Personliga Rekordens Tävling 2019

Helgen den 14-15 december är det återigen dags för Personliga Rekordens Tävling i Tipshallen i Växjö.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på den 373 meter långa banan.

Visar mellantider för Madeleine Johansson
24 TIMMARS DAMER K
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,54 km 4:08 7:37 min/km 7:37 min/km
3 1,29 km 9:53 7:42 min/km 7:40 min/km
6 2,41 km 19:23 8:29 min/km 8:03 min/km
7 2,78 km 22:14 7:38 min/km 8:00 min/km
8 3,15 km 25:14 8:03 min/km 8:00 min/km
10 3,90 km 31:02 7:46 min/km 7:57 min/km
11 4,27 km 34:02 8:03 min/km 7:58 min/km
12 4,65 km 36:59 7:55 min/km 7:58 min/km
13 5,02 km 40:12 8:37 min/km 8:01 min/km
14 5,39 km 43:15 8:11 min/km 8:01 min/km
15 5,77 km 46:25 8:29 min/km 8:03 min/km
16 6,14 km 49:30 8:16 min/km 8:04 min/km
17 6,51 km 52:18 7:30 min/km 8:02 min/km
19 7,26 km 57:45 7:18 min/km 7:57 min/km
20 7,63 km 1:01:30 10:03 min/km 8:04 min/km
21 8,00 km 1:04:26 7:52 min/km 8:03 min/km
22 8,38 km 1:07:25 8:00 min/km 8:03 min/km
23 8,75 km 1:10:35 8:29 min/km 8:04 min/km
24 9,12 km 1:13:39 8:13 min/km 8:04 min/km
25 9,50 km 1:16:26 7:28 min/km 8:03 min/km
26 9,87 km 1:19:16 7:36 min/km 8:02 min/km
27 10,24 km 1:22:11 7:49 min/km 8:01 min/km
29 10,99 km 1:27:54 7:40 min/km 8:00 min/km
30 11,36 km 1:30:34 7:09 min/km 7:58 min/km
31 11,73 km 1:33:46 8:35 min/km 8:00 min/km
32 12,11 km 1:37:04 8:51 min/km 8:01 min/km
33 12,48 km 1:40:01 7:55 min/km 8:01 min/km
34 12,85 km 1:42:49 7:30 min/km 8:00 min/km
35 13,23 km 1:46:46 10:35 min/km 8:04 min/km
36 13,60 km 1:49:50 8:13 min/km 8:05 min/km
37 13,97 km 1:52:44 7:46 min/km 8:04 min/km
38 14,34 km 1:55:26 7:14 min/km 8:03 min/km
39 14,72 km 1:58:14 7:30 min/km 8:02 min/km
41 15,46 km 2:04:01 7:45 min/km 8:01 min/km
42 15,84 km 2:08:18 11:29 min/km 8:06 min/km
43 16,21 km 2:10:55 7:01 min/km 8:05 min/km
44 16,58 km 2:13:47 7:41 min/km 8:04 min/km
46 17,33 km 2:19:06 7:08 min/km 8:02 min/km
47 17,70 km 2:21:51 7:22 min/km 8:01 min/km
48 18,07 km 2:25:37 10:06 min/km 8:03 min/km
49 18,45 km 2:28:19 7:14 min/km 8:02 min/km
50 18,82 km 2:31:31 8:35 min/km 8:03 min/km
51 19,19 km 2:34:34 8:11 min/km 8:03 min/km
52 19,57 km 2:37:28 7:46 min/km 8:03 min/km
53 19,94 km 2:40:26 7:57 min/km 8:03 min/km
55 20,69 km 2:45:49 7:13 min/km 8:01 min/km
56 21,06 km 2:48:34 7:22 min/km 8:00 min/km
57 21,43 km 2:51:16 7:14 min/km 7:59 min/km
58 21,80 km 2:54:00 7:20 min/km 7:59 min/km
59 22,18 km 2:57:00 8:03 min/km 7:59 min/km
60 22,55 km 2:59:46 7:25 min/km 7:58 min/km
61 22,92 km 3:02:57 8:32 min/km 7:59 min/km
62 23,30 km 3:06:03 8:19 min/km 7:59 min/km
63 23,67 km 3:08:55 7:41 min/km 7:59 min/km
64 24,04 km 3:11:47 7:41 min/km 7:59 min/km
65 24,42 km 3:15:01 8:40 min/km 7:59 min/km
66 24,79 km 3:18:08 8:21 min/km 8:00 min/km
67 25,16 km 3:21:17 8:27 min/km 8:00 min/km
68 25,53 km 3:24:05 7:30 min/km 8:00 min/km
69 25,91 km 3:27:00 7:49 min/km 7:59 min/km
70 26,28 km 3:30:34 9:34 min/km 8:01 min/km
71 26,65 km 3:33:44 8:29 min/km 8:01 min/km
72 27,03 km 3:36:54 8:29 min/km 8:02 min/km
73 27,40 km 3:39:35 7:12 min/km 8:01 min/km
74 27,77 km 3:42:21 7:25 min/km 8:00 min/km
75 28,15 km 3:45:16 7:49 min/km 8:00 min/km
76 28,52 km 3:48:09 7:44 min/km 8:00 min/km
77 28,89 km 3:51:01 7:41 min/km 8:00 min/km
78 29,26 km 3:53:54 7:44 min/km 8:00 min/km
79 29,64 km 3:56:51 7:55 min/km 8:00 min/km
80 30,01 km 3:59:41 7:36 min/km 7:59 min/km
81 30,38 km 4:02:27 7:25 min/km 7:59 min/km
82 30,76 km 4:05:13 7:25 min/km 7:58 min/km
83 31,13 km 4:09:03 10:17 min/km 8:00 min/km
84 31,50 km 4:12:02 8:00 min/km 8:00 min/km
85 31,88 km 4:14:45 7:17 min/km 8:00 min/km
86 32,25 km 4:17:29 7:20 min/km 7:59 min/km
87 32,62 km 4:21:08 9:47 min/km 8:00 min/km
88 32,99 km 4:23:53 7:22 min/km 8:00 min/km
89 33,37 km 4:27:12 8:54 min/km 8:00 min/km
90 33,74 km 4:30:00 7:30 min/km 8:00 min/km
91 34,11 km 4:33:08 8:24 min/km 8:00 min/km
92 34,49 km 4:35:58 7:36 min/km 8:00 min/km
93 34,86 km 4:38:43 7:22 min/km 8:00 min/km
94 35,23 km 4:41:44 8:05 min/km 8:00 min/km
95 35,61 km 4:45:27 9:58 min/km 8:01 min/km
96 35,98 km 4:48:08 7:12 min/km 8:01 min/km
97 36,35 km 4:50:58 7:36 min/km 8:00 min/km
98 36,72 km 4:53:56 7:57 min/km 8:00 min/km
99 37,10 km 4:56:42 7:25 min/km 8:00 min/km
100 37,47 km 4:59:26 7:20 min/km 7:59 min/km
101 37,84 km 5:02:41 8:43 min/km 8:00 min/km
102 38,22 km 5:05:41 8:03 min/km 8:00 min/km
103 38,59 km 5:08:27 7:25 min/km 8:00 min/km
104 38,96 km 5:11:37 8:29 min/km 8:00 min/km
105 39,34 km 5:14:37 8:03 min/km 8:00 min/km
106 39,71 km 5:17:21 7:20 min/km 8:00 min/km
107 40,08 km 5:20:07 7:25 min/km 7:59 min/km
108 40,45 km 5:23:06 8:00 min/km 7:59 min/km
109 40,83 km 5:26:05 8:00 min/km 7:59 min/km
110 41,20 km 5:29:06 8:05 min/km 7:59 min/km
111 41,57 km 5:32:18 8:35 min/km 8:00 min/km
112 41,95 km 5:35:04 7:25 min/km 7:59 min/km
113 42,32 km 5:37:54 7:36 min/km 7:59 min/km
114 42,69 km 5:41:04 8:29 min/km 7:59 min/km
115 43,07 km 5:44:01 7:55 min/km 7:59 min/km
116 43,44 km 5:47:02 8:05 min/km 7:59 min/km
117 43,81 km 5:49:47 7:22 min/km 7:59 min/km
118 44,18 km 5:52:57 8:29 min/km 7:59 min/km
119 44,56 km 5:55:45 7:30 min/km 7:59 min/km
120 44,93 km 5:58:46 8:05 min/km 7:59 min/km
121 45,30 km 6:01:55 8:27 min/km 7:59 min/km
122 45,68 km 6:05:21 9:12 min/km 8:00 min/km
123 46,05 km 6:08:12 7:38 min/km 8:00 min/km
124 46,42 km 6:12:54 12:36 min/km 8:02 min/km
125 46,80 km 6:15:39 7:22 min/km 8:02 min/km
126 47,17 km 6:18:36 7:55 min/km 8:02 min/km
127 47,54 km 6:21:30 7:46 min/km 8:01 min/km
128 47,91 km 6:24:23 7:44 min/km 8:01 min/km
129 48,29 km 6:27:28 8:16 min/km 8:01 min/km
130 48,66 km 6:30:45 8:48 min/km 8:02 min/km
131 49,03 km 6:33:40 7:49 min/km 8:02 min/km
132 49,41 km 6:36:39 8:00 min/km 8:02 min/km
133 49,78 km 6:39:25 7:25 min/km 8:01 min/km
134 50,15 km 6:42:26 8:05 min/km 8:01 min/km
135 50,53 km 6:45:12 7:25 min/km 8:01 min/km
136 50,90 km 6:48:20 8:24 min/km 8:01 min/km
137 51,27 km 6:51:13 7:44 min/km 8:01 min/km
138 51,64 km 6:54:13 8:03 min/km 8:01 min/km
139 52,02 km 6:57:04 7:38 min/km 8:01 min/km
140 52,39 km 6:59:44 7:09 min/km 8:01 min/km
141 52,76 km 7:03:05 8:59 min/km 8:01 min/km
142 53,14 km 7:07:29 11:48 min/km 8:03 min/km
143 53,51 km 7:10:29 8:03 min/km 8:03 min/km
146 54,63 km 7:20:26 8:54 min/km 8:04 min/km
147 55,00 km 7:23:18 7:41 min/km 8:04 min/km
148 55,37 km 7:26:33 8:43 min/km 8:04 min/km
149 55,75 km 7:29:24 7:38 min/km 8:04 min/km
150 56,12 km 7:32:19 7:49 min/km 8:04 min/km
152 56,87 km 7:39:43 9:55 min/km 8:05 min/km
153 57,24 km 7:42:41 7:57 min/km 8:05 min/km
155 57,99 km 7:48:55 8:21 min/km 8:05 min/km
156 58,36 km 7:52:30 9:36 min/km 8:06 min/km
157 58,73 km 7:55:54 9:07 min/km 8:06 min/km
158 59,10 km 7:58:47 7:44 min/km 8:06 min/km
159 59,48 km 8:02:20 9:31 min/km 8:07 min/km
160 59,85 km 8:05:11 7:38 min/km 8:06 min/km
161 60,22 km 8:08:12 8:05 min/km 8:06 min/km
162 60,60 km 8:11:32 8:56 min/km 8:07 min/km
163 60,97 km 8:14:24 7:41 min/km 8:07 min/km
164 61,34 km 8:17:21 7:55 min/km 8:06 min/km
165 61,72 km 8:20:56 9:36 min/km 8:07 min/km
166 62,09 km 8:23:47 7:38 min/km 8:07 min/km
167 62,46 km 8:29:34 15:30 min/km 8:09 min/km
168 62,83 km 8:32:26 7:41 min/km 8:09 min/km
169 63,21 km 8:35:17 7:38 min/km 8:09 min/km
170 63,58 km 8:38:10 7:44 min/km 8:09 min/km
171 63,95 km 8:41:22 8:35 min/km 8:09 min/km
172 64,33 km 8:44:16 7:46 min/km 8:09 min/km
173 64,70 km 8:47:08 7:41 min/km 8:09 min/km
174 65,07 km 8:50:09 8:05 min/km 8:09 min/km
175 65,45 km 8:53:37 9:18 min/km 8:09 min/km
176 65,82 km 8:57:49 11:16 min/km 8:10 min/km
177 66,19 km 9:00:46 7:55 min/km 8:10 min/km
178 66,56 km 9:04:14 9:18 min/km 8:11 min/km
179 66,94 km 9:08:00 10:06 min/km 8:11 min/km
180 67,31 km 9:10:58 7:57 min/km 8:11 min/km
181 67,68 km 9:14:06 8:24 min/km 8:11 min/km
182 68,06 km 9:17:03 7:55 min/km 8:11 min/km
183 68,43 km 9:20:50 10:09 min/km 8:12 min/km
184 68,80 km 9:23:45 7:49 min/km 8:12 min/km
185 69,18 km 9:27:12 9:15 min/km 8:12 min/km
186 69,55 km 9:30:21 8:27 min/km 8:12 min/km
187 69,92 km 9:33:24 8:11 min/km 8:12 min/km
188 70,29 km 9:36:49 9:10 min/km 8:12 min/km
189 70,67 km 9:40:56 11:02 min/km 8:13 min/km
190 71,04 km 9:46:56 16:05 min/km 8:16 min/km
191 71,41 km 9:49:54 7:57 min/km 8:16 min/km
192 71,79 km 9:52:50 7:52 min/km 8:16 min/km
193 72,16 km 9:55:46 7:52 min/km 8:15 min/km
194 72,53 km 9:58:42 7:52 min/km 8:15 min/km
195 72,91 km 10:04:54 16:37 min/km 8:18 min/km
196 73,28 km 10:07:51 7:55 min/km 8:18 min/km
198 74,02 km 10:13:24 7:26 min/km 8:17 min/km
199 74,40 km 10:16:19 7:49 min/km 8:17 min/km
200 74,77 km 10:19:19 8:03 min/km 8:17 min/km
201 75,14 km 10:23:00 9:52 min/km 8:17 min/km
202 75,52 km 10:26:01 8:05 min/km 8:17 min/km
203 75,89 km 10:29:30 9:20 min/km 8:18 min/km
204 76,26 km 10:33:27 10:35 min/km 8:18 min/km
205 76,64 km 10:36:20 7:44 min/km 8:18 min/km
206 77,01 km 10:39:16 7:52 min/km 8:18 min/km
207 77,38 km 10:43:54 12:25 min/km 8:19 min/km
208 77,75 km 10:49:03 13:48 min/km 8:21 min/km
209 78,13 km 10:51:59 7:52 min/km 8:21 min/km
210 78,50 km 10:55:17 8:51 min/km 8:21 min/km
211 78,87 km 10:59:13 10:33 min/km 8:21 min/km
212 79,25 km 11:02:04 7:38 min/km 8:21 min/km
213 79,62 km 11:04:58 7:46 min/km 8:21 min/km
214 79,99 km 11:07:54 7:52 min/km 8:21 min/km
215 80,37 km 11:12:00 11:00 min/km 8:22 min/km
216 80,74 km 11:15:01 8:05 min/km 8:22 min/km
217 81,11 km 11:17:55 7:46 min/km 8:21 min/km
218 81,48 km 11:21:30 9:36 min/km 8:22 min/km
219 81,86 km 11:24:32 8:08 min/km 8:22 min/km
220 82,23 km 11:28:01 9:20 min/km 8:22 min/km
221 82,60 km 11:31:38 9:42 min/km 8:22 min/km
222 82,98 km 11:35:10 9:28 min/km 8:23 min/km
223 83,35 km 11:38:04 7:46 min/km 8:23 min/km
224 83,72 km 11:41:01 7:55 min/km 8:22 min/km
225 84,10 km 11:44:55 10:27 min/km 8:23 min/km
226 84,47 km 11:47:50 7:49 min/km 8:23 min/km
227 84,84 km 11:50:47 7:55 min/km 8:23 min/km
228 85,21 km 11:54:37 10:17 min/km 8:23 min/km
229 85,59 km 11:57:34 7:55 min/km 8:23 min/km
230 85,96 km 12:00:28 7:46 min/km 8:23 min/km
231 86,33 km 12:03:25 7:55 min/km 8:23 min/km
232 86,71 km 12:06:56 9:26 min/km 8:23 min/km
233 87,08 km 12:12:32 15:01 min/km 8:25 min/km
234 87,45 km 12:15:34 8:08 min/km 8:25 min/km
235 87,83 km 12:18:42 8:24 min/km 8:25 min/km
236 88,20 km 12:22:23 9:52 min/km 8:25 min/km
237 88,57 km 12:25:20 7:55 min/km 8:25 min/km
238 88,94 km 12:28:56 9:39 min/km 8:25 min/km
239 89,32 km 12:32:46 10:17 min/km 8:26 min/km
240 89,69 km 12:35:39 7:44 min/km 8:26 min/km
241 90,06 km 12:39:07 9:18 min/km 8:26 min/km
242 90,44 km 12:42:01 7:46 min/km 8:26 min/km
243 90,81 km 12:45:56 10:30 min/km 8:26 min/km
244 91,18 km 12:48:54 7:57 min/km 8:26 min/km
245 91,56 km 12:52:03 8:27 min/km 8:26 min/km
246 91,93 km 12:56:01 10:38 min/km 8:26 min/km
247 92,30 km 12:59:10 8:27 min/km 8:26 min/km
248 92,67 km 13:02:11 8:05 min/km 8:26 min/km
249 93,05 km 13:07:28 14:10 min/km 8:28 min/km
250 93,42 km 13:10:31 8:11 min/km 8:28 min/km
251 93,79 km 13:13:32 8:05 min/km 8:28 min/km
252 94,17 km 13:17:17 10:03 min/km 8:28 min/km
253 94,54 km 13:20:21 8:13 min/km 8:28 min/km
254 94,91 km 13:23:24 8:11 min/km 8:28 min/km
255 95,29 km 13:26:51 9:15 min/km 8:28 min/km
256 95,66 km 13:31:38 12:49 min/km 8:29 min/km
257 96,03 km 13:34:38 8:03 min/km 8:29 min/km
258 96,40 km 13:37:43 8:16 min/km 8:29 min/km
260 97,15 km 13:44:45 9:26 min/km 8:29 min/km
261 97,52 km 13:47:46 8:05 min/km 8:29 min/km
262 97,90 km 13:51:33 10:09 min/km 8:30 min/km
263 98,27 km 13:54:35 8:08 min/km 8:30 min/km
264 98,64 km 13:57:38 8:11 min/km 8:29 min/km
265 99,02 km 14:01:53 11:24 min/km 8:30 min/km
266 99,39 km 14:05:38 10:03 min/km 8:31 min/km
267 99,76 km 14:09:33 10:30 min/km 8:31 min/km
268 100,13 km 14:12:39 8:19 min/km 8:31 min/km
269 100,51 km 14:19:37 18:41 min/km 8:33 min/km
270 100,88 km 14:22:54 8:48 min/km 8:33 min/km
271 101,25 km 14:26:43 10:14 min/km 8:34 min/km
272 101,63 km 14:29:54 8:32 min/km 8:34 min/km
273 102,00 km 14:33:45 10:19 min/km 8:34 min/km
274 102,37 km 14:37:26 9:52 min/km 8:34 min/km
275 102,75 km 14:41:33 11:02 min/km 8:35 min/km
276 103,12 km 14:44:37 8:13 min/km 8:35 min/km
277 103,49 km 14:48:46 11:08 min/km 8:35 min/km
278 103,86 km 14:51:49 8:11 min/km 8:35 min/km
279 104,24 km 14:55:51 10:49 min/km 8:36 min/km
280 104,61 km 14:59:08 8:48 min/km 8:36 min/km
281 104,98 km 15:05:09 16:08 min/km 8:37 min/km
282 105,36 km 15:08:27 8:51 min/km 8:37 min/km
283 105,73 km 15:12:12 10:03 min/km 8:38 min/km
284 106,10 km 15:19:07 18:33 min/km 8:40 min/km
285 106,48 km 15:22:17 8:29 min/km 8:40 min/km
286 106,85 km 15:29:35 19:34 min/km 8:42 min/km
287 107,22 km 15:34:16 12:33 min/km 8:43 min/km
288 107,59 km 15:37:23 8:21 min/km 8:43 min/km
289 107,97 km 15:41:17 10:27 min/km 8:43 min/km
290 108,34 km 15:44:20 8:11 min/km 8:43 min/km
291 108,71 km 15:48:42 11:42 min/km 8:44 min/km
292 109,09 km 15:51:46 8:13 min/km 8:43 min/km
293 109,46 km 15:56:05 11:34 min/km 8:44 min/km
294 109,83 km 15:59:08 8:11 min/km 8:44 min/km
295 110,21 km 16:03:06 10:38 min/km 8:44 min/km
296 110,58 km 16:06:14 8:24 min/km 8:44 min/km
297 110,95 km 16:12:30 16:48 min/km 8:46 min/km
298 111,32 km 16:16:29 10:41 min/km 8:46 min/km
299 111,70 km 16:23:29 18:46 min/km 8:48 min/km
300 112,07 km 16:27:55 11:53 min/km 8:49 min/km
301 112,44 km 16:32:04 11:08 min/km 8:49 min/km
302 112,82 km 16:36:06 10:49 min/km 8:50 min/km
303 113,19 km 16:40:12 11:00 min/km 8:50 min/km
304 113,56 km 16:44:49 12:23 min/km 8:51 min/km
305 113,94 km 16:49:08 11:34 min/km 8:51 min/km
306 114,31 km 16:53:15 11:02 min/km 8:52 min/km
307 114,68 km 16:57:27 11:16 min/km 8:52 min/km
308 115,05 km 17:01:37 11:10 min/km 8:53 min/km
309 115,43 km 17:05:40 10:51 min/km 8:53 min/km
310 115,80 km 17:09:47 11:02 min/km 8:54 min/km
311 116,17 km 17:13:59 11:16 min/km 8:54 min/km
312 116,55 km 17:18:51 13:03 min/km 8:55 min/km
313 116,92 km 17:23:01 11:10 min/km 8:55 min/km
314 117,29 km 17:27:05 10:54 min/km 8:56 min/km
315 117,67 km 17:31:13 11:05 min/km 8:56 min/km
316 118,04 km 17:35:32 11:34 min/km 8:57 min/km
317 118,41 km 17:39:40 11:05 min/km 8:57 min/km
318 118,78 km 17:44:45 13:38 min/km 8:58 min/km
319 119,16 km 17:49:17 12:09 min/km 8:58 min/km
320 119,53 km 17:52:53 9:39 min/km 8:59 min/km
321 119,90 km 17:57:17 11:48 min/km 8:59 min/km
322 120,28 km 18:01:26 11:08 min/km 8:59 min/km
323 120,65 km 18:05:37 11:13 min/km 9:00 min/km
324 121,02 km 18:11:09 14:50 min/km 9:01 min/km
325 121,40 km 18:15:47 12:25 min/km 9:02 min/km
326 121,77 km 18:23:27 20:33 min/km 9:04 min/km
327 122,14 km 18:30:42 19:26 min/km 9:06 min/km
328 122,51 km 18:34:48 11:00 min/km 9:06 min/km
329 122,89 km 18:39:22 12:15 min/km 9:07 min/km
330 123,26 km 18:43:22 10:43 min/km 9:07 min/km
331 123,63 km 18:47:19 10:35 min/km 9:07 min/km
332 124,01 km 18:51:23 10:54 min/km 9:07 min/km
333 124,38 km 18:55:36 11:18 min/km 9:08 min/km
334 124,75 km 19:00:19 12:39 min/km 9:08 min/km
335 125,13 km 19:04:54 12:17 min/km 9:09 min/km
336 125,50 km 19:12:50 21:16 min/km 9:11 min/km
337 125,87 km 19:17:34 12:41 min/km 9:12 min/km
338 126,24 km 19:22:19 12:44 min/km 9:12 min/km
339 126,62 km 19:27:02 12:39 min/km 9:13 min/km
340 126,99 km 19:32:01 13:22 min/km 9:14 min/km
341 127,36 km 19:37:04 13:32 min/km 9:15 min/km
342 127,74 km 19:45:50 23:30 min/km 9:17 min/km
343 128,11 km 19:50:38 12:52 min/km 9:18 min/km
344 128,48 km 19:55:22 12:41 min/km 9:18 min/km
345 128,86 km 20:01:28 16:21 min/km 9:19 min/km
346 129,23 km 20:05:55 11:56 min/km 9:20 min/km
347 129,60 km 20:10:23 11:58 min/km 9:20 min/km
348 129,97 km 20:14:53 12:04 min/km 9:21 min/km
349 130,35 km 20:19:18 11:50 min/km 9:21 min/km
350 130,72 km 20:23:29 11:13 min/km 9:22 min/km
351 131,09 km 20:27:28 10:41 min/km 9:22 min/km
352 131,47 km 20:31:16 10:11 min/km 9:22 min/km
353 131,84 km 20:35:12 10:33 min/km 9:22 min/km
354 132,21 km 20:39:00 10:11 min/km 9:22 min/km
355 132,59 km 20:43:05 10:57 min/km 9:23 min/km
356 132,96 km 20:47:14 11:08 min/km 9:23 min/km
357 133,33 km 20:51:32 11:32 min/km 9:23 min/km
358 133,70 km 20:55:33 10:46 min/km 9:23 min/km
359 134,08 km 21:02:44 19:15 min/km 9:25 min/km
360 134,45 km 21:07:13 12:01 min/km 9:26 min/km
361 134,82 km 21:11:13 10:43 min/km 9:26 min/km
362 135,20 km 21:14:58 10:03 min/km 9:26 min/km
363 135,57 km 21:19:03 10:57 min/km 9:26 min/km
364 135,94 km 21:23:11 11:05 min/km 9:26 min/km
365 136,32 km 21:27:16 10:57 min/km 9:27 min/km
366 136,69 km 21:31:42 11:53 min/km 9:27 min/km
367 137,06 km 21:36:10 11:58 min/km 9:27 min/km
368 137,43 km 21:40:31 11:40 min/km 9:28 min/km
369 137,81 km 21:44:49 11:32 min/km 9:28 min/km
370 138,18 km 21:49:06 11:29 min/km 9:28 min/km
371 138,55 km 21:55:44 17:47 min/km 9:30 min/km
372 138,93 km 22:00:13 12:01 min/km 9:30 min/km
373 139,30 km 22:04:42 12:01 min/km 9:31 min/km
374 139,67 km 22:09:49 13:43 min/km 9:31 min/km
377 140,79 km 22:24:04 12:44 min/km 9:33 min/km
378 141,16 km 22:29:06 13:30 min/km 9:33 min/km
379 141,54 km 22:34:16 13:51 min/km 9:34 min/km
380 141,91 km 22:39:12 13:14 min/km 9:35 min/km
381 142,28 km 22:47:52 23:14 min/km 9:37 min/km
382 142,66 km 22:52:36 12:41 min/km 9:37 min/km
383 143,03 km 22:57:01 11:50 min/km 9:38 min/km
384 143,40 km 23:01:17 11:26 min/km 9:38 min/km
385 143,78 km 23:05:32 11:24 min/km 9:38 min/km
386 144,15 km 23:09:34 10:49 min/km 9:38 min/km
387 144,52 km 23:13:22 10:11 min/km 9:38 min/km
388 144,89 km 23:16:58 9:39 min/km 9:38 min/km
389 145,27 km 23:20:38 9:50 min/km 9:39 min/km
390 145,64 km 23:24:19 9:52 min/km 9:39 min/km
391 146,01 km 23:27:44 9:10 min/km 9:38 min/km
392 146,39 km 23:30:51 8:21 min/km 9:38 min/km
393 146,76 km 23:34:10 8:54 min/km 9:38 min/km
394 147,13 km 23:37:45 9:36 min/km 9:38 min/km
395 147,51 km 23:41:16 9:26 min/km 9:38 min/km
396 147,88 km 23:44:57 9:52 min/km 9:38 min/km
397 148,25 km 23:48:42 10:03 min/km 9:38 min/km
398 148,62 km 23:52:27 10:03 min/km 9:38 min/km
399 149,00 km 23:55:42 8:43 min/km 9:38 min/km
400 149,37 km 23:58:46 8:13 min/km 9:38 min/km