25:58 9:47 min/km 6:53 min/km
385 143,78 km 16:29:43 10:03 min/km 6:53 min/km
386 144,15 km 16:33:06 9:04 min/km 6:53 min/km
387 144,52 km 16:36:37 9:26 min/km 6:54 min/km
388 144,89 km 16:40:05 9:18 min/km 6:54 min/km
389 145,27 km 16:44:00 10:30 min/km 6:55 min/km
390 145,64 km 16:47:48 10:11 min/km 6:55 min/km
391 146,01 km 16:51:28 9:50 min/km 6:56 min/km
392 146,39 km 16:54:59 9:26 min/km 6:56 min/km
393 146,76 km 16:58:27 9:18 min/km 6:56 min/km
394 147,13 km 17:01:31 8:13 min/km 6:57 min/km
396 147,88 km 17:06:54 7:13 min/km 6:57 min/km
397 148,25 km 17:09:29 6:56 min/km 6:57 min/km
398 148,62 km 17:12:05 6:58 min/km 6:57 min/km
399 149,00 km 17:14:42 7:01 min/km 6:57 min/km
400 149,37 km 17:17:18 6:58 min/km 6:57 min/km
401 149,74 km 17:19:55 7:01 min/km 6:57 min/km
403 150,49 km 17:25:07 6:58 min/km 6:57 min/km
404 150,86 km 17:27:43 6:58 min/km 6:57 min/km
405 151,24 km 17:31:04 8:59 min/km 6:57 min/km
407 151,98 km 17:37:13 8:15 min/km 6:57 min/km
408 152,35 km 17:39:50 7:01 min/km 6:57 min/km
409 152,73 km 17:42:26 6:58 min/km 6:57 min/km
410 153,10 km 17:45:01 6:56 min/km 6:57 min/km
411 153,47 km 17:47:39 7:04 min/km 6:57 min/km
412 153,85 km 17:50:20 7:12 min/km 6:57 min/km
413 154,22 km 17:52:59 7:06 min/km 6:57 min/km
414 154,59 km 17:55:38 7:06 min/km 6:57 min/km
415 154,97 km 17:58:17 7:06 min/km 6:57 min/km
416 155,34 km 18:01:42 9:10 min/km 6:58 min/km
417 155,71 km 18:05:11 9:20 min/km 6:58 min/km
418 156,08 km 18:09:31 11:37 min/km 6:59 min/km
419 156,46 km 18:12:16 7:22 min/km 6:59 min/km
420 156,83 km 18:14:57 7:12 min/km 6:59 min/km
421 157,20 km 18:17:37 7:09 min/km 6:59 min/km
422 157,58 km 18:20:31 7:46 min/km 6:59 min/km
423 157,95 km 18:23:37 8:19 min/km 6:59 min/km
424 158,32 km 18:26:16 7:06 min/km 6:59 min/km
425 158,70 km 18:28:54 7:04 min/km 6:59 min/km
427 159,44 km 18:34:05 6:57 min/km 6:59 min/km
428 159,81 km 18:36:50 7:22 min/km 6:59 min/km
429 160,19 km 18:39:22 6:48 min/km 6:59 min/km
430 160,56 km 18:41:50 6:37 min/km 6:59 min/km
431 160,93 km 18:44:23 6:50 min/km 6:59 min/km
432 161,31 km 18:47:17 7:46 min/km 6:59 min/km
433 161,68 km 18:49:49 6:48 min/km 6:59 min/km
435 162,43 km 18:54:57 6:53 min/km 6:59 min/km
436 162,80 km 18:57:39 7:14 min/km 6:59 min/km
437 163,17 km 19:00:34 7:49 min/km 6:59 min/km
438 163,54 km 19:03:07 6:50 min/km 6:59 min/km
439 163,92 km 19:05:37 6:42 min/km 6:59 min/km
440 164,29 km 19:08:17 7:09 min/km 6:59 min/km
441 164,66 km 19:10:52 6:56 min/km 6:59 min/km
442 165,04 km 19:14:07 8:43 min/km 7:00 min/km
443 165,41 km 19:16:40 6:50 min/km 7:00 min/km
445 166,16 km 19:21:46 6:50 min/km 7:00 min/km
446 166,53 km 19:24:56 8:29 min/km 7:00 min/km
447 166,90 km 19:27:30 6:53 min/km 7:00 min/km
448 167,27 km 19:30:06 6:58 min/km 7:00 min/km
449 167,65 km 19:32:43 7:01 min/km 7:00 min/km
450 168,02 km 19:35:37 7:46 min/km 7:00 min/km
451 168,39 km 19:38:19 7:14 min/km 7:00 min/km
452 168,77 km 19:41:22 8:11 min/km 7:00 min/km
453 169,14 km 19:44:03 7:12 min/km 7:00 min/km
454 169,51 km 19:46:44 7:12 min/km 7:00 min/km
456 170,26 km 19:52:04 7:09 min/km 7:00 min/km
457 170,63 km 19:55:12 8:24 min/km 7:00 min/km
458 171,00 km 19:57:52 7:09 min/km 7:00 min/km
459 171,38 km 20:00:48 7:52 min/km 7:00 min/km
461 172,12 km 20:06:38 7:49 min/km 7:01 min/km
462 172,50 km 20:09:22 7:20 min/km 7:01 min/km
463 172,87 km 20:12:07 7:22 min/km 7:01 min/km
464 173,24 km 20:15:28 8:59 min/km 7:01 min/km
465 173,62 km 20:18:50 9:02 min/km 7:01 min/km
466 173,99 km 20:21:35 7:22 min/km 7:01 min/km
467 174,36 km 20:24:26 7:38 min/km 7:01 min/km
468 174,73 km 20:27:14 7:30 min/km 7:01 min/km
469 175,11 km 20:30:00 7:25 min/km 7:01 min/km
470 175,48 km 20:32:50 7:36 min/km 7:02 min/km
471 175,85 km 20:36:25 9:36 min/km 7:02 min/km
472 176,23 km 20:39:12 7:28 min/km 7:02 min/km
473 176,60 km 20:42:02 7:36 min/km 7:02 min/km
474 176,97 km 20:44:54 7:41 min/km 7:02 min/km
475 177,35 km 20:48:01 8:21 min/km 7:02 min/km
476 177,72 km 20:51:05 8:13 min/km 7:02 min/km
477 178,09 km 20:53:57 7:41 min/km 7:02 min/km
478 178,46 km 20:56:42 7:22 min/km 7:03 min/km
479 178,84 km 20:59:30 7:30 min/km 7:03 min/km
480 179,21 km 21:02:46 8:45 min/km 7:03 min/km
481 179,58 km 21:05:35 7:33 min/km 7:03 min/km
482 179,96 km 21:08:23 7:30 min/km 7:03 min/km
483 180,33 km 21:11:15 7:41 min/km 7:03 min/km
484 180,70 km 21:14:38 9:04 min/km 7:03 min/km
485 181,08 km 21:17:25 7:28 min/km 7:03 min/km
486 181,45 km 21:20:14 7:33 min/km 7:03 min/km
487 181,82 km 21:23:02 7:30 min/km 7:03 min/km
488 182,19 km 21:25:51 7:33 min/km 7:03 min/km
489 182,57 km 21:28:53 8:08 min/km 7:04 min/km
490 182,94 km 21:32:08 8:43 min/km 7:04 min/km
491 183,31 km 21:34:57 7:33 min/km 7:04 min/km
492 183,69 km 21:37:50 7:44 min/km 7:04 min/km
493 184,06 km 21:40:38 7:30 min/km 7:04 min/km
494 184,43 km 21:43:26 7:30 min/km 7:04 min/km
495 184,81 km 21:46:14 7:30 min/km 7:04 min/km
497 185,55 km 21:51:58 7:41 min/km 7:04 min/km
498 185,92 km 21:54:44 7:25 min/km 7:04 min/km
499 186,30 km 21:57:32 7:30 min/km 7:04 min/km
500 186,67 km 22:00:39 8:21 min/km 7:04 min/km
501 187,04 km 22:03:55 8:45 min/km 7:05 min/km
502 187,42 km 22:06:43 7:30 min/km 7:05 min/km
503 187,79 km 22:09:31 7:30 min/km 7:05 min/km
508 189,65 km 22:23:49 7:40 min/km 7:05 min/km
509 190,03 km 22:26:31 7:14 min/km 7:05 min/km
510 190,40 km 22:29:12 7:12 min/km 7:05 min/km
511 190,77 km 22:31:49 7:01 min/km 7:05 min/km
513 191,52 km 22:36:59 6:56 min/km 7:05 min/km
514 191,89 km 22:39:37 7:04 min/km 7:05 min/km
515 192,27 km 22:42:17 7:09 min/km 7:05 min/km
516 192,64 km 22:45:01 7:20 min/km 7:05 min/km
517 193,01 km 22:47:48 7:28 min/km 7:05 min/km
518 193,38 km 22:50:34 7:25 min/km 7:05 min/km
519 193,76 km 22:53:21 7:28 min/km 7:05 min/km
520 194,13 km 22:56:07 7:25 min/km 7:05 min/km
521 194,50 km 22:59:23 8:45 min/km 7:06 min/km
522 194,88 km 23:02:22 8:00 min/km 7:06 min/km
523 195,25 km 23:05:24 8:08 min/km 7:06 min/km
524 195,62 km 23:08:12 7:30 min/km 7:06 min/km
525 196,00 km 23:11:03 7:38 min/km 7:06 min/km
526 196,37 km 23:13:52 7:33 min/km 7:06 min/km
527 196,74 km 23:16:44 7:41 min/km 7:06 min/km
529 197,49 km 23:22:11 7:18 min/km 7:06 min/km
530 197,86 km 23:24:44 6:50 min/km 7:06 min/km
531 198,23 km 23:27:16 6:48 min/km 7:06 min/km
532 198,61 km 23:29:51 6:56 min/km 7:06 min/km
533 198,98 km 23:32:15 6:26 min/km 7:06 min/km
535 199,73 km 23:36:44 6:01 min/km 7:06 min/km
536 200,10 km 23:38:47 5:30 min/km 7:05 min/km
538 200,84 km 23:42:46 5:20 min/km 7:05 min/km
539 201,22 km 23:44:42 5:11 min/km 7:05 min/km
541 201,96 km 23:48:27 5:02 min/km 7:04 min/km
543 202,71 km 23:52:05 4:52 min/km 7:04 min/km
544 203,08 km 23:53:59 5:06 min/km 7:04 min/km
546 203,83 km 23:57:40 4:56 min/km 7:03 min/km
547 204,20 km 23:59:18 4:23 min/km 7:03 min/km