Personliga Rekordens Tävling 2019

Helgen den 14-15 december är det återigen dags för Personliga Rekordens Tävling i Tipshallen i Växjö.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på den 373 meter långa banan.

Visar mellantider för Tom Johnson
24 TIMMARS HERRAR M
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,17 km 1:20 7:51 min/km 7:51 min/km
3 1,29 km 10:04 7:48 min/km 7:49 min/km
6 2,41 km 19:13 8:11 min/km 7:59 min/km
7 2,78 km 22:07 7:46 min/km 7:57 min/km
9 3,53 km 27:55 7:46 min/km 7:55 min/km
10 3,90 km 30:56 8:05 min/km 7:56 min/km
11 4,27 km 34:04 8:24 min/km 7:58 min/km
12 4,65 km 36:52 7:30 min/km 7:56 min/km
13 5,02 km 39:42 7:36 min/km 7:55 min/km
14 5,39 km 42:35 7:44 min/km 7:54 min/km
15 5,77 km 45:31 7:52 min/km 7:54 min/km
16 6,14 km 48:29 7:57 min/km 7:54 min/km
17 6,51 km 51:19 7:36 min/km 7:53 min/km
18 6,88 km 54:12 7:44 min/km 7:52 min/km
19 7,26 km 57:04 7:41 min/km 7:52 min/km
20 7,63 km 59:58 7:46 min/km 7:52 min/km
21 8,00 km 1:03:17 8:54 min/km 7:54 min/km
22 8,38 km 1:06:15 7:57 min/km 7:55 min/km
23 8,75 km 1:09:21 8:19 min/km 7:56 min/km
24 9,12 km 1:12:21 8:03 min/km 7:56 min/km
25 9,50 km 1:15:17 7:52 min/km 7:56 min/km
26 9,87 km 1:18:22 8:16 min/km 7:56 min/km
27 10,24 km 1:21:19 7:55 min/km 7:56 min/km
28 10,61 km 1:24:08 7:33 min/km 7:56 min/km
29 10,99 km 1:27:00 7:41 min/km 7:55 min/km
30 11,36 km 1:29:58 7:57 min/km 7:55 min/km
31 11,73 km 1:33:05 8:21 min/km 7:56 min/km
32 12,11 km 1:36:00 7:49 min/km 7:56 min/km
33 12,48 km 1:38:56 7:52 min/km 7:56 min/km
34 12,85 km 1:41:49 7:44 min/km 7:55 min/km
35 13,23 km 1:44:49 8:03 min/km 7:56 min/km
36 13,60 km 1:47:42 7:44 min/km 7:55 min/km
37 13,97 km 1:50:38 7:52 min/km 7:55 min/km
38 14,34 km 1:53:47 8:27 min/km 7:56 min/km
39 14,72 km 1:56:45 7:57 min/km 7:56 min/km
40 15,09 km 1:59:55 8:29 min/km 7:57 min/km
41 15,46 km 2:02:45 7:36 min/km 7:56 min/km
42 15,84 km 2:05:42 7:55 min/km 7:56 min/km
43 16,21 km 2:08:36 7:46 min/km 7:56 min/km
44 16,58 km 2:11:26 7:36 min/km 7:56 min/km
45 16,96 km 2:14:30 8:13 min/km 7:56 min/km
46 17,33 km 2:17:29 8:00 min/km 7:56 min/km
47 17,70 km 2:20:31 8:08 min/km 7:56 min/km
48 18,07 km 2:23:34 8:11 min/km 7:57 min/km
49 18,45 km 2:26:33 8:00 min/km 7:57 min/km
50 18,82 km 2:29:30 7:55 min/km 7:57 min/km
51 19,19 km 2:32:21 7:38 min/km 7:56 min/km
52 19,57 km 2:35:18 7:55 min/km 7:56 min/km
53 19,94 km 2:38:15 7:55 min/km 7:56 min/km
54 20,31 km 2:41:10 7:49 min/km 7:56 min/km
55 20,69 km 2:44:17 8:21 min/km 7:57 min/km
56 21,06 km 2:47:14 7:55 min/km 7:56 min/km
57 21,43 km 2:50:09 7:49 min/km 7:56 min/km
58 21,80 km 2:53:06 7:55 min/km 7:56 min/km
59 22,18 km 2:56:00 7:46 min/km 7:56 min/km
60 22,55 km 2:58:56 7:52 min/km 7:56 min/km
61 22,92 km 3:02:35 9:47 min/km 7:58 min/km
62 23,30 km 3:05:31 7:52 min/km 7:58 min/km
63 23,67 km 3:08:21 7:36 min/km 7:57 min/km
64 24,04 km 3:11:20 8:00 min/km 7:57 min/km
65 24,42 km 3:14:11 7:38 min/km 7:57 min/km
66 24,79 km 3:17:05 7:46 min/km 7:57 min/km
67 25,16 km 3:19:57 7:41 min/km 7:57 min/km
68 25,53 km 3:22:50 7:44 min/km 7:57 min/km
69 25,91 km 3:25:38 7:30 min/km 7:56 min/km
70 26,28 km 3:28:35 7:55 min/km 7:56 min/km
71 26,65 km 3:31:42 8:21 min/km 7:57 min/km
72 27,03 km 3:34:42 8:03 min/km 7:57 min/km
73 27,40 km 3:37:37 7:49 min/km 7:57 min/km
74 27,77 km 3:40:40 8:11 min/km 7:57 min/km
75 28,15 km 3:43:56 8:45 min/km 7:57 min/km
76 28,52 km 3:46:52 7:52 min/km 7:57 min/km
77 28,89 km 3:49:50 7:57 min/km 7:57 min/km
78 29,26 km 3:52:47 7:55 min/km 7:57 min/km
79 29,64 km 3:55:43 7:52 min/km 7:57 min/km
80 30,01 km 3:58:40 7:55 min/km 7:57 min/km
81 30,38 km 4:01:37 7:55 min/km 7:57 min/km
82 30,76 km 4:04:59 9:02 min/km 7:58 min/km
83 31,13 km 4:07:59 8:03 min/km 7:58 min/km
84 31,50 km 4:10:53 7:46 min/km 7:58 min/km
85 31,88 km 4:13:48 7:49 min/km 7:58 min/km
86 32,25 km 4:16:46 7:57 min/km 7:58 min/km
87 32,62 km 4:19:39 7:44 min/km 7:58 min/km
88 32,99 km 4:22:33 7:46 min/km 7:57 min/km
89 33,37 km 4:25:34 8:05 min/km 7:58 min/km
90 33,74 km 4:28:26 7:41 min/km 7:57 min/km
91 34,11 km 4:31:18 7:41 min/km 7:57 min/km
93 34,86 km 4:36:56 7:33 min/km 7:57 min/km
94 35,23 km 4:39:46 7:36 min/km 7:56 min/km
95 35,61 km 4:42:35 7:33 min/km 7:56 min/km
96 35,98 km 4:45:25 7:36 min/km 7:56 min/km
97 36,35 km 4:48:15 7:36 min/km 7:56 min/km
98 36,72 km 4:51:04 7:33 min/km 7:56 min/km
99 37,10 km 4:54:08 8:13 min/km 7:56 min/km
100 37,47 km 4:56:54 7:25 min/km 7:55 min/km
101 37,84 km 4:59:46 7:41 min/km 7:55 min/km
102 38,22 km 5:02:59 8:37 min/km 7:56 min/km
103 38,59 km 5:05:52 7:44 min/km 7:56 min/km
104 38,96 km 5:08:45 7:44 min/km 7:55 min/km
105 39,34 km 5:11:37 7:41 min/km 7:55 min/km
106 39,71 km 5:14:28 7:38 min/km 7:55 min/km
107 40,08 km 5:17:40 8:35 min/km 7:56 min/km
108 40,45 km 5:20:34 7:46 min/km 7:55 min/km
109 40,83 km 5:23:35 8:05 min/km 7:56 min/km
110 41,20 km 5:26:26 7:38 min/km 7:55 min/km
111 41,57 km 5:29:16 7:36 min/km 7:55 min/km
112 41,95 km 5:32:10 7:46 min/km 7:55 min/km
113 42,32 km 5:35:08 7:57 min/km 7:55 min/km
114 42,69 km 5:38:15 8:21 min/km 7:55 min/km
115 43,07 km 5:41:13 7:57 min/km 7:55 min/km
116 43,44 km 5:44:11 7:57 min/km 7:55 min/km
117 43,81 km 5:47:09 7:57 min/km 7:55 min/km
118 44,18 km 5:50:03 7:46 min/km 7:55 min/km
119 44,56 km 5:52:59 7:52 min/km 7:55 min/km
120 44,93 km 5:55:51 7:41 min/km 7:55 min/km
121 45,30 km 5:58:49 7:57 min/km 7:55 min/km
122 45,68 km 6:02:16 9:15 min/km 7:56 min/km
123 46,05 km 6:05:19 8:11 min/km 7:56 min/km
124 46,42 km 6:08:13 7:46 min/km 7:56 min/km
125 46,80 km 6:11:10 7:55 min/km 7:56 min/km
126 47,17 km 6:14:17 8:21 min/km 7:56 min/km
127 47,54 km 6:17:09 7:41 min/km 7:56 min/km
128 47,91 km 6:20:02 7:44 min/km 7:56 min/km
129 48,29 km 6:23:09 8:21 min/km 7:56 min/km
130 48,66 km 6:26:05 7:52 min/km 7:56 min/km
131 49,03 km 6:29:07 8:08 min/km 7:56 min/km
132 49,41 km 6:32:02 7:49 min/km 7:56 min/km
133 49,78 km 6:35:16 8:40 min/km 7:56 min/km
134 50,15 km 6:38:07 7:38 min/km 7:56 min/km
135 50,53 km 6:41:07 8:03 min/km 7:56 min/km
136 50,90 km 6:44:07 8:03 min/km 7:56 min/km
137 51,27 km 6:47:16 8:27 min/km 7:57 min/km
138 51,64 km 6:50:13 7:55 min/km 7:57 min/km
139 52,02 km 6:53:07 7:46 min/km 7:57 min/km
140 52,39 km 6:56:11 8:13 min/km 7:57 min/km
141 52,76 km 6:59:08 7:55 min/km 7:57 min/km
142 53,14 km 7:02:19 8:32 min/km 7:57 min/km
143 53,51 km 7:05:22 8:11 min/km 7:57 min/km
144 53,88 km 7:08:30 8:24 min/km 7:57 min/km
148 55,37 km 7:21:01 8:23 min/km 7:58 min/km
149 55,75 km 7:24:00 8:00 min/km 7:58 min/km
150 56,12 km 7:27:01 8:05 min/km 7:58 min/km
151 56,49 km 7:30:00 8:00 min/km 7:58 min/km
152 56,87 km 7:33:12 8:35 min/km 7:58 min/km
153 57,24 km 7:36:05 7:44 min/km 7:58 min/km
154 57,61 km 7:39:12 8:21 min/km 7:58 min/km
155 57,99 km 7:42:04 7:41 min/km 7:58 min/km
156 58,36 km 7:44:58 7:46 min/km 7:58 min/km
157 58,73 km 7:48:04 8:19 min/km 7:58 min/km
158 59,10 km 7:51:01 7:55 min/km 7:58 min/km
159 59,48 km 7:54:35 9:34 min/km 7:59 min/km
160 59,85 km 7:57:43 8:24 min/km 7:59 min/km
161 60,22 km 8:00:39 7:52 min/km 7:59 min/km
162 60,60 km 8:03:36 7:55 min/km 7:59 min/km
163 60,97 km 8:06:53 8:48 min/km 7:59 min/km
164 61,34 km 8:09:51 7:57 min/km 7:59 min/km
165 61,72 km 8:12:44 7:44 min/km 7:59 min/km
166 62,09 km 8:15:48 8:13 min/km 7:59 min/km
167 62,46 km 8:18:58 8:29 min/km 7:59 min/km
168 62,83 km 8:21:56 7:57 min/km 7:59 min/km
169 63,21 km 8:25:25 9:20 min/km 8:00 min/km
170 63,58 km 8:28:17 7:41 min/km 8:00 min/km
171 63,95 km 8:34:13 15:54 min/km 8:02 min/km
172 64,33 km 8:37:39 9:12 min/km 8:03 min/km
173 64,70 km 8:40:35 7:52 min/km 8:03 min/km
174 65,07 km 8:43:29 7:46 min/km 8:03 min/km
175 65,45 km 8:46:46 8:48 min/km 8:03 min/km
176 65,82 km 8:49:37 7:38 min/km 8:03 min/km
177 66,19 km 8:52:31 7:46 min/km 8:03 min/km
178 66,56 km 8:55:25 7:46 min/km 8:03 min/km
179 66,94 km 8:58:16 7:38 min/km 8:02 min/km
180 67,31 km 9:01:08 7:41 min/km 8:02 min/km
181 67,68 km 9:04:43 9:36 min/km 8:03 min/km
182 68,06 km 9:07:35 7:41 min/km 8:03 min/km
183 68,43 km 9:10:27 7:41 min/km 8:03 min/km
184 68,80 km 9:13:36 8:27 min/km 8:03 min/km
185 69,18 km 9:16:35 8:00 min/km 8:03 min/km
186 69,55 km 9:19:56 8:59 min/km 8:03 min/km
187 69,92 km 9:22:51 7:49 min/km 8:03 min/km
188 70,29 km 9:25:44 7:44 min/km 8:03 min/km
189 70,67 km 9:28:41 7:55 min/km 8:03 min/km
190 71,04 km 9:31:45 8:13 min/km 8:03 min/km
191 71,41 km 9:34:45 8:03 min/km 8:03 min/km
192 71,79 km 9:37:39 7:46 min/km 8:03 min/km
193 72,16 km 9:40:36 7:55 min/km 8:03 min/km
194 72,53 km 9:44:03 9:15 min/km 8:03 min/km
195 72,91 km 9:47:02 8:00 min/km 8:03 min/km
196 73,28 km 9:50:02 8:03 min/km 8:03 min/km
197 73,65 km 9:53:59 10:35 min/km 8:04 min/km
198 74,02 km 9:57:03 8:13 min/km 8:04 min/km
199 74,40 km 10:00:45 9:55 min/km 8:04 min/km
200 74,77 km 10:03:50 8:16 min/km 8:05 min/km
201 75,14 km 10:06:55 8:16 min/km 8:05 min/km
202 75,52 km 10:10:14 8:54 min/km 8:05 min/km
203 75,89 km 10:13:36 9:02 min/km 8:05 min/km
204 76,26 km 10:16:43 8:21 min/km 8:05 min/km
205 76,64 km 10:19:51 8:24 min/km 8:05 min/km
206 77,01 km 10:23:03 8:35 min/km 8:05 min/km
207 77,38 km 10:26:15 8:35 min/km 8:06 min/km
208 77,75 km 10:29:27 8:35 min/km 8:06 min/km
209 78,13 km 10:33:02 9:36 min/km 8:06 min/km
210 78,50 km 10:36:18 8:45 min/km 8:06 min/km
211 78,87 km 10:39:50 9:28 min/km 8:07 min/km
212 79,25 km 10:43:07 8:48 min/km 8:07 min/km
213 79,62 km 10:46:34 9:15 min/km 8:07 min/km
214 79,99 km 10:50:06 9:28 min/km 8:08 min/km
215 80,37 km 10:53:20 8:40 min/km 8:08 min/km
216 80,74 km 10:56:42 9:02 min/km 8:08 min/km
217 81,11 km 11:00:26 10:01 min/km 8:09 min/km
218 81,48 km 11:03:46 8:56 min/km 8:09 min/km
219 81,86 km 11:07:11 9:10 min/km 8:09 min/km
220 82,23 km 11:10:35 9:07 min/km 8:09 min/km
221 82,60 km 11:15:53 14:13 min/km 8:11 min/km
222 82,98 km 11:19:41 10:11 min/km 8:11 min/km
223 83,35 km 11:23:03 9:02 min/km 8:12 min/km
224 83,72 km 11:26:57 10:27 min/km 8:12 min/km
225 84,10 km 11:30:55 10:38 min/km 8:13 min/km
226 84,47 km 11:34:41 10:06 min/km 8:13 min/km
227 84,84 km 12:41:57 180:20 min/km 8:59 min/km
228 85,21 km 12:46:10 11:18 min/km 8:59 min/km
229 85,59 km 12:50:15 10:57 min/km 9:00 min/km
230 85,96 km 12:53:45 9:23 min/km 9:00 min/km
231 86,33 km 12:57:31 10:06 min/km 9:00 min/km
232 86,71 km 13:01:01 9:23 min/km 9:00 min/km
233 87,08 km 13:04:23 9:02 min/km 9:00 min/km
234 87,45 km 13:07:55 9:28 min/km 9:01 min/km
235 87,83 km 13:11:11 8:45 min/km 9:01 min/km
236 88,20 km 13:14:28 8:48 min/km 9:00 min/km
237 88,57 km 13:17:38 8:29 min/km 9:00 min/km
238 88,94 km 13:20:59 8:59 min/km 9:00 min/km
239 89,32 km 13:24:15 8:45 min/km 9:00 min/km
240 89,69 km 13:27:35 8:56 min/km 9:00 min/km
241 90,06 km 13:30:54 8:54 min/km 9:00 min/km
242 90,44 km 13:34:12 8:51 min/km 9:00 min/km
243 90,81 km 13:37:31 8:54 min/km 9:00 min/km
245 91,56 km 13:44:32 9:24 min/km 9:00 min/km
246 91,93 km 13:47:54 9:02 min/km 9:00 min/km
247 92,30 km 13:51:31 9:42 min/km 9:01 min/km
248 92,67 km 13:54:48 8:48 min/km 9:00 min/km
249 93,05 km 13:58:06 8:51 min/km 9:00 min/km
250 93,42 km 14:01:28 9:02 min/km 9:00 min/km
251 93,79 km 14:04:57 9:20 min/km 9:01 min/km
252 94,17 km 14:08:31 9:34 min/km 9:01 min/km
253 94,54 km 14:11:59 9:18 min/km 9:01 min/km
254 94,91 km 14:15:21 9:02 min/km 9:01 min/km
255 95,29 km 14:18:40 8:54 min/km 9:01 min/km
256 95,66 km 14:21:59 8:54 min/km 9:01 min/km
257 96,03 km 14:25:31 9:28 min/km 9:01 min/km
258 96,40 km 14:28:51 8:56 min/km 9:01 min/km
259 96,78 km 14:32:17 9:12 min/km 9:01 min/km
260 97,15 km 14:35:40 9:04 min/km 9:01 min/km
261 97,52 km 14:38:58 8:51 min/km 9:01 min/km
262 97,90 km 14:42:24 9:12 min/km 9:01 min/km
263 98,27 km 14:45:50 9:12 min/km 9:01 min/km
264 98,64 km 14:49:15 9:10 min/km 9:01 min/km
265 99,02 km 14:52:43 9:18 min/km 9:01 min/km
266 99,39 km 14:56:04 8:59 min/km 9:01 min/km
267 99,76 km 14:59:24 8:56 min/km 9:01 min/km
268 100,13 km 15:02:56 9:28 min/km 9:01 min/km
269 100,51 km 15:06:23 9:15 min/km 9:01 min/km
270 100,88 km 15:09:46 9:04 min/km 9:01 min/km
271 101,25 km 15:13:09 9:04 min/km 9:01 min/km
272 101,63 km 15:16:32 9:04 min/km 9:01 min/km
273 102,00 km 15:19:58 9:12 min/km 9:01 min/km
274 102,37 km 15:23:22 9:07 min/km 9:01 min/km
275 102,75 km 15:26:41 8:54 min/km 9:01 min/km
276 103,12 km 15:30:05 9:07 min/km 9:01 min/km
277 103,49 km 15:33:39 9:34 min/km 9:01 min/km
278 103,86 km 15:37:25 10:06 min/km 9:02 min/km
279 104,24 km 15:40:49 9:07 min/km 9:02 min/km
280 104,61 km 15:44:14 9:10 min/km 9:02 min/km
281 104,98 km 15:47:39 9:10 min/km 9:02 min/km
282 105,36 km 15:50:59 8:56 min/km 9:02 min/km
283 105,73 km 15:54:24 9:10 min/km 9:02 min/km
284 106,10 km 15:57:49 9:10 min/km 9:02 min/km
285 106,48 km 16:01:08 8:54 min/km 9:02 min/km
286 106,85 km 16:04:53 10:03 min/km 9:02 min/km
287 107,22 km 16:08:12 8:54 min/km 9:02 min/km
288 107,59 km 16:11:36 9:07 min/km 9:02 min/km
289 107,97 km 16:15:06 9:23 min/km 9:02 min/km
290 108,34 km 16:23:07 21:30 min/km 9:04 min/km
291 108,71 km 16:27:48 12:33 min/km 9:05 min/km
292 109,09 km 16:31:22 9:34 min/km 9:05 min/km
293 109,46 km 17:14:34 115:49 min/km 9:27 min/km
294 109,83 km 17:21:08 17:36 min/km 9:29 min/km
295 110,21 km 18:55:03 251:47 min/km 10:18 min/km
296 110,58 km 19:07:20 32:56 min/km 10:23 min/km
297 110,95 km 19:10:51 9:26 min/km 10:22 min/km
298 111,32 km 19:14:52 10:46 min/km 10:22 min/km
299 111,70 km 19:18:32 9:50 min/km 10:22 min/km
300 112,07 km 19:22:09 9:42 min/km 10:22 min/km
301 112,44 km 19:25:35 9:12 min/km 10:22 min/km
302 112,82 km 19:29:13 9:44 min/km 10:22 min/km
303 113,19 km 19:32:29 8:45 min/km 10:22 min/km
304 113,56 km 19:35:45 8:45 min/km 10:21 min/km
305 113,94 km 19:39:04 8:54 min/km 10:21 min/km
306 114,31 km 19:42:24 8:56 min/km 10:21 min/km
307 114,68 km 19:45:43 8:54 min/km 10:20 min/km
308 115,05 km 19:49:13 9:23 min/km 10:20 min/km
309 115,43 km 19:52:39 9:12 min/km 10:20 min/km
310 115,80 km 19:55:58 8:54 min/km 10:20 min/km
311 116,17 km 19:59:18 8:56 min/km 10:19 min/km
312 116,55 km 20:03:01 9:58 min/km 10:19 min/km
313 116,92 km 20:06:21 8:56 min/km 10:19 min/km
314 117,29 km 20:09:51 9:23 min/km 10:19 min/km
315 117,67 km 20:13:14 9:04 min/km 10:19 min/km
316 118,04 km 20:16:53 9:47 min/km 10:19 min/km
317 118,41 km 20:20:27 9:34 min/km 10:18 min/km
318 118,78 km 20:23:56 9:20 min/km 10:18 min/km
319 119,16 km 20:27:41 10:03 min/km 10:18 min/km
320 119,53 km 20:31:02 8:59 min/km 10:18 min/km
321 119,90 km 20:34:35 9:31 min/km 10:18 min/km
322 120,28 km 20:38:03 9:18 min/km 10:18 min/km
323 120,65 km 20:41:28 9:10 min/km 10:17 min/km
324 121,02 km 20:44:55 9:15 min/km 10:17 min/km
325 121,40 km 20:48:25 9:23 min/km 10:17 min/km
326 121,77 km 20:51:56 9:26 min/km 10:17 min/km
327 122,14 km 20:55:41 10:03 min/km 10:17 min/km
328 122,51 km 20:59:25 10:01 min/km 10:17 min/km
329 122,89 km 21:02:56 9:26 min/km 10:17 min/km
330 123,26 km 21:06:34 9:44 min/km 10:17 min/km
331 123,63 km 21:10:03 9:20 min/km 10:16 min/km
332 124,01 km 21:13:30 9:15 min/km 10:16 min/km
333 124,38 km 21:17:15 10:03 min/km 10:16 min/km
334 124,75 km 21:20:44 9:20 min/km 10:16 min/km
335 125,13 km 21:24:12 9:18 min/km 10:16 min/km
336 125,50 km 21:27:41 9:20 min/km 10:16 min/km
337 125,87 km 21:31:47 11:00 min/km 10:16 min/km
338 126,24 km 21:35:18 9:26 min/km 10:16 min/km
339 126,62 km 21:38:50 9:28 min/km 10:15 min/km
340 126,99 km 21:43:01 11:13 min/km 10:16 min/km
341 127,36 km 21:46:49 10:11 min/km 10:16 min/km
342 127,74 km 21:50:22 9:31 min/km 10:16 min/km
343 128,11 km 21:54:02 9:50 min/km 10:15 min/km
344 128,48 km 21:57:58 10:33 min/km 10:15 min/km
345 128,86 km 22:01:38 9:50 min/km 10:15 min/km
346 129,23 km 22:05:31 10:25 min/km 10:15 min/km
347 129,60 km 22:09:47 11:26 min/km 10:16 min/km
350 130,72 km 22:20:56 9:58 min/km 10:15 min/km
351 131,09 km 22:26:28 14:50 min/km 10:16 min/km
352 131,47 km 22:29:58 9:23 min/km 10:16 min/km
353 131,84 km 22:33:29 9:26 min/km 10:16 min/km
354 132,21 km 22:37:07 9:44 min/km 10:16 min/km
355 132,59 km 22:40:45 9:44 min/km 10:16 min/km
356 132,96 km 22:44:36 10:19 min/km 10:16 min/km
357 133,33 km 22:48:13 9:42 min/km 10:16 min/km
358 133,70 km 22:51:45 9:28 min/km 10:16 min/km
359 134,08 km 22:55:22 9:42 min/km 10:15 min/km
360 134,45 km 22:58:56 9:34 min/km 10:15 min/km
361 134,82 km 23:02:48 10:22 min/km 10:15 min/km
362 135,20 km 23:06:22 9:34 min/km 10:15 min/km
363 135,57 km 23:09:59 9:42 min/km 10:15 min/km
364 135,94 km 23:17:15 19:29 min/km 10:17 min/km
365 136,32 km 23:20:36 8:59 min/km 10:16 min/km
366 136,69 km 23:25:17 12:33 min/km 10:17 min/km
367 137,06 km 23:28:55 9:44 min/km 10:17 min/km
368 137,43 km 23:32:31 9:39 min/km 10:17 min/km
369 137,81 km 23:36:38 11:02 min/km 10:17 min/km
370 138,18 km 23:39:58 8:56 min/km 10:17 min/km
371 138,55 km 23:43:07 8:27 min/km 10:16 min/km
372 138,93 km 23:46:09 8:08 min/km 10:16 min/km
374 139,67 km 23:52:11 8:05 min/km 10:15 min/km
375 140,05 km 23:54:53 7:14 min/km 10:15 min/km
376 140,42 km 23:57:11 6:10 min/km 10:14 min/km
377 140,79 km 23:59:03 5:00 min/km 10:13 min/km