Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Strömvall Tomas
6 TIMMARS HERRAR M55
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 0:57 4:52 min/km 4:52 min/km
1 0,60 km 2:57 5:00 min/km 4:57 min/km
2 1,00 km 4:57 5:00 min/km 4:58 min/km
3 1,40 km 6:58 5:02 min/km 5:00 min/km
4 1,80 km 9:00 5:05 min/km 5:01 min/km
5 2,20 km 11:03 5:08 min/km 5:02 min/km
6 2,60 km 13:05 5:05 min/km 5:03 min/km
7 3,00 km 15:10 5:13 min/km 5:04 min/km
8 3,40 km 17:13 5:08 min/km 5:04 min/km
9 3,80 km 19:16 5:08 min/km 5:05 min/km
10 4,20 km 21:19 5:07 min/km 5:05 min/km
11 4,60 km 23:30 5:28 min/km 5:07 min/km
12 5,00 km 25:32 5:05 min/km 5:07 min/km
13 5,40 km 27:33 5:03 min/km 5:06 min/km
14 5,80 km 29:37 5:10 min/km 5:07 min/km
15 6,20 km 31:42 5:12 min/km 5:07 min/km
17 7,00 km 35:51 5:11 min/km 5:08 min/km
18 7,40 km 37:56 5:13 min/km 5:08 min/km
19 7,80 km 40:02 5:15 min/km 5:08 min/km
20 8,20 km 42:08 5:15 min/km 5:08 min/km
21 8,60 km 44:14 5:15 min/km 5:09 min/km
22 9,00 km 46:49 6:28 min/km 5:12 min/km
23 9,40 km 48:51 5:05 min/km 5:12 min/km
24 9,80 km 50:55 5:10 min/km 5:12 min/km
25 10,20 km 52:59 5:10 min/km 5:12 min/km
26 10,60 km 55:03 5:10 min/km 5:12 min/km
27 11,00 km 57:09 5:15 min/km 5:12 min/km
28 11,40 km 59:12 5:07 min/km 5:12 min/km
29 11,80 km 1:01:13 5:02 min/km 5:11 min/km
30 12,20 km 1:03:18 5:12 min/km 5:11 min/km
31 12,60 km 1:06:20 7:35 min/km 5:16 min/km
32 13,00 km 1:08:22 5:05 min/km 5:16 min/km
33 13,40 km 1:10:25 5:07 min/km 5:15 min/km
34 13,80 km 1:12:25 5:00 min/km 5:15 min/km
35 14,20 km 1:14:30 5:12 min/km 5:15 min/km
39 15,80 km 1:22:43 5:08 min/km 5:14 min/km
40 16,20 km 1:25:32 7:02 min/km 5:17 min/km
41 16,60 km 1:27:35 5:08 min/km 5:17 min/km
42 17,00 km 1:29:36 5:02 min/km 5:16 min/km
43 17,40 km 1:31:41 5:13 min/km 5:16 min/km
44 17,80 km 1:33:42 5:02 min/km 5:16 min/km
45 18,20 km 1:35:47 5:13 min/km 5:16 min/km
46 18,60 km 1:37:53 5:15 min/km 5:16 min/km
47 19,00 km 1:39:58 5:12 min/km 5:16 min/km
48 19,40 km 1:42:03 5:13 min/km 5:16 min/km
49 19,80 km 1:44:08 5:12 min/km 5:16 min/km
50 20,20 km 1:46:13 5:13 min/km 5:16 min/km
51 20,60 km 1:48:20 5:18 min/km 5:16 min/km
52 21,00 km 1:53:37 13:12 min/km 5:25 min/km
53 21,40 km 1:55:41 5:10 min/km 5:24 min/km
54 21,80 km 1:57:46 5:12 min/km 5:24 min/km
55 22,20 km 1:59:50 5:10 min/km 5:24 min/km
56 22,60 km 2:01:55 5:13 min/km 5:24 min/km
57 23,00 km 2:04:00 5:12 min/km 5:24 min/km
58 23,40 km 2:06:04 5:10 min/km 5:23 min/km
59 23,80 km 2:08:10 5:15 min/km 5:23 min/km
60 24,20 km 2:10:17 5:18 min/km 5:23 min/km
61 24,60 km 2:12:26 5:23 min/km 5:23 min/km
62 25,00 km 2:15:45 8:17 min/km 5:26 min/km
63 25,40 km 2:17:53 5:20 min/km 5:26 min/km
64 25,80 km 2:19:58 5:12 min/km 5:26 min/km
65 26,20 km 2:22:06 5:20 min/km 5:25 min/km
66 26,60 km 2:24:13 5:18 min/km 5:25 min/km
67 27,00 km 2:26:20 5:17 min/km 5:25 min/km
68 27,40 km 2:28:26 5:15 min/km 5:25 min/km
69 27,80 km 2:30:33 5:17 min/km 5:25 min/km
70 28,20 km 2:32:41 5:20 min/km 5:25 min/km
71 28,60 km 2:34:50 5:23 min/km 5:25 min/km
72 29,00 km 2:36:59 5:22 min/km 5:25 min/km
73 29,40 km 2:39:09 5:25 min/km 5:25 min/km
74 29,80 km 2:48:57 24:30 min/km 5:40 min/km
75 30,20 km 2:51:00 5:08 min/km 5:40 min/km
76 30,60 km 2:53:08 5:20 min/km 5:40 min/km
77 31,00 km 2:55:18 5:25 min/km 5:39 min/km
78 31,40 km 2:57:26 5:20 min/km 5:39 min/km
79 31,80 km 2:59:37 5:27 min/km 5:39 min/km
80 32,20 km 3:01:48 5:28 min/km 5:39 min/km
81 32,60 km 3:03:56 5:20 min/km 5:39 min/km
82 33,00 km 3:06:09 5:33 min/km 5:39 min/km
83 33,40 km 3:08:19 5:25 min/km 5:38 min/km
85 34,20 km 3:15:43 9:15 min/km 5:43 min/km
86 34,60 km 3:17:53 5:25 min/km 5:43 min/km
87 35,00 km 3:20:06 5:33 min/km 5:43 min/km
88 35,40 km 3:22:19 5:32 min/km 5:43 min/km
89 35,80 km 3:24:32 5:33 min/km 5:43 min/km
90 36,20 km 3:26:45 5:33 min/km 5:43 min/km
91 36,60 km 3:28:58 5:33 min/km 5:43 min/km
92 37,00 km 3:31:11 5:33 min/km 5:43 min/km
93 37,40 km 3:33:27 5:40 min/km 5:42 min/km
94 37,80 km 3:40:10 16:48 min/km 5:50 min/km
95 38,20 km 3:42:18 5:20 min/km 5:49 min/km
96 38,60 km 3:44:29 5:28 min/km 5:49 min/km
97 39,00 km 3:46:44 5:38 min/km 5:49 min/km
98 39,40 km 3:49:01 5:42 min/km 5:49 min/km
99 39,80 km 3:51:20 5:48 min/km 5:49 min/km
100 40,20 km 3:53:49 6:13 min/km 5:49 min/km
101 40,60 km 3:58:52 12:38 min/km 5:53 min/km
102 41,00 km 4:02:43 9:38 min/km 5:55 min/km
103 41,40 km 4:06:48 10:12 min/km 5:58 min/km
104 41,80 km 4:10:44 9:50 min/km 6:00 min/km
105 42,20 km 4:14:47 10:08 min/km 6:02 min/km
106 42,60 km 4:22:17 18:45 min/km 6:09 min/km
107 43,00 km 4:26:24 10:18 min/km 6:12 min/km
108 43,40 km 4:30:03 9:07 min/km 6:13 min/km
109 43,80 km 4:33:45 9:15 min/km 6:15 min/km
110 44,20 km 4:37:27 9:15 min/km 6:17 min/km
111 44,60 km 4:41:11 9:20 min/km 6:18 min/km
112 45,00 km 4:45:00 9:33 min/km 6:20 min/km
113 45,40 km 4:48:55 9:47 min/km 6:22 min/km
114 45,80 km 4:53:02 10:18 min/km 6:24 min/km
115 46,20 km 4:56:54 9:40 min/km 6:26 min/km
116 46,60 km 5:00:45 9:38 min/km 6:27 min/km
117 47,00 km 5:04:53 10:20 min/km 6:29 min/km
118 47,40 km 5:08:57 10:10 min/km 6:31 min/km
119 47,80 km 5:13:09 10:30 min/km 6:33 min/km
120 48,20 km 5:16:57 9:30 min/km 6:35 min/km
121 48,60 km 5:20:47 9:35 min/km 6:36 min/km
123 49,40 km 5:28:32 9:41 min/km 6:39 min/km
124 49,80 km 5:32:22 9:35 min/km 6:40 min/km
125 50,20 km 5:36:19 9:53 min/km 6:42 min/km
126 50,60 km 5:40:12 9:43 min/km 6:43 min/km
127 51,00 km 5:44:00 9:30 min/km 6:45 min/km
128 51,40 km 5:47:42 9:15 min/km 6:46 min/km
129 51,80 km 5:51:19 9:03 min/km 6:47 min/km
130 52,20 km 5:55:02 9:18 min/km 6:48 min/km
131 52,60 km 5:59:57 12:18 min/km 6:51 min/km