Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Jarl Roger
6 TIMMARS HERRAR M50
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 1:03 5:23 min/km 5:23 min/km
1 0,60 km 3:10 5:18 min/km 5:19 min/km
2 1,00 km 5:14 5:10 min/km 5:16 min/km
3 1,40 km 7:20 5:15 min/km 5:15 min/km
4 1,80 km 9:26 5:15 min/km 5:15 min/km
5 2,20 km 11:32 5:15 min/km 5:15 min/km
6 2,60 km 13:38 5:15 min/km 5:15 min/km
7 3,00 km 15:48 5:25 min/km 5:17 min/km
8 3,40 km 17:57 5:23 min/km 5:17 min/km
9 3,80 km 20:05 5:20 min/km 5:18 min/km
11 4,60 km 24:23 5:23 min/km 5:18 min/km
12 5,00 km 26:34 5:27 min/km 5:19 min/km
13 5,40 km 29:08 6:25 min/km 5:24 min/km
14 5,80 km 31:15 5:17 min/km 5:24 min/km
16 6,60 km 35:27 5:15 min/km 5:23 min/km
17 7,00 km 37:34 5:17 min/km 5:22 min/km
18 7,40 km 39:43 5:23 min/km 5:22 min/km
19 7,80 km 41:53 5:25 min/km 5:22 min/km
20 8,20 km 44:02 5:22 min/km 5:22 min/km
21 8,60 km 46:10 5:20 min/km 5:22 min/km
22 9,00 km 48:21 5:28 min/km 5:23 min/km
23 9,40 km 50:31 5:25 min/km 5:23 min/km
24 9,80 km 52:42 5:27 min/km 5:23 min/km
25 10,20 km 55:13 6:17 min/km 5:25 min/km
26 10,60 km 57:24 5:27 min/km 5:25 min/km
27 11,00 km 59:34 5:25 min/km 5:25 min/km
28 11,40 km 1:01:45 5:27 min/km 5:25 min/km
29 11,80 km 1:03:56 5:27 min/km 5:25 min/km
30 12,20 km 1:06:04 5:20 min/km 5:25 min/km
31 12,60 km 1:08:14 5:25 min/km 5:25 min/km
32 13,00 km 1:10:26 5:30 min/km 5:25 min/km
33 13,40 km 1:12:36 5:25 min/km 5:25 min/km
37 15,00 km 1:21:20 5:28 min/km 5:25 min/km
38 15,40 km 1:23:33 5:32 min/km 5:26 min/km
39 15,80 km 1:26:10 6:32 min/km 5:27 min/km
40 16,20 km 1:28:23 5:32 min/km 5:27 min/km
41 16,60 km 1:30:36 5:33 min/km 5:28 min/km
43 17,40 km 1:34:58 5:27 min/km 5:28 min/km
44 17,80 km 1:37:08 5:25 min/km 5:28 min/km
45 18,20 km 1:39:22 5:35 min/km 5:28 min/km
46 18,60 km 1:41:33 5:28 min/km 5:28 min/km
47 19,00 km 1:43:46 5:32 min/km 5:28 min/km
48 19,40 km 1:46:01 5:38 min/km 5:28 min/km
49 19,80 km 1:48:16 5:37 min/km 5:28 min/km
50 20,20 km 1:50:32 5:40 min/km 5:28 min/km
51 20,60 km 1:53:10 6:35 min/km 5:30 min/km
52 21,00 km 1:55:22 5:30 min/km 5:30 min/km
53 21,40 km 1:57:38 5:40 min/km 5:30 min/km
54 21,80 km 1:59:53 5:37 min/km 5:30 min/km
55 22,20 km 2:02:12 5:48 min/km 5:30 min/km
56 22,60 km 2:04:28 5:40 min/km 5:31 min/km
57 23,00 km 2:06:43 5:37 min/km 5:31 min/km
58 23,40 km 2:08:59 5:40 min/km 5:31 min/km
59 23,80 km 2:11:13 5:35 min/km 5:31 min/km
60 24,20 km 2:13:30 5:43 min/km 5:31 min/km
61 24,60 km 2:15:46 5:40 min/km 5:31 min/km
62 25,00 km 2:18:05 5:47 min/km 5:31 min/km
63 25,40 km 2:20:52 6:58 min/km 5:33 min/km
64 25,80 km 2:23:06 5:35 min/km 5:33 min/km
65 26,20 km 2:25:21 5:38 min/km 5:33 min/km
66 26,60 km 2:27:35 5:35 min/km 5:33 min/km
67 27,00 km 2:29:52 5:42 min/km 5:33 min/km
68 27,40 km 2:32:06 5:35 min/km 5:33 min/km
69 27,80 km 2:34:22 5:40 min/km 5:33 min/km
70 28,20 km 2:36:42 5:50 min/km 5:33 min/km
71 28,60 km 2:39:00 5:45 min/km 5:34 min/km
72 29,00 km 2:41:20 5:50 min/km 5:34 min/km
73 29,40 km 2:43:40 5:50 min/km 5:34 min/km
74 29,80 km 2:46:00 5:50 min/km 5:34 min/km
75 30,20 km 2:48:25 6:03 min/km 5:35 min/km
76 30,60 km 2:51:15 7:05 min/km 5:36 min/km
77 31,00 km 2:53:38 5:57 min/km 5:36 min/km
78 31,40 km 2:56:03 6:03 min/km 5:36 min/km
79 31,80 km 2:58:24 5:52 min/km 5:37 min/km
80 32,20 km 3:00:50 6:05 min/km 5:37 min/km
81 32,60 km 3:03:17 6:08 min/km 5:37 min/km
82 33,00 km 3:05:50 6:23 min/km 5:38 min/km
83 33,40 km 3:09:05 8:07 min/km 5:40 min/km
84 33,80 km 3:12:02 7:23 min/km 5:41 min/km
85 34,20 km 3:16:02 10:00 min/km 5:44 min/km
86 34,60 km 3:20:46 11:50 min/km 5:48 min/km
87 35,00 km 3:25:18 11:20 min/km 5:52 min/km
88 35,40 km 3:29:13 9:47 min/km 5:55 min/km
89 35,80 km 3:33:26 10:33 min/km 5:58 min/km
90 36,20 km 3:37:23 9:53 min/km 6:00 min/km
91 36,60 km 3:40:48 8:33 min/km 6:02 min/km
92 37,00 km 3:44:32 9:20 min/km 6:04 min/km
93 37,40 km 3:48:40 10:20 min/km 6:07 min/km
94 37,80 km 3:52:04 8:30 min/km 6:08 min/km
95 38,20 km 3:55:25 8:23 min/km 6:10 min/km
96 38,60 km 3:59:14 9:33 min/km 6:12 min/km
97 39,00 km 4:03:18 10:10 min/km 6:14 min/km
98 39,40 km 4:06:29 7:57 min/km 6:15 min/km
99 39,80 km 4:10:09 9:10 min/km 6:17 min/km
100 40,20 km 4:13:54 9:23 min/km 6:19 min/km
101 40,60 km 4:17:50 9:50 min/km 6:21 min/km
102 41,00 km 4:21:31 9:13 min/km 6:23 min/km
103 41,40 km 4:24:14 6:47 min/km 6:23 min/km
104 41,80 km 4:26:46 6:20 min/km 6:23 min/km
105 42,20 km 4:29:16 6:15 min/km 6:23 min/km