Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Olausson Lars-Göran
6 TIMMARS HERRAR M65
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 1:26 7:21 min/km 7:21 min/km
1 0,60 km 4:13 6:58 min/km 7:05 min/km
2 1,00 km 7:04 7:08 min/km 7:06 min/km
3 1,40 km 9:55 7:08 min/km 7:07 min/km
4 1,80 km 12:46 7:08 min/km 7:07 min/km
5 2,20 km 15:40 7:15 min/km 7:08 min/km
6 2,60 km 18:33 7:12 min/km 7:09 min/km
7 3,00 km 21:27 7:15 min/km 7:10 min/km
8 3,40 km 24:22 7:18 min/km 7:11 min/km
9 3,80 km 27:19 7:23 min/km 7:12 min/km
10 4,20 km 30:15 7:20 min/km 7:13 min/km
12 5,00 km 36:29 7:48 min/km 7:18 min/km
13 5,40 km 39:25 7:20 min/km 7:18 min/km
14 5,80 km 42:22 7:22 min/km 7:19 min/km
15 6,20 km 45:19 7:22 min/km 7:19 min/km
16 6,60 km 48:16 7:23 min/km 7:19 min/km
17 7,00 km 51:16 7:30 min/km 7:20 min/km
18 7,40 km 54:15 7:28 min/km 7:20 min/km
19 7,80 km 57:18 7:37 min/km 7:21 min/km
20 8,20 km 1:00:22 7:40 min/km 7:22 min/km
21 8,60 km 1:03:44 8:25 min/km 7:25 min/km
22 9,00 km 1:06:47 7:38 min/km 7:25 min/km
23 9,40 km 1:09:51 7:40 min/km 7:26 min/km
24 9,80 km 1:12:55 7:40 min/km 7:27 min/km
27 11,00 km 1:22:06 7:39 min/km 7:28 min/km
28 11,40 km 1:25:10 7:40 min/km 7:28 min/km
29 11,80 km 1:28:15 7:42 min/km 7:29 min/km
30 12,20 km 1:31:20 7:42 min/km 7:29 min/km
31 12,60 km 1:34:44 8:30 min/km 7:31 min/km
32 13,00 km 1:37:49 7:43 min/km 7:32 min/km
33 13,40 km 1:40:56 7:47 min/km 7:32 min/km
34 13,80 km 1:44:05 7:52 min/km 7:33 min/km
35 14,20 km 1:47:13 7:50 min/km 7:33 min/km
36 14,60 km 1:50:21 7:50 min/km 7:34 min/km
37 15,00 km 1:53:31 7:55 min/km 7:34 min/km
38 15,40 km 1:56:43 8:00 min/km 7:35 min/km
39 15,80 km 1:59:58 8:07 min/km 7:36 min/km
40 16,20 km 2:03:25 8:37 min/km 7:37 min/km
41 16,60 km 2:06:36 7:58 min/km 7:38 min/km
42 17,00 km 2:09:48 8:00 min/km 7:38 min/km
43 17,40 km 2:13:35 9:28 min/km 7:41 min/km
44 17,80 km 2:16:53 8:15 min/km 7:42 min/km
45 18,20 km 2:20:08 8:08 min/km 7:42 min/km
46 18,60 km 2:23:23 8:08 min/km 7:43 min/km
47 19,00 km 2:26:42 8:17 min/km 7:43 min/km
48 19,40 km 2:30:01 8:18 min/km 7:44 min/km
49 19,80 km 2:33:40 9:07 min/km 7:46 min/km
50 20,20 km 2:36:57 8:13 min/km 7:46 min/km
51 20,60 km 2:40:19 8:25 min/km 7:47 min/km
52 21,00 km 2:43:38 8:17 min/km 7:48 min/km
53 21,40 km 2:47:00 8:25 min/km 7:48 min/km
54 21,80 km 2:50:17 8:12 min/km 7:49 min/km
55 22,20 km 2:53:34 8:13 min/km 7:49 min/km
56 22,60 km 2:56:54 8:20 min/km 7:50 min/km
57 23,00 km 3:00:17 8:27 min/km 7:50 min/km
58 23,40 km 3:04:04 9:28 min/km 7:52 min/km
59 23,80 km 3:07:27 8:27 min/km 7:53 min/km
60 24,20 km 3:10:47 8:20 min/km 7:53 min/km
61 24,60 km 3:14:09 8:25 min/km 7:54 min/km
62 25,00 km 3:17:34 8:32 min/km 7:54 min/km
63 25,40 km 3:21:00 8:35 min/km 7:55 min/km
64 25,80 km 3:24:27 8:37 min/km 7:56 min/km
65 26,20 km 3:28:27 10:00 min/km 7:57 min/km
66 26,60 km 3:31:57 8:45 min/km 7:58 min/km
67 27,00 km 3:35:26 8:42 min/km 7:59 min/km
68 27,40 km 3:38:51 8:33 min/km 7:59 min/km
69 27,80 km 3:42:22 8:47 min/km 8:00 min/km
70 28,20 km 3:45:52 8:45 min/km 8:01 min/km
71 28,60 km 3:49:24 8:50 min/km 8:01 min/km
72 29,00 km 3:52:57 8:52 min/km 8:02 min/km
73 29,40 km 3:57:02 10:13 min/km 8:04 min/km
74 29,80 km 4:00:44 9:15 min/km 8:05 min/km
75 30,20 km 4:04:20 9:00 min/km 8:06 min/km
76 30,60 km 4:07:57 9:03 min/km 8:06 min/km
77 31,00 km 4:11:35 9:05 min/km 8:07 min/km
78 31,40 km 4:15:14 9:08 min/km 8:08 min/km
79 31,80 km 4:18:48 8:55 min/km 8:08 min/km
80 32,20 km 4:22:31 9:18 min/km 8:09 min/km
81 32,60 km 4:26:15 9:20 min/km 8:10 min/km
82 33,00 km 4:30:30 10:38 min/km 8:12 min/km
83 33,40 km 4:34:17 9:27 min/km 8:13 min/km
84 33,80 km 4:38:00 9:18 min/km 8:14 min/km
85 34,20 km 4:41:46 9:25 min/km 8:14 min/km
86 34,60 km 4:45:33 9:28 min/km 8:15 min/km
87 35,00 km 4:49:22 9:33 min/km 8:16 min/km
88 35,40 km 4:53:13 9:37 min/km 8:17 min/km
89 35,80 km 4:56:50 9:03 min/km 8:18 min/km
90 36,20 km 5:00:29 9:08 min/km 8:18 min/km
91 36,60 km 5:04:07 9:05 min/km 8:19 min/km
92 37,00 km 5:07:49 9:15 min/km 8:19 min/km
93 37,40 km 5:12:11 10:55 min/km 8:21 min/km
94 37,80 km 5:15:52 9:13 min/km 8:21 min/km
95 38,20 km 5:19:32 9:10 min/km 8:22 min/km
97 39,00 km 5:27:10 9:33 min/km 8:23 min/km
98 39,40 km 5:30:50 9:10 min/km 8:24 min/km
99 39,80 km 5:34:30 9:10 min/km 8:24 min/km
100 40,20 km 5:38:06 9:00 min/km 8:25 min/km
101 40,60 km 5:41:37 8:48 min/km 8:25 min/km
102 41,00 km 5:45:22 9:23 min/km 8:25 min/km
103 41,40 km 5:48:54 8:50 min/km 8:26 min/km
104 41,80 km 5:52:27 8:53 min/km 8:26 min/km
105 42,20 km 5:55:56 8:43 min/km 8:26 min/km
106 42,60 km 5:59:06 7:55 min/km 8:26 min/km
106 42,69 km 5:59:06 0:00 min/km 8:25 min/km