Linus Paulsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt Oktober

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Emil Paulsson 100723 Man 1999 Bor - 6,6 km 6,6 km
2. Emil Paulsson 091001 Man 1999 Bor 4:05 0,0 km 0,0 km