Lena Karlfeldt följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Oktober

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Petra Wüllrich 090619 Kvinna 1962 Stockholm 5:14 1485,7 km 84,0 km