Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Askengren Berg Annika
6 TIMMARS DAMER K55
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 1:16 6:30 min/km 6:30 min/km
1 0,60 km 3:35 5:48 min/km 6:01 min/km
2 1,00 km 5:47 5:30 min/km 5:49 min/km
3 1,40 km 7:57 5:25 min/km 5:42 min/km
4 1,80 km 10:07 5:25 min/km 5:38 min/km
5 2,20 km 12:16 5:23 min/km 5:35 min/km
6 2,60 km 14:23 5:17 min/km 5:33 min/km
7 3,00 km 22:50 21:08 min/km 7:37 min/km
8 3,40 km 24:58 5:20 min/km 7:21 min/km
9 3,80 km 27:06 5:20 min/km 7:08 min/km
10 4,20 km 29:13 5:17 min/km 6:58 min/km
11 4,60 km 31:20 5:18 min/km 6:49 min/km
13 5,40 km 35:33 5:16 min/km 6:35 min/km
14 5,80 km 37:41 5:20 min/km 6:30 min/km
15 6,20 km 39:49 5:20 min/km 6:26 min/km
16 6,60 km 41:56 5:18 min/km 6:22 min/km
17 7,00 km 44:02 5:15 min/km 6:18 min/km
18 7,40 km 46:08 5:15 min/km 6:14 min/km
19 7,80 km 48:13 5:12 min/km 6:11 min/km
20 8,20 km 50:17 5:10 min/km 6:08 min/km
21 8,60 km 52:21 5:10 min/km 6:05 min/km
22 9,00 km 54:22 5:03 min/km 6:03 min/km
23 9,40 km 56:21 4:57 min/km 6:00 min/km
24 9,80 km 59:38 8:12 min/km 6:05 min/km
25 10,20 km 1:01:58 5:50 min/km 6:05 min/km
26 10,60 km 1:09:40 19:15 min/km 6:35 min/km
27 11,00 km 1:12:35 7:18 min/km 6:36 min/km
28 11,40 km 1:14:47 5:30 min/km 6:34 min/km
32 13,00 km 1:22:41 4:56 min/km 6:22 min/km
33 13,40 km 1:23:49 2:50 min/km 6:15 min/km
34 13,80 km 1:26:00 5:27 min/km 6:14 min/km
35 14,20 km 1:28:11 5:27 min/km 6:13 min/km
36 14,60 km 1:30:21 5:25 min/km 6:11 min/km
37 15,00 km 1:33:40 8:18 min/km 6:15 min/km
38 15,40 km 1:35:55 5:37 min/km 6:14 min/km
39 15,80 km 1:38:08 5:32 min/km 6:13 min/km
40 16,20 km 1:40:21 5:32 min/km 6:12 min/km
41 16,60 km 1:42:34 5:33 min/km 6:11 min/km
42 17,00 km 1:44:46 5:30 min/km 6:10 min/km
43 17,40 km 1:46:56 5:25 min/km 6:09 min/km
44 17,80 km 1:51:06 10:25 min/km 6:15 min/km
45 18,20 km 1:53:39 6:23 min/km 6:15 min/km
46 18,60 km 1:55:55 5:40 min/km 6:14 min/km
47 19,00 km 1:58:10 5:37 min/km 6:13 min/km
48 19,40 km 2:00:24 5:35 min/km 6:12 min/km
49 19,80 km 2:02:38 5:35 min/km 6:12 min/km
50 20,20 km 2:04:50 5:30 min/km 6:11 min/km
51 20,60 km 2:07:03 5:33 min/km 6:10 min/km
52 21,00 km 2:15:02 19:57 min/km 6:26 min/km
53 21,40 km 2:17:46 6:50 min/km 6:26 min/km
54 21,80 km 2:20:02 5:40 min/km 6:26 min/km
55 22,20 km 2:22:16 5:35 min/km 6:25 min/km
56 22,60 km 2:24:30 5:35 min/km 6:24 min/km
57 23,00 km 2:27:45 8:07 min/km 6:26 min/km
58 23,40 km 2:30:37 7:10 min/km 6:26 min/km
59 23,80 km 2:32:55 5:45 min/km 6:26 min/km
60 24,20 km 2:35:13 5:45 min/km 6:25 min/km
61 24,60 km 2:37:30 5:43 min/km 6:24 min/km
62 25,00 km 2:39:48 5:45 min/km 6:24 min/km
63 25,40 km 2:42:05 5:43 min/km 6:23 min/km
64 25,80 km 2:44:21 5:40 min/km 6:22 min/km
65 26,20 km 2:48:21 10:00 min/km 6:26 min/km
66 26,60 km 2:52:15 9:45 min/km 6:29 min/km
67 27,00 km 2:56:10 9:47 min/km 6:32 min/km
68 27,40 km 3:00:08 9:55 min/km 6:35 min/km
69 27,80 km 3:02:55 6:57 min/km 6:35 min/km
70 28,20 km 3:05:14 5:48 min/km 6:34 min/km
71 28,60 km 3:07:34 5:50 min/km 6:34 min/km
72 29,00 km 3:09:54 5:50 min/km 6:33 min/km
73 29,40 km 3:12:11 5:43 min/km 6:32 min/km
74 29,80 km 3:14:27 5:40 min/km 6:32 min/km
75 30,20 km 3:22:02 18:58 min/km 6:41 min/km
76 30,60 km 3:24:34 6:20 min/km 6:41 min/km
77 31,00 km 3:26:55 5:52 min/km 6:41 min/km
78 31,40 km 3:30:27 8:50 min/km 6:42 min/km
79 31,80 km 3:34:25 9:55 min/km 6:45 min/km
80 32,20 km 3:38:47 10:55 min/km 6:48 min/km
81 32,60 km 3:42:49 10:05 min/km 6:50 min/km
82 33,00 km 3:46:43 9:45 min/km 6:52 min/km
83 33,40 km 3:50:33 9:35 min/km 6:54 min/km
84 33,80 km 3:54:28 9:48 min/km 6:56 min/km
85 34,20 km 3:58:34 10:15 min/km 6:59 min/km
86 34,60 km 4:02:26 9:40 min/km 7:00 min/km
87 35,00 km 4:06:18 9:40 min/km 7:02 min/km
88 35,40 km 4:10:07 9:32 min/km 7:04 min/km
89 35,80 km 4:15:02 12:18 min/km 7:07 min/km
90 36,20 km 4:18:57 9:48 min/km 7:09 min/km
91 36,60 km 4:22:48 9:38 min/km 7:11 min/km
92 37,00 km 4:26:54 10:15 min/km 7:13 min/km
93 37,40 km 4:30:46 9:40 min/km 7:14 min/km
94 37,80 km 4:34:39 9:43 min/km 7:16 min/km
95 38,20 km 4:38:33 9:45 min/km 7:18 min/km
96 38,60 km 4:42:35 10:05 min/km 7:19 min/km
97 39,00 km 4:46:27 9:40 min/km 7:21 min/km
98 39,40 km 4:50:22 9:47 min/km 7:22 min/km
99 39,80 km 4:54:20 9:55 min/km 7:24 min/km
100 40,20 km 4:58:11 9:38 min/km 7:25 min/km
101 40,60 km 5:02:01 9:35 min/km 7:26 min/km
102 41,00 km 5:05:51 9:35 min/km 7:28 min/km
103 41,40 km 5:09:43 9:40 min/km 7:29 min/km
104 41,80 km 5:13:34 9:38 min/km 7:30 min/km
105 42,20 km 5:17:29 9:48 min/km 7:31 min/km
106 42,60 km 5:21:35 10:15 min/km 7:33 min/km
107 43,00 km 5:25:29 9:45 min/km 7:34 min/km
108 43,40 km 5:29:35 10:15 min/km 7:36 min/km
109 43,80 km 5:33:26 9:38 min/km 7:37 min/km
110 44,20 km 5:37:21 9:48 min/km 7:38 min/km
111 44,60 km 5:41:16 9:48 min/km 7:39 min/km
112 45,00 km 5:45:12 9:50 min/km 7:40 min/km
113 45,40 km 5:49:09 9:52 min/km 7:41 min/km
114 45,80 km 5:53:06 9:53 min/km 7:43 min/km
115 46,20 km 5:57:00 9:45 min/km 7:44 min/km