Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Sund Kristina
6 TIMMARS DAMER K40
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 1:20 6:50 min/km 6:50 min/km
1 0,60 km 4:02 6:45 min/km 6:47 min/km
2 1,00 km 6:47 6:52 min/km 6:49 min/km
3 1,40 km 9:32 6:52 min/km 6:50 min/km
4 1,80 km 12:20 7:00 min/km 6:52 min/km
5 2,20 km 15:08 7:00 min/km 6:54 min/km
6 2,60 km 17:52 6:50 min/km 6:53 min/km
7 3,00 km 20:41 7:03 min/km 6:54 min/km
8 3,40 km 23:30 7:03 min/km 6:55 min/km
9 3,80 km 26:18 7:00 min/km 6:56 min/km
10 4,20 km 29:09 7:07 min/km 6:57 min/km
11 4,60 km 31:59 7:05 min/km 6:58 min/km
12 5,00 km 34:48 7:02 min/km 6:58 min/km
13 5,40 km 37:48 7:30 min/km 7:00 min/km
14 5,80 km 40:37 7:02 min/km 7:01 min/km
15 6,20 km 43:26 7:02 min/km 7:01 min/km
16 6,60 km 46:17 7:08 min/km 7:01 min/km
17 7,00 km 49:09 7:10 min/km 7:02 min/km
18 7,40 km 52:01 7:10 min/km 7:02 min/km
19 7,80 km 54:50 7:02 min/km 7:02 min/km
20 8,20 km 57:40 7:05 min/km 7:02 min/km
21 8,60 km 1:01:07 8:37 min/km 7:07 min/km
22 9,00 km 1:04:27 8:20 min/km 7:10 min/km
23 9,40 km 1:07:15 7:00 min/km 7:09 min/km
24 9,80 km 1:10:09 7:15 min/km 7:10 min/km
25 10,20 km 1:13:01 7:10 min/km 7:10 min/km
28 11,40 km 1:21:31 7:05 min/km 7:09 min/km
29 11,80 km 1:24:22 7:07 min/km 7:09 min/km
30 12,20 km 1:27:15 7:12 min/km 7:09 min/km
31 12,60 km 1:30:07 7:10 min/km 7:09 min/km
32 13,00 km 1:33:12 7:43 min/km 7:10 min/km
33 13,40 km 1:36:04 7:10 min/km 7:10 min/km
34 13,80 km 1:38:56 7:10 min/km 7:10 min/km
35 14,20 km 1:41:50 7:15 min/km 7:10 min/km
36 14,60 km 1:44:43 7:12 min/km 7:10 min/km
37 15,00 km 1:47:35 7:10 min/km 7:10 min/km
38 15,40 km 1:50:27 7:10 min/km 7:10 min/km
39 15,80 km 1:53:19 7:10 min/km 7:10 min/km
40 16,20 km 1:56:13 7:15 min/km 7:11 min/km
41 16,60 km 1:59:08 7:18 min/km 7:11 min/km
42 17,00 km 2:03:32 11:00 min/km 7:16 min/km
43 17,40 km 2:07:27 9:48 min/km 7:20 min/km
44 17,80 km 2:10:27 7:30 min/km 7:20 min/km
45 18,20 km 2:13:23 7:20 min/km 7:20 min/km
46 18,60 km 2:16:20 7:23 min/km 7:20 min/km
47 19,00 km 2:19:18 7:25 min/km 7:20 min/km
48 19,40 km 2:22:15 7:23 min/km 7:20 min/km
49 19,80 km 2:26:00 9:22 min/km 7:23 min/km
50 20,20 km 2:28:52 7:10 min/km 7:22 min/km
51 20,60 km 2:31:45 7:13 min/km 7:22 min/km
52 21,00 km 2:34:52 7:47 min/km 7:23 min/km
53 21,40 km 2:38:26 8:55 min/km 7:24 min/km
54 21,80 km 2:41:23 7:22 min/km 7:24 min/km
55 22,20 km 2:45:12 9:33 min/km 7:27 min/km
56 22,60 km 2:49:17 10:13 min/km 7:30 min/km
57 23,00 km 2:52:54 9:02 min/km 7:31 min/km
58 23,40 km 2:55:52 7:25 min/km 7:31 min/km
59 23,80 km 2:58:43 7:07 min/km 7:31 min/km
60 24,20 km 3:02:13 8:45 min/km 7:32 min/km
61 24,60 km 3:06:20 10:18 min/km 7:35 min/km
62 25,00 km 3:11:14 12:15 min/km 7:39 min/km
63 25,40 km 3:14:24 7:55 min/km 7:39 min/km