Personliga Rekordens Tävling 2019

Helgen den 14-15 december är det återigen dags för Personliga Rekordens Tävling i Tipshallen i Växjö.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på den 373 meter långa banan.

Visar mellantider för Anders Hellner
24 TIMMARS HERRAR M
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,17 km 1:14 7:15 min/km 7:15 min/km
1 0,54 km 3:36 6:21 min/km 6:38 min/km
4 1,66 km 10:19 6:00 min/km 6:12 min/km
9 3,53 km 21:01 5:44 min/km 5:58 min/km
10 3,90 km 23:10 5:46 min/km 5:56 min/km
12 4,65 km 27:22 5:38 min/km 5:53 min/km
13 5,02 km 29:30 5:43 min/km 5:53 min/km
15 5,77 km 33:41 5:36 min/km 5:51 min/km
16 6,14 km 35:46 5:35 min/km 5:50 min/km
18 6,88 km 40:00 5:40 min/km 5:49 min/km
19 7,26 km 42:11 5:51 min/km 5:49 min/km
20 7,63 km 44:17 5:38 min/km 5:48 min/km
22 8,38 km 48:23 5:30 min/km 5:47 min/km
23 8,75 km 50:27 5:32 min/km 5:46 min/km
25 9,50 km 54:32 5:28 min/km 5:45 min/km
26 9,87 km 56:34 5:27 min/km 5:44 min/km
28 10,61 km 1:00:40 5:30 min/km 5:43 min/km
29 10,99 km 1:02:44 5:32 min/km 5:43 min/km
31 11,73 km 1:06:49 5:28 min/km 5:42 min/km
32 12,11 km 1:08:52 5:30 min/km 5:41 min/km
33 12,48 km 1:10:55 5:30 min/km 5:41 min/km
35 13,23 km 1:15:05 5:35 min/km 5:41 min/km
36 13,60 km 1:17:11 5:38 min/km 5:41 min/km
38 14,34 km 1:21:21 5:35 min/km 5:40 min/km
39 14,72 km 1:23:26 5:35 min/km 5:40 min/km
41 15,46 km 1:27:32 5:30 min/km 5:40 min/km
42 15,84 km 1:29:35 5:30 min/km 5:39 min/km
44 16,58 km 1:33:45 5:35 min/km 5:39 min/km
45 16,96 km 1:35:50 5:35 min/km 5:39 min/km
47 17,70 km 1:39:57 5:31 min/km 5:39 min/km
48 18,07 km 1:42:02 5:35 min/km 5:39 min/km
49 18,45 km 1:44:08 5:38 min/km 5:39 min/km
51 19,19 km 1:48:18 5:35 min/km 5:39 min/km
52 19,57 km 1:50:22 5:32 min/km 5:38 min/km
54 20,31 km 1:54:29 5:31 min/km 5:38 min/km
55 20,69 km 1:56:32 5:30 min/km 5:38 min/km
56 21,06 km 1:58:37 5:35 min/km 5:38 min/km
58 21,80 km 2:03:12 6:09 min/km 5:39 min/km
59 22,18 km 2:05:15 5:30 min/km 5:39 min/km
61 22,92 km 2:09:15 5:22 min/km 5:38 min/km
62 23,30 km 2:11:18 5:30 min/km 5:38 min/km
64 24,04 km 2:15:27 5:34 min/km 5:38 min/km
65 24,42 km 2:17:29 5:27 min/km 5:38 min/km
67 25,16 km 2:21:38 5:34 min/km 5:38 min/km
68 25,53 km 2:25:03 9:10 min/km 5:41 min/km
69 25,91 km 2:27:02 5:19 min/km 5:41 min/km
71 26,65 km 2:31:05 5:26 min/km 5:40 min/km
72 27,03 km 2:33:07 5:27 min/km 5:40 min/km
73 27,40 km 2:35:08 5:24 min/km 5:40 min/km
75 28,15 km 2:39:16 5:32 min/km 5:40 min/km
76 28,52 km 2:41:23 5:40 min/km 5:40 min/km
78 29,26 km 2:45:32 5:34 min/km 5:39 min/km
79 29,64 km 2:47:37 5:35 min/km 5:39 min/km
81 30,38 km 2:51:41 5:27 min/km 5:39 min/km
82 30,76 km 2:53:42 5:24 min/km 5:39 min/km
84 31,50 km 2:57:46 5:27 min/km 5:39 min/km
86 32,25 km 3:03:16 7:22 min/km 5:41 min/km
87 32,62 km 3:05:16 5:22 min/km 5:41 min/km
89 33,37 km 3:09:20 5:27 min/km 5:40 min/km
90 33,74 km 3:11:20 5:22 min/km 5:40 min/km
92 34,49 km 3:15:23 5:26 min/km 5:40 min/km
94 35,23 km 3:20:54 7:24 min/km 5:42 min/km
96 35,98 km 3:24:48 5:14 min/km 5:42 min/km
97 36,35 km 3:26:46 5:16 min/km 5:41 min/km
99 37,10 km 3:30:45 5:20 min/km 5:41 min/km
100 37,47 km 3:32:45 5:22 min/km 5:41 min/km
102 38,22 km 3:36:44 5:20 min/km 5:40 min/km
103 38,59 km 3:38:44 5:22 min/km 5:40 min/km
105 39,34 km 3:42:58 5:40 min/km 5:40 min/km
106 39,71 km 3:44:56 5:16 min/km 5:40 min/km
108 40,45 km 3:49:01 5:28 min/km 5:40 min/km
109 40,83 km 3:50:59 5:16 min/km 5:39 min/km
111 41,57 km 3:55:00 5:23 min/km 5:39 min/km
112 41,95 km 3:57:00 5:22 min/km 5:39 min/km
113 42,32 km 4:00:53 10:25 min/km 5:42 min/km
114 42,69 km 4:03:06 5:57 min/km 5:42 min/km
115 43,07 km 4:05:09 5:30 min/km 5:42 min/km
117 43,81 km 4:09:14 5:28 min/km 5:41 min/km
118 44,18 km 4:11:16 5:27 min/km 5:41 min/km
120 44,93 km 4:15:20 5:27 min/km 5:41 min/km
121 45,30 km 4:17:27 5:40 min/km 5:41 min/km
123 46,05 km 4:21:38 5:36 min/km 5:41 min/km
124 46,42 km 4:23:43 5:35 min/km 5:41 min/km
126 47,17 km 4:27:54 5:36 min/km 5:41 min/km
127 47,54 km 4:30:04 5:49 min/km 5:41 min/km
128 47,91 km 4:32:13 5:46 min/km 5:41 min/km
130 48,66 km 4:36:19 5:30 min/km 5:41 min/km
131 49,03 km 4:38:25 5:38 min/km 5:41 min/km
133 49,78 km 4:42:27 5:24 min/km 5:40 min/km
134 50,15 km 4:44:30 5:30 min/km 5:40 min/km
136 50,90 km 4:48:39 5:34 min/km 5:40 min/km
137 51,27 km 4:50:43 5:32 min/km 5:40 min/km
139 52,02 km 4:54:48 5:28 min/km 5:40 min/km
140 52,39 km 4:56:59 5:51 min/km 5:40 min/km
141 52,76 km 5:02:55 15:54 min/km 5:44 min/km
142 53,14 km 5:04:59 5:32 min/km 5:44 min/km
144 53,88 km 5:09:07 5:32 min/km 5:44 min/km
145 54,26 km 5:11:10 5:30 min/km 5:44 min/km
147 55,00 km 5:15:27 5:45 min/km 5:44 min/km
148 55,37 km 5:17:35 5:43 min/km 5:44 min/km
150 56,12 km 5:21:52 5:45 min/km 5:44 min/km
151 56,49 km 5:24:00 5:43 min/km 5:44 min/km
152 56,87 km 5:26:09 5:46 min/km 5:44 min/km
154 57,61 km 5:30:34 5:55 min/km 5:44 min/km
155 57,99 km 5:32:44 5:49 min/km 5:44 min/km
157 58,73 km 5:36:57 5:39 min/km 5:44 min/km
158 59,10 km 5:39:01 5:32 min/km 5:44 min/km
160 59,85 km 5:43:15 5:40 min/km 5:44 min/km
161 60,22 km 5:45:23 5:43 min/km 5:44 min/km
162 60,60 km 5:47:30 5:40 min/km 5:44 min/km
164 61,34 km 5:51:42 5:38 min/km 5:44 min/km
165 61,72 km 5:53:46 5:32 min/km 5:44 min/km
166 62,09 km 5:55:53 5:40 min/km 5:44 min/km
168 62,83 km 6:00:01 5:32 min/km 5:44 min/km
169 63,21 km 6:02:45 7:20 min/km 5:44 min/km
171 63,95 km 6:06:55 5:35 min/km 5:44 min/km
172 64,33 km 6:08:59 5:32 min/km 5:44 min/km
173 64,70 km 6:11:03 5:32 min/km 5:44 min/km
175 65,45 km 6:15:19 5:43 min/km 5:44 min/km
176 65,82 km 6:17:27 5:43 min/km 5:44 min/km
178 66,56 km 6:21:45 5:46 min/km 5:44 min/km
179 66,94 km 6:23:57 5:54 min/km 5:44 min/km
181 67,68 km 6:28:04 5:31 min/km 5:44 min/km
182 68,06 km 6:30:09 5:35 min/km 5:44 min/km
183 68,43 km 6:32:20 5:51 min/km 5:44 min/km
185 69,18 km 6:36:30 5:35 min/km 5:44 min/km
186 69,55 km 6:38:32 5:27 min/km 5:44 min/km
188 70,29 km 6:42:39 5:31 min/km 5:44 min/km
189 70,67 km 6:44:42 5:30 min/km 5:44 min/km
190 71,04 km 6:46:49 5:40 min/km 5:44 min/km
192 71,79 km 6:51:04 5:42 min/km 5:44 min/km
193 72,16 km 6:53:09 5:35 min/km 5:44 min/km
195 72,91 km 6:57:19 5:35 min/km 5:43 min/km
196 73,28 km 6:59:28 5:46 min/km 5:43 min/km
197 73,65 km 7:02:07 7:06 min/km 5:44 min/km
199 74,40 km 7:06:19 5:38 min/km 5:44 min/km
200 74,77 km 7:08:27 5:43 min/km 5:44 min/km
201 75,14 km 7:10:34 5:40 min/km 5:44 min/km
204 76,26 km 7:20:30 8:53 min/km 5:47 min/km
206 77,01 km 7:24:52 5:51 min/km 5:47 min/km
207 77,38 km 7:27:02 5:49 min/km 5:47 min/km
208 77,75 km 7:29:11 5:46 min/km 5:47 min/km
210 78,50 km 7:33:34 5:53 min/km 5:47 min/km
211 78,87 km 7:35:48 5:59 min/km 5:47 min/km
212 79,25 km 7:37:57 5:46 min/km 5:47 min/km
214 79,99 km 7:42:24 5:58 min/km 5:47 min/km
215 80,37 km 7:44:37 5:57 min/km 5:47 min/km
216 80,74 km 7:46:49 5:54 min/km 5:47 min/km
218 81,48 km 7:51:17 5:59 min/km 5:47 min/km
219 81,86 km 7:53:30 5:57 min/km 5:47 min/km
221 82,60 km 7:57:57 5:58 min/km 5:47 min/km
222 82,98 km 8:00:11 5:59 min/km 5:47 min/km
223 83,35 km 8:02:27 6:05 min/km 5:47 min/km
225 84,10 km 8:07:00 6:06 min/km 5:47 min/km
226 84,47 km 8:09:13 5:57 min/km 5:48 min/km
227 84,84 km 8:11:26 5:57 min/km 5:48 min/km
229 85,59 km 8:15:50 5:54 min/km 5:48 min/km
230 85,96 km 8:18:04 5:59 min/km 5:48 min/km
231 86,33 km 8:20:22 6:10 min/km 5:48 min/km
233 87,08 km 8:25:03 6:17 min/km 5:48 min/km
234 87,45 km 8:27:22 6:13 min/km 5:48 min/km
235 87,83 km 8:29:42 6:15 min/km 5:48 min/km
236 88,20 km 8:31:59 6:07 min/km 5:48 min/km
238 88,94 km 8:36:47 6:26 min/km 5:49 min/km
239 89,32 km 8:39:13 6:31 min/km 5:49 min/km
240 89,69 km 8:42:15 8:08 min/km 5:49 min/km
241 90,06 km 8:44:44 6:39 min/km 5:50 min/km
242 90,44 km 8:49:48 13:35 min/km 5:51 min/km
244 91,18 km 8:54:42 6:34 min/km 5:52 min/km
245 91,56 km 8:57:11 6:39 min/km 5:52 min/km
246 91,93 km 8:59:39 6:37 min/km 5:52 min/km
247 92,30 km 9:02:10 6:45 min/km 5:52 min/km
248 92,67 km 9:05:00 7:36 min/km 5:53 min/km
250 93,42 km 9:09:52 6:31 min/km 5:53 min/km
251 93,79 km 9:15:29 15:03 min/km 5:55 min/km
252 94,17 km 9:17:56 6:34 min/km 5:55 min/km
253 94,54 km 9:20:29 6:50 min/km 5:56 min/km
254 94,91 km 9:22:58 6:39 min/km 5:56 min/km
255 95,29 km 9:25:33 6:56 min/km 5:56 min/km
256 95,66 km 9:28:52 8:54 min/km 5:57 min/km
258 96,40 km 9:33:53 6:43 min/km 5:57 min/km
259 96,78 km 9:36:24 6:45 min/km 5:57 min/km
260 97,15 km 9:38:54 6:42 min/km 5:58 min/km
261 97,52 km 9:42:35 9:52 min/km 5:58 min/km
262 97,90 km 9:45:08 6:50 min/km 5:59 min/km
263 98,27 km 9:47:43 6:56 min/km 5:59 min/km
264 98,64 km 9:50:16 6:50 min/km 5:59 min/km
265 99,02 km 9:52:52 6:58 min/km 5:59 min/km
267 99,76 km 9:58:04 6:58 min/km 6:00 min/km
268 100,13 km 10:00:38 6:53 min/km 6:00 min/km
269 100,51 km 10:03:53 8:43 min/km 6:01 min/km
270 100,88 km 10:07:34 9:52 min/km 6:01 min/km
272 101,63 km 10:15:30 10:38 min/km 6:03 min/km
273 102,00 km 10:18:08 7:04 min/km 6:04 min/km
274 102,37 km 10:21:32 9:07 min/km 6:04 min/km
275 102,75 km 10:26:08 12:20 min/km 6:06 min/km
276 103,12 km 10:35:25 24:53 min/km 6:10 min/km
277 103,49 km 10:39:13 10:11 min/km 6:11 min/km
278 103,86 km 10:47:20 21:46 min/km 6:14 min/km
279 104,24 km 10:52:22 13:30 min/km 6:16 min/km
280 104,61 km 10:57:00 12:25 min/km 6:17 min/km
281 104,98 km 10:59:50 7:36 min/km 6:17 min/km
282 105,36 km 11:02:41 7:38 min/km 6:17 min/km
283 105,73 km 11:05:33 7:41 min/km 6:18 min/km
284 106,10 km 11:08:25 7:41 min/km 6:18 min/km
285 106,48 km 11:11:01 6:58 min/km 6:18 min/km
286 106,85 km 11:13:42 7:12 min/km 6:18 min/km
287 107,22 km 11:16:25 7:17 min/km 6:19 min/km
288 107,59 km 11:21:39 14:02 min/km 6:20 min/km
289 107,97 km 11:24:36 7:55 min/km 6:20 min/km
290 108,34 km 11:27:43 8:21 min/km 6:21 min/km
291 108,71 km 11:30:34 7:38 min/km 6:21 min/km
292 109,09 km 11:33:29 7:49 min/km 6:21 min/km
293 109,46 km 11:36:18 7:33 min/km 6:22 min/km
294 109,83 km 11:39:02 7:20 min/km 6:22 min/km
295 110,21 km 11:41:46 7:20 min/km 6:22 min/km
296 110,58 km 11:51:34 26:16 min/km 6:26 min/km
297 110,95 km 11:56:36 13:30 min/km 6:28 min/km
298 111,32 km 11:59:37 8:05 min/km 6:28 min/km
299 111,70 km 12:03:59 11:42 min/km 6:29 min/km
300 112,07 km 12:08:33 12:15 min/km 6:30 min/km
301 112,44 km 12:20:20 31:35 min/km 6:35 min/km
302 112,82 km 12:25:27 13:43 min/km 6:36 min/km
303 113,19 km 12:29:49 11:42 min/km 6:37 min/km
304 113,56 km 12:34:05 11:26 min/km 6:38 min/km
305 113,94 km 12:38:05 10:43 min/km 6:39 min/km
306 114,31 km 12:41:34 9:20 min/km 6:40 min/km
307 114,68 km 12:45:52 11:32 min/km 6:41 min/km
308 115,05 km 12:57:04 30:02 min/km 6:45 min/km
309 115,43 km 13:01:17 11:18 min/km 6:46 min/km
310 115,80 km 13:05:30 11:18 min/km 6:47 min/km
311 116,17 km 13:09:35 10:57 min/km 6:48 min/km
312 116,55 km 13:13:44 11:08 min/km 6:49 min/km
313 116,92 km 13:18:00 11:26 min/km 6:50 min/km
314 117,29 km 13:24:08 16:27 min/km 6:51 min/km
315 117,67 km 13:28:02 10:27 min/km 6:52 min/km
316 118,04 km 13:31:42 9:50 min/km 6:53 min/km
317 118,41 km 13:35:59 11:29 min/km 6:53 min/km
318 118,78 km 13:40:12 11:18 min/km 6:54 min/km
319 119,16 km 13:44:27 11:24 min/km 6:55 min/km
320 119,53 km 13:47:33 8:19 min/km 6:55 min/km
321 119,90 km 13:51:50 11:29 min/km 6:56 min/km
322 120,28 km 13:56:10 11:37 min/km 6:57 min/km
323 120,65 km 14:00:49 12:28 min/km 6:58 min/km
324 121,02 km 14:06:19 14:45 min/km 7:00 min/km
325 121,40 km 14:23:21 45:40 min/km 7:07 min/km
326 121,77 km 14:30:57 20:23 min/km 7:09 min/km
327 122,14 km 14:35:18 11:40 min/km 7:10 min/km
328 122,51 km 14:39:37 11:34 min/km 7:11 min/km
329 122,89 km 14:44:04 11:56 min/km 7:12 min/km
330 123,26 km 14:48:44 12:31 min/km 7:13 min/km
331 123,63 km 14:53:26 12:36 min/km 7:14 min/km
332 124,01 km 14:57:41 11:24 min/km 7:14 min/km
333 124,38 km 15:00:40 8:00 min/km 7:14 min/km
334 124,75 km 15:03:58 8:51 min/km 7:15 min/km
335 125,13 km 15:47:45 117:23 min/km 7:34 min/km
336 125,50 km 17:10:04 220:41 min/km 8:12 min/km
337 125,87 km 17:15:06 13:30 min/km 8:13 min/km
338 126,24 km 17:19:30 11:48 min/km 8:14 min/km
339 126,62 km 17:59:45 107:55 min/km 8:32 min/km
340 126,99 km 19:05:39 176:41 min/km 9:01 min/km
341 127,36 km 19:12:53 19:24 min/km 9:03 min/km
342 127,74 km 19:24:04 29:59 min/km 9:07 min/km
343 128,11 km 19:28:43 12:28 min/km 9:07 min/km
344 128,48 km 19:33:13 12:04 min/km 9:08 min/km
345 128,86 km 19:36:44 9:26 min/km 9:08 min/km
346 129,23 km 19:39:57 8:37 min/km 9:08 min/km
347 129,60 km 19:43:00 8:11 min/km 9:08 min/km
348 129,97 km 19:46:07 8:21 min/km 9:08 min/km
349 130,35 km 19:54:17 21:54 min/km 9:10 min/km
350 130,72 km 19:58:44 11:56 min/km 9:10 min/km
351 131,09 km 20:03:13 12:01 min/km 9:11 min/km
352 131,47 km 20:08:13 13:24 min/km 9:11 min/km
353 131,84 km 20:26:11 48:10 min/km 9:18 min/km
354 132,21 km 20:28:54 7:17 min/km 9:18 min/km
356 132,96 km 20:34:09 7:02 min/km 9:17 min/km
357 133,33 km 20:38:07 10:38 min/km 9:17 min/km
358 133,70 km 20:40:49 7:14 min/km 9:17 min/km
359 134,08 km 20:43:50 8:05 min/km 9:17 min/km
360 134,45 km 20:48:23 12:12 min/km 9:17 min/km
361 134,82 km 20:53:01 12:25 min/km 9:18 min/km
362 135,20 km 20:57:49 12:52 min/km 9:18 min/km
363 135,57 km 21:02:41 13:03 min/km 9:19 min/km
364 135,94 km 21:07:27 12:47 min/km 9:19 min/km
365 136,32 km 21:12:19 13:03 min/km 9:20 min/km
366 136,69 km 21:17:13 13:08 min/km 9:21 min/km
367 137,06 km 21:22:05 13:03 min/km 9:21 min/km
368 137,43 km 21:27:01 13:14 min/km 9:22 min/km
369 137,81 km 21:31:54 13:06 min/km 9:22 min/km
370 138,18 km 21:42:16 27:48 min/km 9:25 min/km
371 138,55 km 21:47:17 13:27 min/km 9:26 min/km
372 138,93 km 21:52:36 14:15 min/km 9:27 min/km
373 139,30 km 21:57:56 14:18 min/km 9:28 min/km
374 139,67 km 22:32:13 91:55 min/km 9:41 min/km
375 140,05 km 22:41:06 23:49 min/km 9:43 min/km
376 140,42 km 22:46:01 13:11 min/km 9:44 min/km
377 140,79 km 22:50:58 13:16 min/km 9:44 min/km
378 141,16 km 23:03:36 33:52 min/km 9:48 min/km
379 141,54 km 23:09:22 15:28 min/km 9:49 min/km
380 141,91 km 23:17:39 22:12 min/km 9:51 min/km
381 142,28 km 23:23:01 14:23 min/km 9:52 min/km
382 142,66 km 23:27:52 13:00 min/km 9:52 min/km
383 143,03 km 23:31:43 10:19 min/km 9:52 min/km
384 143,40 km 23:35:04 8:59 min/km 9:52 min/km
385 143,78 km 23:37:59 7:49 min/km 9:52 min/km
386 144,15 km 23:40:50 7:38 min/km 9:51 min/km
387 144,52 km 23:43:38 7:30 min/km 9:51 min/km
389 145,27 km 23:49:06 7:20 min/km 9:50 min/km
390 145,64 km 23:53:40 12:15 min/km 9:51 min/km
391 146,01 km 23:58:56 14:07 min/km 9:51 min/km